สวัสดีค่ะ ดิฉันจิราพร สมุติรัมย์ เป็นผู้ดำเนินงาน ของต.เมืองแฝก โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการลงพื้นที่บ้านหนองใหญ่ม.10 ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก และข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปแล้ว1 ครั้ง และครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งที่2 วัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และเพื่อหารายได้และแก้ปัญหาบางอย่างให้คนในชุมชน

ซึ่งการลงพื้นที่แต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเป็นอย่างดี โดยการสำรวจภาพลักษณ์และลักษณะภูมิศาสตร์ของ2หมู่บ้าน สรุปคร่าวๆได้ดังนี้คือ

หมู่บ้านหนองใหญ่เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก โดยมีวัดหนองครก เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน มีสถานศึกษาคือโรงเรียนวัดหนองครกซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และมีเด็กนักเรียนน้อยกว่า 200คน และยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก เป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้คอยบริการให้คนในชุมชนและคนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย ถือได้ว่าประชาชนในชุมชนมีความสะดวก สบาย ในการใช้ชีวิตพอสมควร ส่วนมากมีฐานะปานกลาง ชาวบ้านส่วนมากมีหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมมาใช้อุปโภค บริโภค ชาวบ้านส่วนมากยังต้องออกไปรับจ้างเพื่อารายได้เสริม  และงานรับจ้างที่ชาวบ้านสามารถทำได้ตอนนี้คืองานตัดอ้อย ส่วนชาวบ้านที่อยู่บ้านคือ คนแก่ เด็ก คนท้อง และคนที่ดูแลเด็ก ดูแลคนพิการ เพราะในหมู่บ้านยังมีผู้ป่วยติดเตียง และคนแก่ที่ป่วยอยู่จำนวนหนึ่ง

 

การลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าประทับใจและมีความรู้สึกดีกับคนในชุมชนมากเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้นำของชุมชนและชาวบ้านให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงแม้แดดจะร้อนมากเพียงใดก็ตาม ทั้งนี้ทั้งนั้นข้าพเจ้ายังยินดีที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่ต้องการเข้ามาเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนและช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ดิฉันเชื่อว่าชุมชนบ้านหนองใหญ่จะต้องพัฒนาไปได้อีกไกล

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู