“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาววอรดา ตอรบรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ด้วยวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับฟังการทอผ้าไหมลายขิดยกดอก ผ้าไหมไทยนับเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีหลากหลายรูปแบบ ลวดลาย และสีสันแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน ซึ่งเทคนิคการทอผ้าไหมลายขิดยกดอก หรือผ้าสินตีนจกเป็นการควัก ขุด คุ้ย ลักษณะการทอผ้าจกจึงเป็นลักษณะของการทอที่ผู้ทอต้องใช้วิธีล้วงดึงเส้นด้ายพุ่งพิเศษขึ้นลงเพื่อสร้างลวดลายจกเป็นเทคนิคการทำลวดลายบนผืนผ้าคล้ายการปักด้วยวิธีการเพิ่มด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้า โดยใช้ไม้หรือขนเม่น หรือนิ้วมือจกเส้นด้ายเส้นยืนยกหรือจกเส้นดายเส้นยืนขึ้น แล้วสอดใส่ด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆ สลับสีตามต้องการคล้ายกับการปักไปในขณะทอ ซึ่งสามารถออกแบบลวดลายและสีสันของผ้าได้ซับซ้อนและหลากสีสัน ซึ่งแตกต่างจากผ้าขิดที่มีการใช้เส้นพุ่งพิเศษสีเดียวตลอดหน้ากว้างของผืนผ้า

 

วันที่ 26 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการเสวนาลั่นทุ่งทั่วสามหนอง ภายใต้เรื่อง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าแผ่นดิน” ดำเนินการเสวนาโดย คุณมนัญญา ม่วงสมสุข ผู้ประกาศข่าว สวท.บุรีรัมย์ และถัดมาในช่วง 13:00 น. ข้าพเจ้าได้ร่วมปลูกป่าสร้างคุณค่าแผ่นดิน พื้นที่ 20 ไร่

อีกทั้ง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม บ้านเมืองไผ่ ตำบลเมืองแฝก ในการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามเกษตรกรในท้องถิ่น และก็พืชในท้องถิ่น ดังนี้

เกษตรกรในท้องถิ่น

เกษตรกรในชุมชนส่วนใหญ่ทำนาเป็นหลัก จะเป็นการทำนาหว่าน เป็นการปลูกข้าวโดยเอาเมล็ดพันธุ์หว่านลงไปในพื้นที่นาที่ได้ไถเตรียมดินไว้ การเตรียมดินก็มีการไถดะและไถแปร จะไถนาด้วยรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อปลูกข้าวนาหว่าน ตั้งแต่เดือนเมษายน ชาวนาจะทำการหว่านแล้วไถกลบ เพื่อป้องกันสัตว์ปีกพวกนกมากินเมล็ดพันธุ์ข้าว และมีชาวนาบางส่วนที่ทำนาดำเป็นการปักต้นกล้าลงบนพื้นดินที่มีน้ำขังอยู่เล็กน้อย หรือปักลงบนน้ำตม ส่วนพื้นที่การทำเกษตรในแต่ล่ะครัวเรือนจะประมาณ 10 กว่าไร่ รายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่สองหมื่นถึงห้าหมื่นบาทต่อปี จำนวนแรงงานที่ใช้จะเริ่มตั้งแต่สองคนไปจนถึงห้าคน เป็นการทำเกษตรเพื่ออุปโภคบริโภคไม่เปิดให้เข้าชม

พืชในท้องถิ่น

ชื่อเรียกพืช ข้าว กข15

  • สถานที่พบ บ้านเมืองไผ่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ลักษณะการใช้งาน คือ ใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อจำหน่าย เป็นอาหารของมนุษย์
  • จำนวนที่พบไม่น้อยกว่า 6 ไร่ ต่อครัวเรือน
  • พบในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน
  • มีเจ้าของ

 

 

ข้อมูลและรูปภาพจาก :https://sites.google.com/site/pongsagron9855/hnwy-thi-2

https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=3&chap=1&page=t3-1-infodetail06.html

วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู