1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS05 การทอผ้าไหมลายยกขิด เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS05 การทอผ้าไหมลายยกขิด เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 17 – 18 เดือนมิถุนายน 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ทางโครงการ U2T ได้มอบหมายภารกิจพิเศษจัดกิจกรรม “COVID Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” โดยข้าพเจ้าและเหล่าผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งหัวหน้าอาสาสมัครของแต่ละหมู่บ้านในตำบลเมืองแฝก ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยออกพื้นที่ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเเฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาคือ เพื่อสร้างเขตปลอดโควิดในพื้นที่ส่วนรวมที่ชาวบ้านใช้ทำประโยชน์ร่วมกัน และการรณรงค์ให้คนในชุมชนตำบลเมืองแฝกได้ทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นางจุฑามาศ ซารัมย์ มาร่วมเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน

 

 

กิจกรรมแรก คือ ได้มีการเชิญบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลประจำตำบลเมืองแฝก มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปของการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และการดูแลตัวเองในช่วงนี้นั้น คือ การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หมั่นสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การล้างมือให้บ่อยครั้งด้วยสบู่อเพราะ มือเป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้สัมผัสผู้อื่น ใช้จับสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ มากที่สุด จึงเสมือนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ตัวเรา และเชื้อโรคจากร่างกายเราไปสู่ผู้อื่นได้ในเวลาเดียวกัน การหมั่นล้างมือด้วยสบู่จึงเป็นวิธีการง่าย ๆ ที่ทั้งสะดวก ประหยัด สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ โดยจะต้องล้างให้ถูกหลักวิธีการล้างมือ การล้างมือแบบเอามือผ่านน้ำ ใครๆ ก็ทำได้แต่การล้างมือให้สะอาดหมดจดถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ 

การล้างมือจนปราศจากเชื้อโรคได้นั้นต้องทำตามวิธีที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน ดังนี้

​         1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ เริ่มต้นการล้างมือง่ายๆ ด้วยการถูสบู่ขึ้นมาเล็กน้อยพอขึ้นฟอง ก่อนนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและถูให้ทั่ว จนรู้สึกสะอาด

​         2. ฝ่ามือถูหลังมือ ปาดฟองสบู่มาที่หลังมือ แล้วล้างมือต่อโดยการใช้ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วให้สะอาด จากนั้นสลับข้าง วิธีนี้จะทำให้ฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือที่เรามักลืมกันไป

​         3. ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว พลิกมือกลับมาประกบกัน ก่อนจะล้างมือให้สะอาดด้วยการถูซอกนิ้วด้วยสบู่ให้สะอาดหมดจด

​         4. ฝ่ามือขัดหลังนิ้ว กำกำปั้นข้างหนึ่งขึ้นล้างมือต่อ โดยใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งขัดบริเวณหลังนิ้ว สลับข้างทำแบบเดียวกันจนรู้สึกว่ามือสะอาด

​         5. ถูนิ้วหัวแม่โป้ง กางนิ้วหัวแม่โป้งก่อนใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบแล้วหมุนวนด้วยฟองสบู่เป็นวงกลม ทำให้สะอาดทั้งสองด้าน

​         6. ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว แบมือข้างหนึ่ง แล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างขัดฟองสบู่ตามแนวขวางจนทั่ว แล้วสลับข้างทำวิธีเดียวกัน

​         7. ถูรอบข้อมือ กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง แล้วถูวนไปรอบๆ จากนั้นเปลี่ยนข้าง ทำเช่นเดียวกัน วิธีนี้จะช่วยให้ข้อมือสะอาด

 

 

การล้างมือด้วยวิธีข้างต้นนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 20 วินาที แล้วจึงล้างออกจะช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตัวเราได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงวิธีการใช้เจลแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมและวิธีการใช้ก็เหมือนการล้างมือ
นอกจากนี้ ทางข้าพเจ้ายังได้พบปะกับผู้ที่เคยรับวัคซีนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับวัคซีน
 COVID-19 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านในการเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง อาการที่เกิดขึ้นและข้อดีของการฉีดวัคซีน ความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

นอกจากนี้ยังมีท่านวิทยากรอีกสองท่านที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนไปรับวัคซีนและความรู้สึกหลังการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มได้ความว่าก่อนจะไปรับวัคซีนเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนคือ

            1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

            2. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

            3. ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆทั้งก่อนไปรับวัคซีนและหลังรับวัคซีน

            4. หลังจากรับวัคซีนเข็มแรกให้สังเกตอาการของตนเองก่อนออกจากโรงพยาบาล

 ผลจากการได้รับวัคซีนเข็มแรกท่านวิทยากรได้บอกว่าบางคนมีอาการข้างเคียงคือง่วงนอนตลอดเวลา บางคนตัวชาพักหนึ่งก็เป็นปกติ บางคนกลับมาหิวข้าวตลอดเวลากินข้าวได้เยอะส่วนเข็มสองท่านวิทยากรได้บอกว่าส่วนมากกลุ่มคนที่ได้รับวัคเข็มสองพร้อมกันนี้ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ

 

 

 

 

การล้างมือด้วยวิธีข้างต้นนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 20 วินาที แล้วจึงล้างออกจะช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตัวเราได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงวิธีการใช้เจลแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมและวิธีการใช้ก็เหมือนการล้างมือ
นอกจากนี้ ทางข้าพเจ้ายังได้พบปะกับผู้ที่เคยรับวัคซีนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับวัคซีน
 COVID-19 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านในการเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง อาการที่เกิดขึ้นและข้อดีของการฉีดวัคซีน ความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

นอกจากนี้ยังมีท่านวิทยากรอีกสองท่านที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนไปรับวัคซีนและความรู้สึกหลังการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มได้ความว่าก่อนจะไปรับวัคซีนเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนคือ

            1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

            2. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

            3. ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆทั้งก่อนไปรับวัคซีนและหลังรับวัคซีน

            4. หลังจากรับวัคซีนเข็มแรกให้สังเกตอาการของตนเองก่อนออกจากโรงพยาบาล

 ผลจากการได้รับวัคซีนเข็มแรกท่านวิทยากรได้บอกว่าบางคนมีอาการข้างเคียงคือง่วงนอนตลอดเวลา บางคนตัวชาพักหนึ่งก็เป็นปกติ บางคนกลับมาหิวข้าวตลอดเวลากินข้าวได้เยอะส่วนเข็มสองท่านวิทยากรได้บอกว่าส่วนมากกลุ่มคนที่ได้รับวัคเข็มสองพร้อมกันนี้ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ

 

 

 

 

 

 

 

และหลังจากนั้น ได้ทำการเดินรณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนและแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ได้ช่วยกันผลิตให้แก่ชาวบ้านในพื้นตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อีกทั้งยังได้เข้าไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนกับชาวบ้าน ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค COVID-19 สร้างความมั่นใจในการเข้ารับวัคซีน การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรม “COVID Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” สำเร็จลุล่วงไปด้วยด้วยดีเพราะการร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก อาสาสมัครประจำแต่ละหมู่บ้าน และทีมผู้ปฏิบัติงาน

 

 

 

ข้าพเจ้าคิดว่าถึงแม้วัคซีนยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% ผู้เข้ารับการฉีดจึงยังอาจมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้อยู่ แต่วัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ลดโอกาสที่จะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และลดการเสียชีวิตได้ และถ้าเราป้องกันตนเองเวลาออกไปข้างนอกโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย พกสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจอแอลกอฮอล์ติกตัวเวลาออกไปพบปะกับผู้คนและหมั่นล้างมือบ่อยๆเพื่อลดความเสี่ยง

 

อื่นๆ

เมนู