โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 ข้าพเจ้า นายสุรศักดิ์ โต่นวุธ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 17 ก.ค. 64 ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 10,082 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,955 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ127  ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 391,989 ราย อีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง

โดยวันที่ 17 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 141 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 3,146 รายแล้ว ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 3,240 รายนอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงกลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตกอีกนับพันรายจากทั่วประเทศ

ด้วยสถานการณ์การระบาดดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดทำโครงการ “U2T COVID – 19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด” ในวันที่         18 มิถุนายน 2564  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ของตำบลเมืองแฝก เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่อง การฉีดวัคซีน การสวมใส่หน้ากากอนามัย ร่วมกับทีมงานผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์และเดินแจกจ่ายประชาชนพร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่มีการระบาดของโรคCovid 19

ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ เช่น สายพันธุ์เดลตา จะมีอาการคล้ายเป็นหวัดธรรมดา คือ ปวดหัว เจ็บคอ มีน้ำมูก ส่วนอาการที่เคยพบในสายพันธุ์เดิมที่ช่วยให้แยกการติดเชื้อโควิดจากไข้หวัดทั่วไป เช่น การสูญเสียการรับรส กลับไม่ค่อยพบ ด้วยเหตุนี้ถ้าผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ เดลตา ไม่ระวังตัวคิดว่าตัวเองเป็นหวัดธรรมดา ยังออกไปใช้ชีวิตตามปกติ ย่อมเสี่ยงต่อการแพร่ไปสู่คนอื่นโดยไม่รู้ตัว

จากโควิด 19 สายพันธุ์แรกเริ่ม ผู้ติดเชื้อ 1 คน สามารถแพร่เชื้อไปสู่คนที่ไม่มีภูมิต้านทาน และไม่ป้องกันตัวได้ 2.4-2.6 คน ขณะที่สายพันธุ์อัลฟาที่โจมตีประเทศไทยไปก่อนหน้านี้ การแพร่เชื้อจะอยู่ที่ 4-5 คนในเงื่อนไขเดียวกัน แต่เมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดลตาที่กำลังกลายเป็นตัวอันตรายหลักในตอนนี้ ผู้ติดเชื้อ 1 คนสามารถแพร่เชื้อสู่คนอื่นได้ถึง 5-8 คน

นอกจากนี้ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า โควิดสายพันธุ์เดลตาเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว

การดูแลป้องตัวเองจากโรค Covid-19

การสวมหน้ากาก

  • สวมหน้ากากเสมอ โดยเฉพาะเวลาพูดคุยกับใครก็ตาม หากไปในสถานที่มีความเสี่ยงอาจสวมหน้ากากสองชั้น (หน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัย) หรือใช้ Face shield ร่วมด้วย เช่น การใช้รถโดยสารสาธารณะ
  • หน้ากากอนามัยใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดคนอื่นในพื้นที่ปิด
  • หน้ากากผ้า หรือหน้ากากยูรีเทนใส่เวลาทำกิจกรรมร่วมกับคนไม่มาก และสามารถเว้นระยะห่างได้
  • ทั้งนี้ต้องสวมหน้ากากอย่างถูกวิธี ปิดจมูก และปากให้ดี ถ้ามีแกนโลหะด้านบนให้กดให้แนบกับหน้า ดึงหน้ากากด้านล่างลงมาใต้คาง

การเว้นระยะห่าง

  • หากไม่มีฉากกั้น การเว้นระยะห่างควรมีระยะตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป
  • ฉากกั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันฝอยละอองไม่ให้กระจายสู่กันได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ต้องเลือกใช้และติดตั้งอย่างถูกต้อง
  • ฉากกั้นต้องสูงกว่าศีรษะขณะนั่งหรือยืน 10 เซนติเมตรขึ้นไป
  • ในสถานที่ที่ไม่อาจเว้นระยะห่างระหว่างกันได้มากกว่า 1 เมตร ต้องติดตั้งฉากกั้นระหว่างซ้ายหรือขวาด้วย

การล้างมือให้สะอาด

ล้างมือด้วยน้ำกับสบู่สม่ำเสมอ ต้องอย่างน้อย 20 วินาที ต่อด้วยปล่อยน้ำไหลผ่านมืออีก 15 วินาที และต้องไม่เอามือจับต้องใบหน้า (ตา จมูก ปาก) เพราะเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายด้วยเวลาที่น้อยกว่าคุณเสียเวลาล้างมือ

การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70-95% ก็ต้องทำความสะอาดตั้งแต่ปลายนิ้ว ระหว่างนิ้ว ไปถึงข้อมือ

 

การฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนไม่ว่าชนิดใดช่วยป้องกันคุณจากการป่วยรุนแรงได้ เมื่อรับเชื้อ คุณอาจมีอาการเหมือนเป็นหวัดธรรมดา หรืออาจมีเชื้อแบบไม่แสดงอาการ ดังนั้น ถ้าการ์ดตก ไม่ระวัง คุณอาจเป็นพาหะนำเชื้อไปสู่คนที่อ่อนแอกว่าหรือยังไม่ฉีดวัคซีนได้ ดังนั้นแม้ฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังต้องคงมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นต่อไป

แหล่งที่มาของข้อมูล :      กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

           https://www.facebook.com/socialmarketingth

 

 

อื่นๆ

เมนู