•   โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล1 มหาวิทยาลัย)
    ข้าพเจ้านางสาวศศิชา เเซ่ลิ้ม ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 การทอไหมขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการออกแบบลายขิด ที่ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผ้าไหมลายขิด เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้
    การอบรมเริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวประวัติความเป็นมาของลายผ้าไหมต่างๆที่ออกแบบมาในลวดลายลักษณะต่างๆที่มีความหมายในพื้นที่างภาคอีสานหรือลักษณะเด่นและสอดคล้องกับชุมชนที่อยู่อาศัยตามด้วยประเพณีพื้นเมืองที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ในเขตภาคอีสานที่สืบทอดกันมานาน  ลวดลายจะมีชื่อเรียกตามชื่อสิ่งของเครื่องใช้ ลายสัตว์ ต้นไม้ แตกต่างออกไป หากแต่ปัจจุบันการทอผ้าไหมไม่ใช่การทอที่ธรรมดาเหมือนแต่ก่อน ปัจจุบันมีการทอผ้าไหมที่หลากหลาย เช่นการทอผ้าไหมลายขิดยกดอกที่สร้างมูลค่าของผ้าไหมมากขึ้น เป็นลวดลายที่สวยงามและมีรูปแบบการทอที่ยากและแตกต่างจากการทอผ้าไหมทั่วไป มองเห็นความแตกต่างได้จากลวดลายลักษณะของผ้าไหมลายขิดยกดอกคือการสัมผัสผืนผ้าแล้วจะมีลานที่นูนขึ้นของผ้าไหมที่ใช้ทอ และลวดลายที่สวยงามแปลกตา การทอต้องใช้ความชำนาญเทคนิคพิเศษในการทอ จึงจะได้ผ้าไหมที่สวยงามและสร้างรายได้มากมายให้แก่ครอบครัว โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านไปทำงานต่างถิ่นอาศัยอยู่ที่บ้านก็สามารถสร้างรายได้ได้
    หลังจากทราบถึงข้อมูลลวดลายของผ้าไหมแล้ว ยังได้ดูภาพการออกแบบลายผ้าไหมในตำบลต่างๆที่ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ ได้นำมาให้ความรู้ในวันนี้ และยังได้ให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทุกคนลองออกแบบลายผ้าไหมในแบบที่เราเข้าใจตามจินตนาการ และลายผ้าไหมขิดไม่ใช่แค่การทอเป็นลายของผ้าถุงเท่านั้น ยังทอลวดลายออกมาเป็นหมอนลายขิดได้ ส่วนมากจะพบในภาคอีสาน
    ความรู้ในวันนี้ข้าพเจ้าคิดว่า สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและนำมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน เป็นได้ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ ดังนั้นเราต้องพยายามศึกษาค้นคว้าเก็บเกี่ยวข้อมูลของการทอผ้าไหมให้มากที่สุดเพื่อเป็นความรู้เพื่อพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู