บทความการปฏิบัติงาน เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นางสาวศศิชา เเซ่ลิ้ม ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 การทอไหมขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน เมื่อวันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทอผ้าไหมลายขิดยกดอก ณ บ้านเลขที่ 73/2 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเก้าข่า ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคุณสัญจร แย้มศรี เป็นผู้ให้ความรู้ ลักษณะเด่นของผ้าไหมลายขิดยกดอก ดูได้จากลายซ้ำของเส้นไหมที่พุ่งขึ้นเป็นแนวเส้นเดียวกันตลอดอาจจะเหมือนกันตลอดทั้งผืนก็ได้การเก็บขิดหรือการเก็บดอกต้องมีไม้ควักเส้นด้ายขึ้นมาบนเส้นยืนให้เกิดลวดลายตามที่ต้องการและแตกต่างกันไป ผ้าไหมลายดอกยกขิดที่ทำการทอนั้นเป็นการทอคล้ายกับการถักโครเชต์และการถักนิตติ้งใช้ไม้ถักแบบเดียวกันซึ่งเป็นอุปกรณ์ด้ามยาวปลายด้านหนึ่งเป็นเข็มใช้ตามความถนัดของผู้ทอ กระสวยที่ใช้จะเป็นกระสวยที่ทำจากไม้ในกระสวยจะมีเส้นไหมเส้นเล็กๆที่เตรียมใส่หลอกด้ายวีนัสเพื่อง่ายต่อการทอและการเสริมไหมในเวลาที่เส้นไหมขาด สำหรับการทอผ้าไหมลายขิดยกดอกที่ผู้เชี่ยวชาญทออยู่ตอนนี้มีชื่อเรียกของลายไหม ชื่อว่า ลายหักนกคู่ มีความยาว 180 เซนติเมตร มีความกว้าง 40 เซนติเมตร เป็นลายซิ่นตีนจกราชบุรี ใช้เวลาในการทอ 20 วันต่อ 1 ผืน แต่ผืนที่ทออยู่ตอนนี้เหลือความยาวอีกเพียง 30 เซนติเมตรจะเสร็จ ใช้เวลาทออีก 5วันเป็นอันเสร็จ                 ผ้าไหมลายขิดยกดอกที่ผู้เชี่ยวชาญทอทุกผืนล้วนเป็นคำสั่งซื้อ ของลูกค้าที่ชื่นชอบผ้าไหมลายขิดยกดอก ทั้งในและต่างประเทศ การทอผ้าไหมลายขิดยกดอกและเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนทั้งคนในชุมชนเป็นการสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้หาข้อมูลเพิ่มเติมของชาวบ้านในเขตรับผิดชอบ หมู่บ้านหนองครกบ้านหนองใหญ่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำการเกษตร ฤดูกาลนี่เป็นฤดูการทำนาแต่ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ทำไร่อ้อยเป็นหลัก รองลงมาจะเป็นสวนยางพารา ช่วงนี้หน้าฝนชาวบ้านจะทำการหว่านปุ๋ยในนาข้าวและใส่ปุ๋ยในไร่อ้อย       และเร่งกำจัดวัชพืชในนาข้าว รายได้หลักของชาวบ้านที่นี่คือรายได้จากการกรีดยางเป็นรายได้ที่ทำรายได้ต่อวันของการขายยางพารา แต่ละรอบของการขายราคาจะไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับรอบและแล้วแต่ใครจะประมูลราคายางพาราได้ การประมูลราคายางพาราจะมีการตั้งกลุ่มขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มจะกำหนดว่าจะขายวันไหน ราคายางพาราก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละที่                          และชาวบ้านที่นี่จะมีการหารายได้เสริมจากการเก็บเห็ดหาปลาขายในเขตชุมชนที่อยู่อาศัยของตนเองในช่วงฤดูฝน              จากสถานการณ์ โควิด-19 การดำรงชีวิตและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 จากข้อมูลที่ลงพื้นที่สำรวจพบว่า หากประชนที่กลับจากต่างจังหวัดต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 และทำการกักตัว 14 วัน ณ วัดบ้านหนองครก       จากข้อมูลในชุมชนพบว่ามีชาวบ้านบางส่วนยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนื่องจากรอวัคซีน แต่ชาวบ้านมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 น้อยลง เนื่องจากชาวบ้านดูแลป้องกันการแพร่เชื้อ โดยการสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาไม่ชุมนุมกันหลีกเลี่ยงชุมชนที่แออัด เว้นระยะห่างจากผู้อื่นและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ

อื่นๆ

เมนู