บทความประจำเดือนสิงหาคม

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ

“โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

 

ข้าพเจ้า นางสาว โสรญา หนองหาญ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน ประจำโครงการยกรดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรัรัมย์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564     ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่องการแปรรูปผ้าไหมขิดยกดอกและการทำตลาดออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี อานนท์ ด่านดอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำตลาดออนไลน์ไว้คร่าวๆดังนี้

การตลาดออนไลน์ สำคัญอย่างไร มีผู้ประกอบการธุรกิจ จำนวนมาก ที่ยังไม่รู้ถึงศักยภาพของการทำ การตลาดออนไลน์ เนื่องจากพฤติกรรมของการทำการค้า และ การโฆษณาแบบสมัยก่อน ที่มักจะพึ่งสื่อโฆษณาในรูปแบบ หนังสือ วิทยุ โทรศัพท์ ป้ายโฆษณา และอื่นๆอีกมากมาย โดยการทำ การตลาดออนไลน์ นั้น เราจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ต เป็นส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์ และเมื่อพูดถึง อินเตอร์เน็ต ก็เป็นสิ่งที่ใหม่ที่สุด สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธ์แบบอื่นๆ ทำให้มีผู้ประกอบการจำนวนมาก ยังไม่เข้าใจถึงว่า การตลาดออนไลน์ มีประสิทธิภาพสูงเพียงใด

ในโลกที่มีความแข่งขันสูง และทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกันข้ามพรมแดนได้ในช่วงพริบตา การตลาดออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ใช้ช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก การตลาดออนไลน์ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้แบบเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก แล้วที่สำคัญ ราคาค่าโฆษณาเมื่อเทียบกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบอื่นๆแล้ว การตลาดออนไลน์ นั้น เป็นอะไรที่ถูกที่สุด เมื่อเทียบกับการทำการตลาดแบบอื่นๆ

การตลาดออนไลน์ สามารถช่วยให้ผู้ขายประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในเรื่องของสินค้า พนักงานขาย และให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 600 ล้านคน ทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องศึกษาเรื่องของสินค้า, ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้การใช้สื่อประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การตลาด แบบเดิมนั้น จะประกอบด้วย การตลาดเพียง 4 P เท่านั้น คือ Product, Price, Place และ Promotion แต่การตลาดออนไลน์ จะมีส่วนประกอบเพิ่มขึ้นมาอีก 2 P คือ Personalization และ Privacy เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำตลาด ถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่ง และเป็นการมัดใจลูกค้าไปในตัวอีกด้วย

ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ ด่านดอน อธิบายถึงการทำตลาดออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จไว้ว่า ต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน สินค้าและบริการของเราต้องเป็นที่น่าสนใจ ถึงสินค้าและบริการของเราจะมีลักษณะคล้ายกับสินค้าและบริการจากที่อื่นหลายๆที่ เราต้องหาจุดเด่นของเราให้เจอและสามารถอธิบายให้กลุ่มเป้าหมายของเราสนใจให้ได้ ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ ด่านดอน จึงให้พวกเราชาว U2T แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราเข้าใจการทำการตลาดออนไลน์มากน้อยแค่ไหนโดยผลิตภัณฑ์และบริการต้องมีผ้าไหมขิดยกดอกเป็นองค์ประกอบร่วมอยู่ด้วย โดยให้พิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายดังนี้

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 คือ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จึงเลือกนำเสนอกระเป๋าถือและกระเป๋าใส่เอกสารประดับด้วยผ้าไหมขิดยกดอก ซึ่งมีจำหน่ายตามสหกรณ์ในมหาวิทยาลัย และแฟนเพจมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมายที่ 2 คือผู้ว่าราชการจังหวัด สิ่งที่นำเสนอคือ ชุดไทยจากผ้าไหมขิดยกดอก หรือชุดไทยที่ประดับด้วยผ้าไหมขิดยกดอก โดยมีจำหน่ายตามร้านขายชุดไทย ชุดข้าราชการ และตามบูทการจัดแสดงสินค้าต่างๆ รวมถึงแฟนเพจร้าน

กลุ่มเป้าหมายที่ 3 คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสนามChang Arena และต้องการเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของที่ระลึก จึงนำเสนอเป็นผ้าพันคอที่มีลวดลายที่ทำมาจากผ้าไหมขิดยกดอก โดยแต่ละผืนจะมีลวดลายไม่ซ้ำกัน มีจำหน่ายตามช้อปในสนามและขายในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, IG , หรือแอปที่เป็นกระแสมาแรงในขณะนี้นั่นก็คือ Tiktok นั่นเอง

กลุ่มเป้าหมายที่ 4 คือ ผู้ที่มาใช้บริการห้องพักหรือห้องประชุมสัมมนาในโรงแรมพนมพิมานมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สิ่งที่นำเสนอคือ Mask และพวงกุญแจที่ทำมาจากผ้าไหมขิดยกดอก มีจำหน่ายที่เคาท์เตอร์โรงแรมและแฟนเพจโรงแรมพนมพิมาน

จากที่ได้นำเสนอไปทั้ง 4 กลุ่มทำให้เราได้ทราบว่า เราเข้าใจการทำตลาดออนไลน์ได้ในระดับพื้นฐานของการตลาดออนไลน์ทั้งหมดเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตลาดออนไลน์:http://www.workboxs.com/thai/online-marketing/internet-marketing.html

 

และในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่องการป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากโควิด-19 การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ กนิษฐา จอดนอก อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโควิด-19 ดังนี้

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์

รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม

สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้

ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก

ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม

เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ

หน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่าง

และหมั่นทำความสะอาดของมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ทั้งนี้ทั้งนั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆจนยากจะควบคุมและมีการเสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นจนเป็นที่น่าใจหาย สิ่งที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดในตอนนี้คือการดูแลตัวเองและบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุอย่างไกล้ชิดกันด้วยนะคะ

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.google.com/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94+19&rlz=1C1OKWM_thTH944TH944&oq=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&aqs=chrome.2.69i57j0i131i433i512l2j0i433i512j0i131i433i512j0i512l5.6815j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

อื่นๆ

เมนู