บทความสรุปผลการปฎิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

โดยนางสาวรัตน์ชดาพร สร้อยจิต

บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวรัตน์ชดาพร สร้อยจิต ประเภทกลุ่มนักศึกษา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:HS020จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปรึกษาหาลือกันเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด19 ในตอนนี้ว่าจะมีการดำเนินโครงการอย่างไรให้มีความปลอดภัยมากที่สุดกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการและทีมงานของเรา

ในวันที่4เดือนพฤษภาคม2564จึงมีการจัดอบรมให้กับทีมงานของเราเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อคนในชุมชนจึงได้มีการจัดอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรขึ้นมาโดยการอบรมได้จัดขึ้น ณ วัดป่าแสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการเว้นระยะห่างในการอบรมและมีผู้นำชุมชนและทีมงานอาสาสมัครหมู่บ้านช่วยดูเรื่องความปลอดภัย ในการอบรมได้มีการฝึกทำ จุลินทรีย์หน่อกล้วย(ผลิตจากหน่อกล้วย) ฮอร์โมนไข่(ผลิตจากไข่) ไตโครเดอร์มา และปุ๋ยร้อยล้าน(ทำจากใบไม้และมูลสัตว์) ทุกอย่างที่นำมาใช้ในการอบรมล้วนแต่เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายจากชุมชนจากการอบรมในครั้งนี้ก็ได้รับความรู้ใหม่ๆมากมายและยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตอาหารหรือผักสวนครัวได้อย่างมาก

ในวันที่12พฤษภาคม2564ข้าพเจ้าและทีมงานอีก1คนจึงได้เข้าไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน5คนได้แก่ (1นายเอื้อน การัมย์ บ้านหนองตาหล่าหมู่ที่8) (2นายกิติภาพ บุญลาภศิลทวี บ้านหนองตาหล่าหมู่ที่8) (3นายเตี๊ยบ วโรรัมย์ บ้านหนองตาหล่าหมู่ที่8) (4นายสงกา ศรีสมพร บ้านหนองตาหล่าหมู่ที่8) (5นายศาคม โสภาคะยังบ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8) ที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสำรวจวัสดุภายในชุมชนที่สามารถนำมาทำปุ๋ยได้เพื่อที่จะได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยและช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตผักสวนครัวและอื่นๆและทำให้คนในชุมชนสามารถมีรายได้เสริมจากเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชนทั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณทางด้านผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

  จุลินทรีย์หน่อกล้วย                                                           พูดคุยกับชาวบ้าน

สับกล้วยเพื่อทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู