1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นายหัสวัฒน์ งอยไธสง กลุ่มนักศึกษา บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นายหัสวัฒน์ งอยไธสง กลุ่มนักศึกษา บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจำเดือนกรกาคม 2564

นายหัสวัฒน์ งอยไธสง กลุ่มนักศึกษา

บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

******************************************

 1. สภาพทั่วไป

ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส    โควิด 19 เป็นอย่างมากซึ่งทำให้เกิดผลกระทบหนักให้กับชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนนั้นๆทีมงานผู้ปฏิบัติงานจึงได้ดำเนินกิจกรรมช่วยรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาโรคโควิดจึงทำให้มีการบอกวิธีการล้างมือให้ถูกวิธีมีการบอกให้พี่น้องล้างมือบ่อยๆขณะจับสิ่งของต่างๆเพื่อที่จะให้ปลอดภัยในการลงพื้นที่ที่ผ่านมาพบปัญหาการลงไปพบปะพี่น้องค่อนข้างที่จะลำบากแต่ทีมผู้ปฎิบัติก็มีการร่วมด้วยช่วยกันให้พี่น้องประชาชนมาทำสบู่เหลวจากสมุนไพรเพื่อที่จะเอาไว้ล้างมือในครัวเรือนต่อไปเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการใช้จ่ายในครัวเรือน

 1. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด

Step1ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสถานที่สาธารณะและที่มีประชาชนร่วมกันในการทำกิจกรรมคือ วัดป่าแสลงพันโดยได้มีการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบโดยวัดและอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น เก้าอี้ โต๊ะและอื่นๆ เพื่อลดแหล่งแพร่เชื้อโรคพร้อมทั้งความสะอาดบริเวณภายในศาลาของวัดซึ่งเป็นที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาและทำกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของประชาชนจากหลายพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อที่สามารถทำให้เกิดการระบาดได้

Step2 ได้มีการจัดทำวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ สบู่และการทำเจลแอลกอฮอล์โดยได้มีการนำประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำสบู่ล้างมือสมุนไพรสำหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อป้องกันเชื้อโรคโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

Step3 เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19อย่างเคร่งครัดโดยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือใช้เจลแอลกอฮอล์ลดการรวมกลุ่มผู้คนและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสและได้มีการแจกจ่ายสบู่ล้างมือซึ่งได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส

 

 1. การฝึกอบรมสร้างอาชีพ

มีการทำสบู่เหลวทำจากสมุนไพรเอาไว้ใช้สำหรับล้างมือเพื่อช่วยให้ป้องการเชื้อไวรัสโควิด 19

โดยมี วิทยากร คุณภัทรานิษฐ์  กุลพิเชษฐ์วณิช ณ วัดป่าแสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

วัสดุอุปกรณ์

 • AD 25
 • N70
 • ผงข้น
 • KD
 • น้ำ + สมุนไพร
 • สารกันเสีย
 • น้ำหอม
 • สีผสมอาหาร

วิธีทำ

 • นำน้ำและสมุนไพรต้มให้เดือด และกรองเอากากออก
 • นำ AD25 และ N70 คนให้เข้ากัน
 • นำน้ำสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ผงข้นและคนให้ละลายเทผสม AD25 และ N70 คนให้เข้ากัน
 • จากนั้นเติม KD สารกันเสีย น้ำหอม และสีผสมอาหารคนให้เข้ากันและบรรจุลงภาชนะ
 1. ผลจากการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในภาพรวมของตำบล

จากการอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหัวข้อการทำเห็ดจากฟางและน้ำหมักชีวภาพในระยะแรกที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนหลายชุมชนให้ความร่วมมือและสนใจที่จะเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ ได้มีประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนในการทดลองและมีการลงมือในการปฎิบัติมีการเพาะเห็ดและมีการทำน้ำหมักชีวภาพซึ่งปรากฏผลในระยะแรกมีประชาชนสามารถทำได้ดีและมี 2 ชุมชนรวมกลุ่มกันการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับเพาะเห็ดคือ ชุมชนบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนาและชุมชนบ้านหนองตาดตามุ่ง

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอาชีพ

จากการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมในระยะที่ผ่านมาพบว่าประชาชนในหลายชุมชนพร้อมทั้งผู้นำชุมชนมีความสนใจที่จะพัฒนาอาชีพของประชาชนในชุมชนเพื่อลดรายจ่ายเพื่อรายได้ในครัวเรือนซึ่งได้มีโรงเรือนเกิดขึ้นจำนวน2แห่งใน2ชุมชนในระยะต่อไปอาจมีการกลุ่มกันจัดตั้งโรงเรือนขึ้นอีกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนควบคู่กันไปเพื่อให้มีการต่อยอดอาชีพของประชาชนและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ระยะต่อไป

ภาพในการจัดทำกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู