บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

เดือนกันยายน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

โดยนางสาวรัตน์ชดาพร สร้อยจิต

บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

                  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการในวันที่ 11กันยายน 2564 อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมได้นัดประชุมผ่านระบบออนไลน์Google meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนกันยายนและวางแผนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าและในวันที่11กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการร่วมกับชาวบ้านกลุ่มที่มีความสนใจด้านเห็ดนางฟ้า ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนบ้านบุการตง หมู่ที่12 เพื่อติดตามการทำงานความคืบหน้าของการทำงานการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของชาวบ้านและช่วยในการออกแบบแพ็คเก็ตในการบรรจุผลผลิตเพื่อให้มีความน่าสนใจในการซื้อและเก็บผลผลิตเห็ดนางฟ้าเพื่อนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ทีมงานและชาวบ้านจึงได้ข้อตกลงกันว่าเราจะแปรรูปเห็ดนางฟ้าเป็นน้ำพริกปลาร้าเห็ดนางฟ้าอินเตอร์ เราจึงได้มีการทดลองทำน้ำพริกปลาร้าเห็ดนางฟ้าอินเตอร์ร่วมกับชาวบ้านขึ้นมา โดยมีวัตถุดิบดังนี้ 1เห็ดนางฟ้า 2ปลาร้า 3พริกป่น4น้ำมะขามเปียก 5ข่าซอย 6ตะไคร้ซอย 7กระเทียมซอย 8ใบมะกรูดซอย 9น้ำตาลทรายมีวิธีทำดังนี้ 1.คั่วกระเทียมให้สุกแล้วโขลกละเอียด พักไว้2.คั่วหอมหัวเล็กให้สุกแล้วโขลกละเอียด พักไว้3.นำปลาร้าใส่กระทะ ตั้งไฟอ่อน ผัดให้หอมและเดือด จึงใส่น้ำมะขามเปียกและน้ำตาลทราย ผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดี

  1. ใส่หัวหอมเล็ก กระเทียม ตะไคร้ ข่า และใบมะกรูด ที่เตรียมไว้ ผัดให้เข้ากัน พอส่วนผสมเดือดจึงใส่

พริกป่น ผัดให้เข้ากันดี ตักขึ้นใส่ภาชนะ

เทคนิคและข้อเสนอแนะ

1.ควรเลือกพริกขี้หนูแห้งจินดา เพราะจะมีสีสวยและไม่เผ็ดมาก

  1. น้ำมะขามเปียก : ใช้อัตราส่วน ะขามเปียก 1 ส่วน : น้ำ 4 ส่วน

3.เลือกซื้อปลาร้าชนิดเนื้อ จะไม่มีก้าง สามารถนำมาปรุงน้ำพริกได้โดยไม่ต้องต้ม

4.หั่น ซอย สับ หอมหัวเล็ก กระเทียม ตะไคร้ ใบมะเกรูด ข่า ควรเตรียมให้แต่ละชนิดมีขนาดชิ้นใกล้เคียงกัน เมื่อนำไปคั่วจะได้สุกเหลืองในเวลาเดียวกันทุกชิ้น

  1. การผัดน้ำพริก ควรใช้ไฟอ่อน
  2. เก็บน้ำพริกใส่ในภาชนะมีฝาปิด เมื่อเย็นสนิท จะเก็บไว้ได้นาน

ประมาณการราคาทุน

  1. ส่วนผสมสูตรนี้ จะได้น้ำพริกปลาร้าอินเตอร์ 600 กรัม
  2. ราคาทุน 75 – 80 บาท (รวมบรรจุภัณฑ์)
  3. ราคาขาย 35 บาท : 100 กรัม

ทีมงานและชาวบ้านได้ให้ความสนใจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากจึงทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีทีมงานเราจึงหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ชาวบ้านมีความรู้ความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าได้

 

วันที่12กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานอีก2คนได้ลงพื้นที่บ้านหนองตาหล่าหมู่ที่8 เพื่อลงไปเก็บข้อมูลกับท่านผู้ใหญ่เอื้อน การัมย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองตาหล่า เก็บข้อมูลความเป็นมาของชุมชน บริบททั่วไปของชุมชน ข้อมูลสำคัญรายตำบล ข้อมูลทางวัฒนธรรม ข้อมูลสมาชิกในชุมชน พืชสมุนไพรในชุมชน และแผนที่ชุมชน  เพื่อนำมารวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาคีย์ลงในระบบตามแผนงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการและได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องผักสมุนไพรในชุมชนกับชาวบ้านและยังได้เห็นวิธีการทอผ้าด้วยมือของชาวบ้านอีกด้วยกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและได้พูดคุยกับคนในชุมชนทำให้การทำงานสามารถผ่านไปได้ด้วยดี

และได้มีการรวบรวมข้อมูลการทำงานของตนเองเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการรอบแรกระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2564เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มและนำส่งรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 https://youtu.be/p7Vz22g7KDg

อื่นๆ

เมนู