บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายอภิสิทธิ์ แสงสุข กลุ่มนักศึกษา

ประจำเดือนตุลาคม

***************************************************

1.เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล ตามแบบSROI โดยได้กรอกข้อมูลลงในระบบ SROI ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลคือ วิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน ตัวแทนสมาชิกชุมชนโรงเรือนเพาะเห็ดโรงเรือนละ 1 คน (3โรงเรือน) ลูกจ้างโครงการ ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนบัณฑิต ตัวแทนประชาชน ครอบครัวลูกจ้าง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

2.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน HS06 บทที่ 1 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 โดยสอบถามข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของชุมชน เช่น ประวัติชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประเพณีวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน และข้อมูลอื่น ๆ ในชุมชน

3.กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ณ ศาลาบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ในช่วงวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 โดยมีสมาชิกโครงการของบ้านสี่เหลี่ยมเจริญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีการให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ที่สามารถทำเป็นน้ำหมักไว้ใช้ในครัวเรือนและลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยได้

สูตรปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

วัสดุและอุปกรณ์

-เศษอาหารแห้ง เช่น เศษอาหาร เปลือกไข่ 1 ส่วน             -มูลสัตว์ 1 ส่วน

-ใบไม้ 1 ส่วน              -ถังขนาด 20 ลิตร                  -ตาข่ายกันแมลง

วิธีทำ

1.นำถังขนาด 20 ลิตร มาเจาะรูไว้รอบถังแล้วใช้ตาข่ายกันแมลงพันให้รอบ เพื่อช่วยระบายอากาศและ ป้องกันแมลงรบกวน

2.ผสมเศษอาหารแห้งที่มีขนาดเล็กและไม่มีน้ำ เช่น เศษอาหาร เปลือกไข่ เข้ากับมูลสัตว์ และเศษใบไม้ ในอัตรา 1:1:1 ส่วน

3.คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดฝาให้สนิท ถ้าหากวันต่อไปมีเศษอาหารเพิ่ม ก็นำมาเติมเข้าไปได้ แต่อย่าลืมผสมในอัตราส่วนเท่าเดิมด้วย

4.พลิกกลับส่วนผสมวันละ 1-2 ครั้ง เป็นประจำทุกวัน

สูตรปุ๋ยหมักชีวภาพแบบน้ำ

วัสดุอุปกรณ์

-ถุงกระสอบดินสำหรับใส่เศษอาหาร                   -ถังมีฝาปิด ขนาดที่สามารถใส่น้ำได้ 10 ลิตรขึ้นไป

-น้ำตาล 1 กิโลกรัม                                    -น้ำสะอาด 10 ลิตร ควรพักคลอรีนไว้สัก 1-2 คืน

วิธีทำ

1.นำน้ำสะอาด 10 ลิตร เติมลงในถัง ใส่กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม หรือใส่น้ำตาล 1 ส่วน ใช้ไม้กวนให้เข้ากัน

2.นำเศษอาหารใส่ลงในกระสอบ (กระสอบดินถุงที่พอจะมีช่องระบายอากาศ) มัดปากถุงแล้วแช่ลงไป โดยเเนะนำว่าไม่ควรใส่เศษอาหารเกิน 3 ส่วน

3.หมักทิ้งไว้ประมาณ 20-30 วัน โดยควรปิดฝาให้สนิท เพื่อให้แมลงจะได้ไม่มาไข่ เเละทำให้ถังหมักของเราไม่มีหนอน

วิธีนำมาใช้

1.เวลานำมาใช้รดน้ำต้นไม้ ก็ควรจะผสมให้เจือจาง เเนะนำว่าควรใช้ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 บัว (ประมาณ 20 ลิตร)

2.ส่วนกากที่เหลือก็สามารถนำไปหมักเป็นปุ๋ยต่อได้  โดยนำมาผสมกับใบไม้แห้ง เเละปุ๋ยคอก  รดน้ำ ปรับความชื้น 60% คือ เมื่อบีบแล้วไม่มีน้ำไหลซึมออกจากง่ามมือ และเมื่อแบมือออก ปุ๋ยยังคงจับตัวกันเป็นก้อน และทิ้งไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ หรือสังเกตดูจนปุ๋ยหายร้อน ก็สามารถนำไปใช้ได้

  1. 4. ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำ โดยได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนและสมาชิกเป้าหมายหมู่บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 คน เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนายหนูนา ศรีทัพไทย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ด้วยดีเสมอมา เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ

 

  1. งานมอบหมายอื่น ๆ เช่น งานประชุม งานเลขา งานตัดต่อภาพ/วีดีโอ ประสานงาน โดยได้เข้าร่วมการประชุมกับทีมงานเพื่อปรึกษาหาแนวทางในการลงพื้นที่พัฒนาชุมชน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และในเดือนตุลาคมเราได้ประชุมเกี่ยวกับเรื่อง

-ประชุม​วันที่​ 3​ ตุลาคม​ 2564

1.มอบหมายประธานและสมาชิก​จัดระบบพี่เลี้ยงให้กับสมาชิกใหม่

2.การจัดกิจกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์​และการทำสื่อประชาสัมพันธ์การตลาด (จัดกิจกรรมวันที่ 9 ต.ค. 2564)

3.การจัดทำรายงานบทที่​ 1​

-ประชุม​วันที่​ 5​ ตุลาคม​ 2564

1.สรุปงานการลงสำรวจแบบสอบถาม​ SROI​

2.กิจกรรมในเดือนต.ค.-ธ.ค. 2564

-การแปรรูป​เห็ด​

-น้ำหมักชีวภาพ​ การบรรจุภัณฑ์

-การทำสื่อออนไลน์​ การทำตลาดออนไลน์​ ศูนย์​การเรียนรู้​แบบออนไลน์​

-ประชุม วันที่ 12 ตุลาคม 2564

1.กิจกรรมกลุ่มแปรรูปเห็ด จัดทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์

2.ลงพื้นที่ที่ 16 ตุลาคม 2564 อบรมการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภาพ

3.โซนการอบรมแบ่งเป็น 2 โซน

-โซนบ้านแสลงพัน อบรมที่ศาลาประชาคมหมู่ 7  09.00-11.00 น.

-โซนบ้านบุขี้เหล็ก อบรมที่ศาลาหมู่ 17 บ่าย 13.00-14.30 น.

-มอบหมายประสานสมาชิกชุมชนให้เข้าร่วมอบรม อย่างน้อยชุมชนละ 2คน

  1. ติดตามและให้คำแนะนำการเพาะเห็ดโรงเรือน บ้านหนองตาดตามุ่ง บ้านบุก้านตง และบ้านบุขี้เหล็กใหม่ ให้คำแนะนำในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า เช่น ไส้กรอกเห็ดนางฟ้า แหนมเห็ดนางฟ้า และน้ำพริกเห็ดนางฟ้า

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู