1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และมอบเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งเสริมการปลูกผักแก่สมาชิกต้นแบบ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และมอบเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งเสริมการปลูกผักแก่สมาชิกต้นแบบ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายอภิสิทธิ์ แสงสุข กลุ่มนักศึกษา

ประจำเดือนพฤศจิกายน

***************************************************

การอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมาชิกผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพันร่วมกับสมาชิกผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมชัย และอาจารย์ผู้กำกับดูแลทั้ง 2 ตำบล เข้าร่วมอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ เพื่อพัฒนารูปแบบการขายผลิตภัณฑ์แบบตลาดออนไลน์ คือ การสร้างเพจเพื่อใช้ในการโปรโมทและติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ของตำบล โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพล เนื้อไม้หอม ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และมีวิทยากร นายปัณณฑัต สระอุบล ผู้เชียวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการตลาดในระบบออนไลน์ยุคใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในระดับหนึ่ง

 

 

การเขียนเนื้อหา content ผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ โดยระดมแนวความคิดของสมาชิกผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน เพื่อสร้างสตอรี่ของผลิตภัณฑ์ให้มีเรื่องราว ความเป็นไปเป็นมา มีจุดที่แตกต่าง โดดเด่นจากผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน และนำมาเผยแพร่ลงบนเพจเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยของตลาดออนไลน์ ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชน

การติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดิน และการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย บนฐานคิดเกี่ยวกับการนำเศษวัสดุเหลือใช้ เมื่อวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพันได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนขอลงพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 4 โซน เพื่อจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด-19 ให้สมาชิกโครงการแต่ละหมู่บ้านได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาน้ำหมักชีวภาพ สารปรับปรุงดิน และเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับสมาชิกตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้กับชุมชนนั้น ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในคัวเรือน และลดการใช้สารเคมี เปลี่ยนเป็นการใช้น้ำหมักชีวภาพแทน ซึ่งวัตถุดิบนำมาทำน้ำหมักประกอบด้วย ไข่ไก่ น้ำมะพร้าว กากน้ำตาล เป็นต้น

                                 

การจัดเก็บข้อมูล BCG รายตำบล และพัฒนา plan point สมาชิกผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน ลงพื้นที่และร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐาน อาทิเช่น สถานที่สำคัญ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และข้อมูลสำคัญรายตำบลเพิ่มเติมให้ครบตามเป้าหมาย คือ 1,000 รายการ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของตำบลแสลงพัน และสรุปเป็นรายงานผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบล และนำมาจัดทำเป็นแผนที่สถานที่สำคัญของชุมชนที่รับผิดชอบ เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ของชุมชน

           

การทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล

  • ประชุมรับมอบหมายงานประจำเดือน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
  • อบรมพัฒนาเพจตลาดออนไลน์ (Page Facebook : เรื่องของเห็ด) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
  • เก็บข้อมูลสำคัญรายตำบลเพิ่มเติมร่วมกับสมาชิกทีมให้ครบ 1,000 ข้อมูล
  • ติดตามผลการการใช้น้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดินของชุมชนขของสมาชิกโครงการ

HS06-EP.11 กิจกรรมการอบรมการตลาดออนไลน์ และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ต.แสลงพัน (พ.ย.64) – YouTube

 

อื่นๆ

เมนู