บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวอารียา วิลาศ

กลุ่มนักศึกษา

****************************************************************

1) การอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เวลา 09.00 – 15.00 ได้เข้าอบรมในเรื่องการตลาดและการตลาดสมัยใหม่ที่อาคาร 25 ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรบรรยายโดย นายปัณณทัต สระอุบล ตำแหน่ง นักการตลาดออนไลน์ ได้เรียนรู้ถึงการสร้างเพจออนไลน์พร้อมกับการยิงโฆษณาผ่าน facebook มีการแข่งขันการสร้างเพจประจำตำบลแสลงพันออนไลน์ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

 

 

 

 

 

มีการมอบหมายงานของแต่ละกลุ่ม

อบรมการเขียนเนื้อหา content ผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. เขียนให้ชัดเจน ตรงประเด็น อ่านแล้วเข้าใจทันที …
  2. เขียนสิ่งที่ทันสมัย ไม่ตกเทรนด์ …
  3. ขายสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับ ไม่ใช่ขายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ …
  4. ไม่ต้องจริงจังมากเกินไป …
  5. อย่าสักแต่ขาย ให้ความรู้บ้าง …
  6. สะกดถูกต้องครบถ้วนตามหลักภาษา ข้อมูลน่าเชื่อถือ

 

ตัวอย่างการเขียนคอนเท้นต์ออนไลน์

ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ปลอดสารเคมี)

ไม่ต้องมีพลังพิเศษ หรือเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ แค่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากปุ๋ยหมักชีวภาพ ได้ผลผลิตดี

-แน่นอน

-สินค้าปลอดภัย

-เน้นสินค้าคุณภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้าน

-ขวดละ 25 บาท

-โปรโมชั่น 3 ขวด 50 บาท

-สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ที่

inbox เพจ

Tel:0935087283

 

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดิน มีการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้  ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ชาวบ้านพร้อมแจกเมล็ดผักสวนครัวให้กับชาวบ้านเพื่อปลูกผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนามีหมู่บ้านที่เข้าร่วมได้แก่ หมู่ 6 หมู่ 11 หมู่ 17 หมู่ 2 หมู่ 8 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่ามีการร่วมกลุ่มกันน้อยทำให้ยากต่อการจัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก แนวทางในการแก้ไขได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้านหมู่ 8 ห้านหนองตาหล่า เพื่อให้คำแนะนำที่ชัดเจนอีกครั้งบนฐานคิดเกี่ยวกับการนำเศษวัสดุเหลือใช้

 

            

 

การจัดเก็บข้อมูล BCG รายตำบล การจัดเก็บข้อมูล 1,228 BCG

การทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล

  1. ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ชาวบ้านพร้อมแจกเมล็ดผักสวนครัวให้กับชาวบ้านเพื่อปลูกผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนามีหมู่บ้านที่เข้าร่วมได้แก่ หมู่ 6 หมู่ 11 หมู่ 17 หมู่ 2 หมู่ 8
  2. การติดตามการปลูกผักอินทรีย์และการติดตามการทำน้ำหมักชีวภาพของแต่ละชุมชนที่ตนได้รับผิดชอบ และการพัฒนาการทำเพจตลาดออนไลน์ของคนแสลงพัน เช่น เพจของเห็ด เพจดินดีแสลงพัน และเพจน้ำหมักชีวภาพ
  3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้การทำกิจกรรมของตำบลแสลงพัน

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู