โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายเจษฎา กุลสุนทรรัตน์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 17 บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS-06 การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

บริบทและสถานที่สำคัญประจำตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลแสลงพัน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรคือ ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย ฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวจะนิยมอัดฟางก้อนไว้เลี้ยงวัวควายในฤดูแล้งและปลูกผักชนิดต่างๆไว้จำหน่าย ในด้านการท่องเที่ยวในตำบลแสลงพันนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายเช่น สถานีรถไฟบ้านแสลงพัน  ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงยังมีฉางข้าวโบราณ ซึ่งเป็นที่เก็บสินค้าต่างๆในอดีต นอกจากนี้ยังมีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบลแสลงพัน คือ วัดต่างๆ ศาลเจ้าพ่อหลวงศรี ศาลเจ้าพ่อไทลื้อ และต้นแสลงพันต้นแรกของตำบลแสลงพัน

ซึ่งทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลแสลงพันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และได้ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

1.กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพฮอร์โมนไข่ และการมอบเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อส่งเสริมการปลูกผักให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ

วันที่27ตุลาคม2564 ช่วงเช้าข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ศาลาอเนกประสงค์กลางบ้านแสลงพันหมู่ที่ 7 เวลา9.00-10.30น. ซึ่งมีการอบรมให้กับชาวบ้านทั้ง5หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองตาดตามุ่ง บ้านแสลงพัน บ้านบุก้านตง บ้านแสลงพันพัฒนา และบ้านบุก้านตงพัฒนา ซึ่งเป็นหลักสูตร การทำน้ำหมักชีวภาพ เช่น 1.ฮอร์โมนไข่สูตรการทำน้ำหมักชีวภาพฮอร์โมนไข่

วัสดุและอุปกรณ์

  1. ไข่ไก่ 1 กก. ( 16ฟอง ) 2. หัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร

3.กากน้ำตาล 1 ลิตร      4. น้ำมะพร้าวอ่อน 4 ลูก

5.นมเปรี้ยว 1 กล่อง

วิธีทำ  ตอกไข่ไก่ 1 กก. เอาเฉพาะเนื้อไข่ นำส่วนผสมทั้งหมด หัวเชื้อจุลินทรีย์เหง้ากล้วย 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำมะพร้าวอ่อน 2 ลูก นมเปรี้ยว 1 กล่อง มาผสมกันในถังหมัก หมักทิ้งไว้ 30 วัน เป็นอันใช้ได้

วิธีใช้

  1. ผสมฮอร์โมนไข่ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร ฉีดรดต้นไม้ตอนที่ยังไม่ออกดอก
  2. หากต้นไม้เริ่มออกดอกใช้เพียง 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร หากใช้มากเกินไปจะทำให้ดอกร่วงได้

และการสาธิตการปลูกผักสวนครัวในถุงปลูก มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ต้นกล้าผักชนิดต่างๆ เช่น ผักชี พริก มะเขือเปราะ มะเขือเทศ ฯลฯ พร้อมกับถุงปลูกที่บรรจุดินปลูกเพื่อสะดวกต่อการเพาะปลูกให้กับอาสาสมัครที่เข้าอบรมในครั้งนี้

 

ช่วงบ่าย เวลา 13.00-14.30น. ทีมผู้ปฏิบัติงานU2Tตำบลแสลงพัน ได้เดินทางไปจัดเตรียมสถานที่ วัสดุฝึกอบรมที่ศาลาภายในวัด ที่วัดโคกใหม่คงคาราม ทั้ง 2 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกใหม่ และบ้านโคกใหม่พัฒนา  ซึ่งมีการอบรมสาธิตการทำน้ำหมักสูตรต่างๆ ทดลองให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติจริง บรรจุภัณฑ์น้ำหมักใส่ขวดใส และใส่ถังให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนของตนเอง พร้อมกับต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆอีกด้วย

วันที่28ตุลาคม2564 เวลา9.00 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ศาลากลางบ้านอยู่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เพื่ออบรมการทำน้ำหมักให้กับชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองสรวง บ้านหนองผักโพด บ้านสี่เหลี่ยมน้อย บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ และบ้านสามเขย ซึ่งอาสาสมัครนั้นได้นำถังที่ได้จากการมอบอุปกรณ์เมื่อกิจกรรมที่ผ่านมา มาเพื่อทำน้ำหมักน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆหลังจากนั้นนำมาบรรจุลงขวดเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน พร้อมกับต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้เตรียมไว้

 

เวลา13.00น. ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เดินทางไปที่ศาลากลางบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา เพื่อจัดสถานที่อบรมให้กับชาวบ้านทั้ง5หมู่บ้านที่เข้าร่วมได้แก่ บ้านหนองระนาม บ้านบุขี้เหล็ก บ้านหนองตาหล่า บ้านบุขี้เหล็กใหม่ และบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ก่อนที่จะฝึกอบรมนั้นข้าพเจ้าได้ติดตามผลผลิตของโรงเพาะเห็ดของกลุ่มสมาชิกบ้านบุขี้เหล็ก เพื่อตรวจสอบบัญชีรายรับ รายจ่าย และบรรจุผลผลิตแบ่งปันให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงาน U2T ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ช่วยปั่นไข่ไก่ บดแป้งข้าวหมาก เทลงถังหมักพร้อมกันนั้นก็ได้ให้อาสาสมัคร ฝึกทำฮอร์โมนไข่ไปพร้อมๆกัน มีการเทกากน้ำตาลผสมเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นได้เวลานำมาใช้งาน เมื่ออบรมเสร็จก็มีการแจกกล้าพันธุ์ผักให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปปลูกต่อที่บ้านของตนเอง และน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนและในสวนทดลอง

2.อบรมตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ข้าพเข้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลแสลงพันและตำบลทะเมนชัยได้เข้ารับการอบรมที่ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. เพื่ออบรมการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงจากการการันตีจาก Google คือ คุณปัณณทัต สระอุบล นักการตลาดออนไลน์(Digital Marketer) มาอบรมการทำเพจเชิงธุรกิจเพื่อสังคม ช่วงเช้าอบรมเชิงวิชาการภาคทฤษฎีการบรรยายพื้นฐาน ด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลในยุคปัจจุบัน ทั้งในชีวิตประจำวัน ฯลฯ ช่วงเวลาบ่ายมีการแบ่งกลุ่มหลักออกเป็น 2 ตำบลและกลุ่มย่อยตำบลละ 5-6 กลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติจริง มีการฝึกสร้างเพจประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าชุมชนบนแพลตฟอร์ม Facebook ที่ได้รับความนิยมและเข้าถึงง่ายที่สุด เช่นการจัดทำเพจเห็ดนางฟ้า ดินปลูกแสลงพัน เป็นต้น โดยตำบลแสลงพันนั้นได้ทำเพจประกวดจำนวน 5 เพจบน Facebook เพื่อออกแบบให้มีความน่าสนใจ ดูสวยงามงามเรียบง่ายแก่ผู้ที่พบเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ สร้างยอดจำหน่ายสินค้าได้ง่ายขึ้น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ หลังจากนั้นก็มีการกำหนดแนวทางประกวดเพจแต่ละกลุ่ม มีการมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทีม U2T ของทั้ง 2 ตำบลในการเข้ารับการอบรมตลาดออนไลน์ในครั้งนี้

3.จัดทำผลการดำเนินการวิเคราะห์ปัญหารายตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการประชุมกับตัวแทนทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพันกับอาจารย์ประจำหลักสูตรของตำบล เพื่อเสนอหัวข้อในการดำเนินการจัดทำ power point เพื่อเสนอแหล่งท่องเที่ยวของตำบลแสลงพัน ทางทีมจึงคัดเลือก 3 หัวข้อ คือ

1.แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ สถานีรถไฟบ้านแสลงพัน ฉางข้าวโบราณ ศาลเจ้าพ่อหลวงศรี ศาลหลวงพ่อพิพัฒน์ ธรรมวงศ์ ศาลเจ้าพ่อไทลือ

2.แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ บ้านสวนอิงฮัน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโบราณ โครงการโคกหนองนา กลุ่มโคเนื้อบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ

3.แหล่งน้ำและป่าไม้ ได้แก่ ห้วยแสลงพัน หนองตาดตามุ่ง หนองตลาดรัง หนองคูขาด และป่ายูคาลิปตัส

โดยจัดทำในรูปแบบ PowerPoint และไฟล์ pdf จากนั้น upload ใน Google drive ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ เว็บไซต์ U2T

4.ประชุมทบทวน สรุปงาน และมอบหมายการปฏิบัติงาน

สรุปวาระการประชุม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

1.การติดตามการปลูกผักอินทรีย์และการติดตามการทำน้ำหมักชีวภาพของแต่ละชุมชนที่ตนได้รับผิดชอบ และการพัฒนาการทำเพจตลาดออนไลน์ของคนแสลงพัน เช่น เพจของเห็ด เพจดินดีแสลงพัน และเพจน้ำหมักชีวภาพ

  1. จัดทำตารางลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำปุ๋ยหมักและการปลูกผักผักอินทรีย์ โดยให้ดำเนินการหลังวันที่ 7 พ.ย 2564

3.การประเมินการลงพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมของกลุ่มแสลงพัน ควรเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้มีส่วนร่วมและรูปภาพของตนเองตอนทำกิจกรรมไปลงในการเขียนบทความ

4.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้การทำกิจกรรมของตำบลแสลงพัน

5.รายงานบทที่ 1 ขอให้สมาชิกดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ย. 2564 และมอบหมายให้ทีมสมาชิกใหม่เรียบเรียงข้อมูล  ส่วนในบทที่ 2,3 และ4 จะมอบหมายแบ่งกลุ่มให้กับสมาชิกเก่ารับผิดชอบ

6.วันที่ 13-14 พ.ย 2564 ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการลงแขกทำน้ำหมักและลงแขกปลูกผักในชุมชนที่สนใจ

7.การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชุมชนเพิ่มเติม เช่น ขึ้นฉ่าย ถั่วต่างๆ เป็นต้น

9.ประกวดการทำเพจกลางตลาดออนไลน์ของตำบลแสลงพัน

5.ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แผนการดำเนินงาน และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชน

– ทีมงานU2Tเวลาลงปฏิบัติหน้าที่จึงต้องมีการแบ่งโซนรับผิดชอบตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันเป็นหลัก เพื่อการบริหารจัดการได้ง่าย

-อาสาสมัครบางคนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในงานส่วนรวม ไม่ค่อยมีจิตอาสา เพราะไม่ชอบทำงานรวมกลุ่มที่มีหลายหมู่บ้าน

-นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับกลุ่มสมาชิกเพื่อต่อยอดเป็นสินค้าชุมชนแสลงพันและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น ไส้กรอกเห็ดวุ้นเส้น นำพริกเห็ดทรงเครื่อง ฯลฯ

-อบรมการตลาดออนไลน์ ออกแบบเพจขายสินค้าออนไลน์กับทีมงานเพื่อนำไปแนะนำให้กับกลุ่มสมาชิกเพื่อสร้างช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อสร้างฐานผู้บริโภคให้กว้างขึ้น

-วางแผนการลงพื้นที่เพื่อแบ่งหน้าที่ให้ทีมงานทุกคนรับผิดชอบ เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญcbdของชุมชนในด้านต่างๆเพิ่มเติมเพื่อนำมาสรุปจัดทำรายงานภาพรวมของโครงการตลอดทั้งปี พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวของตำบลแสลงพัน

 

อื่นๆ

เมนู