บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

เดือนตุลาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

การเรียนรู้การตลาดออนไลน์

นางสาวรัตน์ชดาพร สร้อยจิต

*****************************************

            ข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการใน

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการแจกแจงกิจกรรมการดำเนินงานการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพในชุมชนโดยมอบหมายให้ทีมงานรับผิดชอบตามหมู่บ้านที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ดูแล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการนัดหมายประชุมออนไลน์อีกครั้งเพื่อติดตามการทำน้ำหมักชีวภาพของแต่ละชุมชนและได้มีการแลกเปลี่ยนผลลัพธ์ของแต่ละชุมชนและการพัฒนาการทำเพจการตลาดออนไลน์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ที่ปรึกษาทีมได้มีการนัดประชุมเพิ่มเติมเพื่ออธิบายถึงภาระงานที่ต้องทำก่อนจบโครงการให้กับทีมงานได้ทราบและปฏิบัติให้เสร็จครบถ้วนตามนโยบายของโครงการ

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนที่ตนเองได้รับมอบหมายส่วนตัวข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลชุมชนบ้านหนองตาหล่า หมู่ที่ 8 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จึงได้นัดหมายให้มีการรวมตัวกันอยู่ที่ศาลาประชาคมบ้านบุขี้เหล็ก ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่ออบรมการทำน้ำหมักชีวภาพฮอร์โมนไข่ หมู่บ้านที่เข้าร่วมได้แก่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 17 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ซึ่งการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากไข่มีวัตถุดิบ ได้แก่ ไข่  น้ำมะพร้าว แป้งหมักและกากน้ำตาล

มีวิธีการทำมีดังนี้

  • นำไข่ไก่ลงไปปั่นในครั้งปั่นให้มีความระเอียด(ปั่นทั้งฟอง)
  • นำไข่ไก่ที่ปั่นละเอียดเทใส่ลงในถัง
  • นำน้ำมะพร้าวที่เราเตรียมไว้เทใส่ถังคนให้เข้ากันกับไข่
  • นำกากน้ำตาลและแป้งหมักใส่ลงไปในถังที่มีไข่และน้ำมะพร้าวตามสัดส่วน
  • คนทุกอย่างให้เข้ากัน หลังจากนั้นปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่ม
  • หลังจากนั้นนำน้ำหมักที่เราทำไว้มากรองเปลือกไข่ออกและสามารถใช้ได้ (เปลือกไข่สามารถนำไปใส่ในต้นไม้ได้)

นอกจากนี้ ได้มีการแจกพันธุ์ผักสวนครัวให้กับชาวบ้านได้นำไปปลูกไว้บริเวณรอบบ้านเพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักแต่ละวันและใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพที่ได้มีการทำขึ้นมาเองและจะมีการจัดการประกวดสำหรับหมู่บ้านใดมีการจัดการผักสวนครัวได้ดีก็จะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆให้เป็นการตอบแทนในความตั้งใจของชาวบ้านที่มีความดูแลเอาใจใส่ในผลผลิต

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมการทำเพจตลาดออนไลน์การตลาดสมัยใหม่ ที่อาคาร 25 ชั้น 2 ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา วิทยากรโดย นายปัณณทัต สระอุบล ตำแหน่ง นักการตลาดออนไลน์ ได้เรียนรู้รู้ถึงการสร้างเพจออนไลน์พร้อมกับการยิงโฆษณาผ่าน facebook จุดประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาการขายผลิตภัณฑ์ในระบบออนไลน์ให้มีความน่าสนใจอละสามารถดึงดูดผู้ที่เข้ามาชมผลิตภัณฑ์ให้มีความต้องการซื้อมากขึ้นและยังมีการแข่งขันการสร้างเพจให้มีความน่าสนใจ เพจที่ได้รางวัลคือเพจแสลงพันออนไลน์ได้รางวัลชนะเลิศ ตัวอย่างเนื้อหาเพจที่ใช้ในการนำเสนอ

น้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรปลอดสารเคมี ไม่ต้องมีพลังวิเศษ  หรือเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แค่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากปุ๋ยหมักชีวภาพได้ผลดีแน่นอน สินค้าดี ปลอดภัย เน้นคุณภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้าน ขวดละ 25 บาท โปรโมชั่น 3 ขวด 50 บาท

สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ที่ เพจสินค้าขายดี ผลิตภัณฑ์แปรรูปแสลงพัน

ในการปฏิบัติงานได้มีการจัดเก็บข้อมูลBCG รายตำบบล การจัดเก็บข้อมูล1228 BCG และได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการปลูกผักสวนครัวและการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากไข่ของชุมชนที่ตนเองได้รับมอบหมายว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือชาวบ้านต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือพูดคุยกันได้ข้าพเจ้าจึงต้องใช้วิธีการโทรศัพท์เพื่อติดต่อและติดตามผลการปลูกผักและการใช้น้ำหมักชีวภาพ

HS06-EP.11 กิจกรรมการอบรมการตลาดออนไลน์ และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ต.แสลงพัน (พ.ย.64)
youtube.com

อื่นๆ

เมนู