โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
หลักสูตร HS06-การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
กิจกรรมในการลงพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันประชุมออกความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยได้สรุปว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการทำน้ำหมักชีวภาพ การเข้าอบรมการตลาดออนไลน์ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงระบบเพิ่มเติม กิจกรรมมีดังนี้ โดยแบ่งเป็น 2 วัน ซึ่ง ข้าพเจ้า นาย สราญจิต อินทราช ผู้รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ 1 บ้านโคกใหม่ ตำบล แสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายในวันที่ 27

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ตัวแทนทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่จัดอบรม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 7 โดยจัดกิจกรรมอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพร่วมกับตัวแทนชาวบ้านซึ่งแบ่งช่วงเวลาการอบรมเป็นเช้าและบ่าย โดยช่วงเช้าชาวบ้านที่เข้าร่วมอบรม ได้แก่ บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ที่5, บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 7,บ้านบุก้านตง หมู่ที่ 12 ,บ้านแสลงพันพัฒนา หมู่ที่ 14 และบ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 16 การอบรมครั้งนี้ชาวบ้านได้รับความรู้ และวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปใช้ดูแลพืช ผัก ในครัวเรือน อย่างปลอดภัย อีกทั้งได้มอบวัสดุสำหรับปลูก เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าผักสวนครัว และน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ด้วย
และในช่วงบ่าย จัดการอบรม ณ ศาลาวัดโคกใหม่คงคาราม ชาวบ้านที่เข้าอบรม ได้แก่ ชาวบ้านบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 1 และบ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15   เนื้อหาการอบรมเช่นเดียวกับช่วงเช้า มีการมอบวัสดุปลูก เมล็ดผัก และน้ำหมักชีวภาพเช่นกัน และมอบ เมล็ดพันธุ์ พร้อมอุปกรณ์ในการปลูกให้กับตัวแทนชาวบ้าน

หัวหน้ากลุ่มสอนการทำน้ำหมักชีวภาพ 2 สูตร   ได้แก่
1. สูตรฮอร์โมนไข่ ประกอบด้วย
– น้ำมะพร้าวอ่อน 4 ลูก
– นมเปรี้ยว 1 ขวด
– ไข่ไก่ 1 กิโลกรัม.
– กากน้ำตาล 1 ลิตร
– แป้งข้าวหมาก 1 ก้อน
วิธีทำ
นำไข่ไก่ไปปั่นให้ละเอียดทั้งเปลือกเทลงถังหมัก
เทกากน้ำตาล นมเปรี้ยว น้ำมะพร้าวอ่อน และนำแป้งข้าวหมากบดละเอียด ใส่ลงถังหมัก คนให้เข้ากัน
ปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้ 14 วัน เก็บรักษาในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวก
4.คนทุกวันเช้า-เย็น หลังจากครบ 14 วัน สามารถนำไปใช้ได้
การนำไปใช้
ผสมฮอร์โมนไข่ 20-30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นในช่วงที่พืชออกดอกให้เปียกชุ่ม ในช่วงเวลาเย็น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ประโยชน์ทีได้
ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง ให้ดอกออกผล
สูตรขยายหัวเชื้อ EM
EM 1 ส่วน
กากน้ำตาล 1 ส่วน
น้ำสะอาด 20 ส่วน
วิธีทำ
นำน้ำสะอาดใส่ถังหมัก
เทกากน้ำตาลและEM ลงถังหมัก คนให้เข้ากัน
ปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้ 7 วัน เก็บรักษาในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวก

การนำไปใช้
อีเอ็ม 1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นรดพืชผักสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง แทนปุ๋ยเคมี
อีเอ็มขยายใส่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 ลิตร ต่อน้ำในบ่อ 10 ลูกบาศก์เมตร ทุก ๆ 7-10 วัน เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย

และได้มีการลงสำรวจพื้นที่ ที่รับผิดชอบเพิ่มเติม ใน บริเวณ บ้านโคกใหม่ หมู่ 1 ตำบล แสลงพัน
ปัญหาหลักๆในการลงพื้นที่อบรมในครั้งนี้
1.การแจกจ่ายวัสดุต่างๆ เช่น เมล็ดผักสวนครัว และต้นกล้าผัก ได้ไม่เท่ากัน และ คนละชนิด

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู