1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS06- การติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดิน และการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย บนฐานคิดเกี่ยวกับการนำเศษวัสดุเหลือใช้

HS06- การติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดิน และการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย บนฐานคิดเกี่ยวกับการนำเศษวัสดุเหลือใช้

  • รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล1มหาวิทยาลัย)

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้านางสาว วรัญญา พิมพ์เชื้อประเภทกลุ่มประชาชน รับผิดชอบในเขตตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่ที่รับผิดชอบคือบ้านแสลงพันหมู่7ตำบลแสลงพันอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:HS06-การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

การปฏิบัติงานใเดือนพฤศจิกายนนี้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานU2Tได้ประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประหลักหลักสูตร อาจารย์ดร.สุธิกิติ์ ฝอดสูงเนินก่อนทุกครั้งเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานก่อนลงพื้นที่และลงมือปฏิบัติงานซึ้งกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน2564มีดังนี้

กิจกรรมที่1

(1)การอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์เมื่อวันที่31ตุลาคม2564รวมทั้งงานมอบหมายของแต่ละกลุ่มพร้อมภาพประกอบ

วันที่31ตุลาคม2564ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการเรียนทำตลาดออนไลน์กับวิทยากรชื่อนายปัณณทัต สระอุบล โค้ชเอส

สัมมาชีพชุมชน

การเชื่อมโยงสินค้าสู่การตลาด ตลาดนัดชุมชน ร้านค้าประชารัฐสุขใจShopตลาดท้องถิ่น4ร

การตลาด

ความสำคัญของการตลาดมีสินค้าและการบริการใหม่ มีการจ้างงานมากขึ้น วิวัฒนาการการตลาดยุค1การขายยุค6ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อบรมการเรียนตลาดออนไลน์ในครั้งนี้ได้รับความรู้เพื่อนำไปสร้างเพจของชุมชนในตำบลแสลงพันเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ผู้เข้าร่วมอบรมมี50คน2ตำบล1 ตำบลแสลง

พัน2.ตำบลทะเมนชัยตั้งแต่เวลา9.00น-16.00น

วิทยากรได้สอนการสร้างเพจขายของในเฟสบุ๊คเพื่อช่วยให้คนสนใจสินค้าและให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมแข่งกันสร้างเพจและออกแบบโลโก้ของแต่ละเพจและมีรางวัลให้กับผู้ชนะได้แก่รางวัลชนะเลิศ300รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 200บาทและรางวัลชมเชยได้100บาทโดยข้าพเจ้าได้สร้างเพจร่วมกันกับนางสาวดวงฤทัย อัมมราสกุลสมบัติ ภายใต้ชื่อเพจว่า ดินมีชีวิต ดินดีแสลงพัน และได้รับรางวัลชมเชยในการประงวดทำเพจในครั้งนี้ด้วย

2)การเขียนเนื้อหาcontentผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจเช่น            การตลาดที่นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจมาให้กลุ่มเป้าหมายเลือกดูได้ซึ่งมีคุณค่าพอให้กลุ่มเป้าหมายต้องดูในที่สุดโดยไม่ทำให้อารมย์เสียและมีการคิดไอเดียใหม่ๆเพื่อเป็นจุดสนใจผลิตภัณฑ์ของเราอยู่เสมอ

3)การติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดินและการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายบนฐานคิดเกี่ยวกับการนำเศษวัสดุเหลือใช้

ได้ลงพื้นที่ที่บ้านแสลงพันหมู่7ในวันที่27ตุลาคม2564ลงพื้นที่ทำกิจกรรมทำน้ำหมักฮอร์โมนไข่และขยายอีเอ็มพร้อมวิธีการทำให้แก่สมาชิกในโครงการเพื่อให้สมาชิกได้นำไปทำเพื่อใช้ในการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารเคมีและแจกอุปกรณ์ทำน้ำหมักพร้อมแจกพืชพันธ์ให้แก่สมาชิก

ช่วงบ่ายไปลงพื้นที่ ที่บ้านโคกใหม่และโคกใหม่พัฒนาตั้งแต่เวลา13.00นจนถึง15.00น.มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมบ้านแสลงพัน5คนบ้านหนองตาดตามุ่ง6คนและบ้านแสลงพันพัฒนาอีก3คนบ้านโคกใหม่5คนบ้านโคกใหม่พัฒนาอีก5คน.

วันที่28ตุลาคม2564ได้ลงพื้นที่ที่บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ,สี่เหลี่ยมน้อย,บ้านหนองพักโพดในช่วงเช้าเวลา9.00น.-11.00น.ได้ร่วมกิจกรรมทำน้ำหมักฮอร์โมนไข่และขยายอีเอ็มร่วมกับชาวบ้านและแจกต้นกล้าผักและเมล็ดพันธ์ผักให้แก่ชาวบ้านที่เข้าอบรมในครั้งนี้ ในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่อีกครั้งที่บ้านบุขี้เหล็ก,บ้านบุขี้เหล็กใหม่,บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา,บ้านหนองระนามและบ้านหนองตาหล่า5หมู่บ้านมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ20คนได้แนะนำการทำฮอร์โมนไข่และขยายอีเอ็มให้แก่สมาชิกและได้บอกสูตรและวิธีการทำให้กับสมาชิกและแจกเมล็ดพันธ์พืชทั้งแบบต้นและเมล็ดร่วมกันทำกับทีมผู้ปฏิบัติงานจนถึเวลา14.42น.และได้ถ่ายรูปร่วมกันก่อนจบการทำกิจกรรม

สูตรน้ำหมักชีวภาพ

1.ฮอร์โมนไข่

ส่วนผสม

1.นมเปรี้ยวขนาด 1 ขวด (หรือจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร)2.ไข่ไก่ หรือไข่เป็ด 1 กิโลกรัม หรือประมาณ 15 ฟอง (ไข่ไก่เบอร์ 1)3.กากน้ำตาล 1 ลิตร4.น้ำมะพร้าวอ่อน 2 ลูก5.ลูกแป้ง 1 ลูก6.เครื่องปั่น

วิธีทำ

1.ตอกไข่ให้แตก ปั่นทั้งเปลือก

นำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกันในถังหมัก

2.หมักทิ้งไว้ 1 เดือน แล้วนำมากรองเอาแต่น้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้หัวฉีดอุดตัน

วิธีใช้

1.เวลานำมาใช้ ให้ผสมฮอร์โมนไข่ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร ฉีดรดต้นไม้ตอนที่ยังไม่ออกดอก 1 ครั้งต่อสัปดาห์

2.หากต้นไม้เริ่มออกดอกแล้ว แนะนำว่าควรลดปริมาณฮอร์โมนไข่ลงเหลือเพียง 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร หากใช้มากเกินไปจะทำให้ดอกร่วงได้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์

3.ส่วนเปลือกไข่ที่เหลือ แนะนำ ไปใส่ต้นไม้จะช่วยเพิ่มแคลเซียมให้พืชได้อย่างดี

ประโยชน์ฮอร์โมนไข่นี้เหมาะสำหรับการบำรุงใบและต้น เร่งดอก ให้ติดดอกได้เร็วและดี เพิ่มผลผลิต

 

2.สูตรขยายน้ำหมัก EM

ส่วนผสม

1.หัวเชื้อEM  จำนวน  1-2  ช้อนโต๊ะ

2.กากน้ำตาล จำนวน 1-2 ช้อนโต๊ะ

3.น้ำเปล่า จำนวน 1-1.5 ลิตร  บรรจุขวดเรียบร้อยแล้ว

4.แก้วเปล่าสำหรับผสม

วิธีทำ

1.ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม + กากน้ำตาล แล้วคนให้เข้ากันเพื่อให้กากน้ำตาลละลายเต็มที่ ใส่ในแก้วที่เตรียมไว้2.จากนั้นเทน้ำจุลินทรีย์ที่ผสมแล้ว ลงไปในขวดน้ำ 1 ลิตร ที่เตรียมไว้ แล้วเขย่าให้เข้ากัน3.ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม 7 วัน ให้เปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อน จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เรียกว่า “น้ำหมักจุลินทรีย์อีเอ็มสูตรขยาย”

วิธีใช้

1.ใช้กับพืช น้ำหมัก EM  2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ราด รด หรือฉีดพ่น 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

2.ใช้กับสัตว์ น้ำหมัก EM  2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยบัดบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลา

ประโยชน์หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM

1.ใช้รดโคนต้นไม้ และแปลงผัก ชึ่งจะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้ปลดปล่อยแร่ธาตุออกมาให้แก่พืชได้เร็วขึ้น จึงช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้เร็ว และเพิ่มผลิต

2.ช่วยบำบัดน้ำเสีย และกำจัดกลิ่นน้ำเสีย ทั้งในห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน

3.ผสมน้ำในอัตรา 2 ช้อนโต๊ะ : น้ำ 10 ลิตร เพื่อหมักหญ้าแห้ง ฟางแห้ง เป็นอาหารสัตว์

4.ใส่ห้องน้ำห้องส้วมและในโถส้วมทุกวัน วันละ 1 ช้อนโต๊ะ (หรือ สัปดาห์ละ 1/2 แก้ว) ช่วยให้เกิดการย่อยสลาย ไม่มีกาก ทำให้ส้วมไม่เต็ม และกำจัดกลิ่น

3.น้ำหมักน้ำซาวข้าว

1.น้ำซาวข้าว 1 ลิตร

2.EM 2 ช้อนแกง

3.กากน้ำตาล 2 ช้อนแกง

วิธีทำ

เทน้ำซาวข้าวลงในภาชนะ เติม EM และกากน้ำตาลผสมคนให้เข้ากัน บรรจุในขวดพลาสติก ให้เต็มพอดี ถ้าไม่เต็ม เติมน้ำสะอาดให้เต็ม ปิดฝาเขย่าขวดแล้วคลายฝาออก หมักไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 7 วัน จึงจะสามารถนำไปใช้ได้

วิธีใช้ : 100 ซีซี ต่อน้ำ  20 ลิตร ใช้รด ราด ลงแปลงผักและโคนต้นไม้  1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

ประโยชน์

ช่วยเร่งราก เร่งการเจริญเติบโต บำรุงต้นและใบเป็นอย่างดี

4.ปุ๋ยหมักในกระสอบ

วัสดุ

1.ขี้วัว    1  กระสอบ

2.รำหยาบ    1  กระสอบ

3.น้าหมัก (จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว , จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ อย่างใดอย่างหนึ่ง  1 ขัน

4.บัวรดน้ำขนาด   5  ลิตร

5.น้ำเปล่า ประมาณ   25 ลิตร

วิธีทำ

  1. เทน้ำหมักผสมในนัำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน

2.เทขี้ว้วกับรำหยาบลงในกะละมังผสมปูน

3.รดน้ำลงไป 1 บัว แล้วใช้จอบคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากัน . ทำ (นับรอบที่ 1) คลุกเคล้าดินอีก 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้รดน้ำ 1 บัวต่อรอบ เมื่อคลุกเคล้าเสร็จในรอบที่ 4 ให้ลองกำส่วนผสมดูก่อนว่าส่วนผสมมีความชื้นหรือยัง ถ้ายังให้รดน้ำรอบที่ 5 แล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน

5.ตักใส่กระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบ แล้วมัดด้วยเชือกเอาไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักไว้ 45-60 วัน

วิธีใช้ : ใช้รองหลุมปลูกพืชผักทุกชนิด และใส่พึชผักแทนปุํยได้เลย

ประโยชน์ : ปุ๋ยหมักสูตรนี้มีไนโตรเจนสูง ปลูกผักงามไว ปลูกอะไรก็เขียว เพิ่มผลผลิต

5.น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร

อุปกรณ์

1.ถังหมักมีฝา      1  ถัง

2.น้ำสะอาด          3  ลิตร

3.เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร    3 กิโลกรัม

4.EM แบบขยาย  100 ซีซี

5.ไม้คน

  1. จุลินทรีย์หน่อยกล้วย 100 ซีซี

(ไม่ใส่ก็ได้)

วิธีทำ

1.เทน้ำ  3  ลงถัง

2.เทน้ำตาลทรายลงถัง คนให้น้ำตาลละลาย จากนั้นเทEM และ จุลินทรีย์หน่อยกล้วยลงในถัง คนให้เข้ากัน

3.เทเศษผัก ผลไม้ และเศษอาหาร ลงไปในถังแล้วกดให้ท่วม

4.เศษอาหารได้มาจากการการเทใส่ตระกร้าสะสมไว้ตอนเช้าถึงตอนเย็น ล้างน้ำให้สะอาดปล่อยให้สะเด็ดน้ำ สามารถเทเศษอาหารได้ทุกวัน เทไปเรื่อยๆจนพอใจ แล้วหมักไว้ 20-30 วัน กรองน้ำหมักเอาใส่ขวดออกมาไว้ใช้ กรณีเศษอาหารเยอะน้ำหมักจะข้นเหลวสามารถตักน้ำหมักผสมน้ำรดราดพืชได้เลย (ไม่ต้องกรอง)

วิธีใช้

1.น้ำหมัก  5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร

2.รดพืชผักอาทิตย์ละ 2 ครั้ง

3.น้ำหมัก  1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร ฉีดพ่นทางใบอาทิตย์ละครั้ง

4.ข้อควรระวัง  หากการหมักยังไม่สมบูรณ์ ปริมาณกรดและน้ำตาลยังสูงอยู่ จะส่งผลเป็นพิษต่อพืช

ประโยชน์

1.ช่วยให้ดินร่วนซุย

2.ช่วยกระต้นการเกิดรากและช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

3.ป้องกันแมลงและศัตรูพืช

ข้อแนะนำ : หากผสมสมุนไพร เช่น สะเดา ตะไคร้หอม ยาสูบ ดีปลี หรือพริกขี้หนู โดยใส่ผงสมุนไพร 2 – 5 ช้อนโต๊ะลงไปในส่วนผสมของขั้นตอนการหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำแต่แรก จะสามารถใช้เป็นสารไล่แมลงได้ด้วย

ไม่ควรเก็บปุ๋ยอินทรีย์น้ำไว้ในที่ที่โดนแดด ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 20 – 30 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นาน 6 เดือน

6.การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแบบฝังดิน

วัสดุอุปกรณ์

1.ถุงผ้าแยงเขียว     1 ใบ

2.เศษอาหารทึ่สะสมไว้หลายวัน 1 ถัง

3.น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย  500 ซีซี

4.น้ำหมัก EM  500 ซีซี

วิธีทำ

1.ขุดดินเป็นหลุมลึกพอประมาณกับถุงที่ใส่เศษอาหาร

2.หย่อนก้นถุงผ้าแยงลงไปในหลุมแล้วเทเศษอาหารลงไปให้เต็ม

3.เทน้ำหมักทั้งสองอย่างราดให้ทั่วและมัดปากถุงผ้าแยงให้แน่น แล้ววางถุงลงแนวนอน (ถ้ามีเศษใบไม้สามารถใส่รวมในถุงได้)

4.เอาดินกลบให้ทั่วถึง ไม่ต้องกลบแน่น หาป้ายเขียนวันหมักไว้เพื่อกันลืม หมักไว้ประมาณ 30 วันก็ขุดเอามาใช้ประโยชน์ได้

-สภาพปัญหา

ปัญหาที่พบในช่วงนี้คือสมาชิกกลุ่มเป้าหมายกำลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวจึงไม่สะดวกในการลงพื้นที่เพื่อเอาเมล็ดพันธ์ผักไปให้กับสมาชิก

-แนวทางแก้ไข

ช่วงนี้ดินปลูกของชาวบ้านไม่ค่อยสมบูรณ์จึงแนะนำให้ใช้น้ำหมักชีวภาพรดผักที่ปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและประหยัดเวลาในการดูแล

4)การจัดเก็บข้อมูลCBDรายตำบลและพัฒนาPIanpointกรอกข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำภาพกราฟฟิกได้เข้าร่วมเก็บข้อมูลในตำบลแสลงพันบทที่1และได้ช่วยกรอกข้อมูลCBDให้ครบตำบลล่ะ1000เรคคอร์ดของตำบลแสลงพันอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์

5)การทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคล

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่ลงพื้นได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อขอสถานที่จัดเตรียมการลงพื้นที่และติดต่อสมาชิกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆและยังได้ช่วยประธานพี่ศุภานัน ริชาร์ดสเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

ภาพวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำภาพกราฟฟิก

แผนปฏิบัติงานครั้งถัดไป

ชื่อเเบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพและสารปรับปรุงดินสูตรต่างๆ
-สโลแกนสินค้า
-ภาพถ่ายคัดเลือกให้เหลือโดดเด่นประมาณ3-5ภาพ

ตำบลแสลงพันเข้มแข็ง

ภาพวีดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน2564

อื่นๆ

เมนู