1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
 4. HS06-กิจกรรมอบการทำปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าสมาชิกครัวเรือนต้นแบบ และ”จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ ประจำเดือนธันวาคม

HS06-กิจกรรมอบการทำปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าสมาชิกครัวเรือนต้นแบบ และ”จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ ประจำเดือนธันวาคม

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ดิฉันนางสาวพัชรี มณีเติม ประเภทบัณฑิตจบใหม่  เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

พื้นที่รับผิดชอบ บ้านหนองผักโพด หมู่ที่ 4  ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS06 – สร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

       การปฏิบัติงานในเดือนช่วงเดือนธันวาคม ตำบลแสลงพัน มีการร่วมมือจากหลายฝ่าย ดิฉันและผู้ปฏิบัติงาน U2T มีการลงพื้นที่ติดตามหลังอบรมการทำปุ๋ยหมักและการปลูกผักสวนครัวของแต่ละหมู่บ้าน ลงพื้นที่อบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์  และมอบเมล็ดพันธ์พืชให้แก่ชาวบ้านที่สนในการอมรม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานแบบรูปเล่ม เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้การจัดกิจกรรมทุกครั้งมีการจำกัดจำนวนคน และมีการเว้นระห่าง และการลงพื้นที่แต่ละครั้งต้องระวังมากขึ้น ทั้งผู้อบรม และผู้เข้าร่วมอบรม

1. กิจกรรมประชุม Online และ Onsite.

การประชุม จำนวน 5 ครั้ง แบบออนไลน์ 4 ครั้ง แบบออนไซต์ 1 ครั้ง ดังนี้

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ประชุมออนไลน์ภายในทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ว่าด้วยเรื่อง สรุปทำตาราง 5 ข้อ เกี่ยวกับ ประเด็นการนำเสนอ

 1. ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
 2. ผลผลิตและนวัตกรรมจากการดำเนิดโครงการ
 3. ปัญหาและอุปสรรค
 4. แนวทางและวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
 5. กิจกรรมดำเนินการ

 วันที่​ 23 ​พฤศจิกายน​ 2564 ประชุมออนไลน์

       1.จัดทำรายงาน​การปฏิบัติ​งาน​รูปเล่มรายงาน บททีี่1-5

       -จัดทำให้แล้วเสร็จ​ภายใน​วันที่​ 17​ ธันวาคม 2564

       -มอบหมายให้พี่ศุภาณัน​ แบ่งกลุ่มจัดทำในแต่ละบท​ แจ้งอาจารย์​ให้ทราบ

       -ทุกคนต้องเตรียมลิ้งค์วีดีโอ ลิ้งค์บทความในแต่ละเดือนเพื่อนำใส่รายงาน

       -แต่ละบทควรมีภาพประกอบ

       2.​ การพัฒนา​หลักสูตร​ระยะสั้น​

       -การทำน้ำ​หมัก​ชีวภาพ

       -การเพาะเห็ด​และแปรรูป​ผลิตภัณฑ์

       3.​การส่งบทความและแบบรายงานผล​การปฏิบัติ​งาน​ประจำ​เดือนธัน​วาคม​ 2564

       -วันที่​ 7-8​ ธันวาคม​ ส่งบทความตรวจพร้อมแก้ไข

       -วันที่​ 8​ ธันวาคม​ ส่งแบบรายงาน​ผล​การปฏิบัติ​งาน​พร้อมแก้ไข

       -วันที่​ 9​ ธันวาคม​ ส่งแบบรายงาน​ผล​การปฏิบัติ​งานที่สำนักงานคณะ​ ไม่เกิน​ 12:00น.​

       4.การลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ของสมาชิก​ในชุมชน

       5.การพัฒนาทำเว็ปเพจ​ (Facebook)

       6.การพัฒนา​บรรจุภัณฑ์​ทำให้หลากหลายหลักสูตร​ 

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ประชุมออนไลน์

 1. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละบท

       – ทำได้ 80% ส่งข้อมูลให้อาจารย์ตรวจสอบเพิ่มเติม

       – ใส่ภาพประกอบลงในแต่ละบท 4-5 ภาพให้เข้ากับเนื้อหา

 1. การลงพื้นที่บ้านหนองตาดตามุ่งวันที่ 30 พ.ย 2564 เป็นเรื่องการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ด
 2. กิจกรรมการทำ TSI ทำสรุป มอบหมายให้เจษฎาเป็นหลัก ส่งภายในวันที่ 6 ธ.ค. 64
 3. สำรวจผลการดำเนินการทำกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ การปลูกพืชผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์ผักที่แจกให้ ว่าเป็นอย่างไร และสอบถามปัญหาในการลงมือทำ ความต้องการเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติม
 4. สอบถามการลงพื้นที่จัดทำตาราง ให้แจ้งให้สมาชิกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ทราบ
 5. การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น
 6. ทักษะการอบรมทั้ง 4 หลักสูตร เฉพาะสมาชิกใหม่

     วันที่​ 4​ ธันวาคม​ 2564 ประชุมออนไซต์ ที่บ้านบุก้านตงพัฒนา

     -วันที่​ 5-6​ ธ.ค.จัดทำบทความและแบบรายงานผลการปฏิบัติ​งาน​ประจำ​เดือน​ธันวาคม

      -วันที่​ 7-8​ ธ.ค. ส่งให้อาจารย์​ตรวจสอบและลงบทความในระบบให้เรียบร้อย

      -วันที่​ 9​ ธ.ค. ส่งแบบใบรายงานผล​การปฏิบัติ​งานประจำเดือนธันวาคมที่คณะ​ ไม่เกิ​น​ 12:00​ น.

       การเขียนบทความและรายงานผลการปฏิบัติ​งาน

       1.​ กิจกรรมประชุม​ Online และ​ Onsite 

       2.​ กิจกรรม​ลงพื้นที่บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ที่ 5 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอะไรบ้าง การให้คำแนะนำ

       3. กิจกรรมบ้านบุขี้เหล็ก​ใหม่​พัฒนา หมู่ที่ 17

       -กิจกรรมที่ติดตามแต่ละหมู่บ้านของตนเองที่รับผิดชอบ

        4.​ กิจกรรมบ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ที่ 16

        5.​ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ​งานฉบับสมบูรณ์​บทที่ 1-4 หน้าที่รับผิดชอบ

       6.​ การจัดทำกิจกรรม​หลักสูตร​ระยะสั้น

       7.​ การจัด​ TSI สรุป​ภาพรวมของตำบล

       8.​ กิจกรรม​ทำความดีด้วยหัวใจ​ 5​ ธันวาคม​ 2564 การแจกเมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ยหมัก

       9.​ การจัดทำตลาดออนไลน์​

       10.​ หน้าที่เฉพาะของตนเอง

       วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ประชุมออนไลน์

 1. น้ำหมักชีวภาพที่เราได้ทำ มีการสั่งซื้อสินค้า และวางแผนการจัดทำบัญชีธนาคารของแสลงพัน
 2. การจัดทำ TSI
 3. การเขียนบทความและแผนแบบรายงานผลการปฏิบัติงานให้เร่งจัดทำส่งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
 4. วันที่12 ธันวาคม เป็นต้นไป ยังต้องมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามปกติจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม

       -เรื่องลงเวลาเข้า-ออกปฏิบัติงานให้ทำการลงถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

 1. การเบิกค่าตอบแทนของกลุ่มแสลงพันจำนวน 10,000.-

 

 

2. กิจกรรมที่ติดตามแต่ละหมู่บ้านของตนเองที่รับผิดชอบ

      เขตพื้นที่รับผิดชอบบ้านหนองผักโพดหมู่ 4 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ ครัวเรือนต้นแบบ นายประเสริฐ ทับผา จากการลงติดตาม การปลูกสวนครัว การทำน้ำหมักปุ๋ยอินทรีย์ ได้มีการใช้รดน้ำผัก และภายในพื้นที่มีการแบ่งพื้นที่จัดสรรเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าว ปลูกผัก นายประเสริฐได้แจ้งว่าเป็นโครงการที่ดีที่ได้ร่วมกิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ เพราะใช้ได้จริงทุกครัวเรือน เพื่อต่อยอดการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

 

 1. กิจกรรมบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา และบ้านบุก้านตงพัฒนา

       วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงาน U2T และอาจารย์ประจำโครงการจัดทำกิจกรรมอบการทำปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่า จากสถานการณ์การแพร์ระบาดโควิด -19 ทำให้การลงพื้นที่ระวังมากขึ้นจำกัดจำนวนคนเข้าร่วมอบรม

       ช่วงเช้า เวลา 09:00น. จัดกิจกรรมที่บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ได้มีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม ทำบรรจุภัณฑ์จากปุ๋ยอินทย์ ปุ๋ยจากฮอร์โมนไข่ เพื่อให้ชาวบ้านไปทดลองใช้ และมีการมอบเมล็ดพันธ์ผัก และต้นกล้าผัก ให้กับชาวบ้านเพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 หลังทำกิจกรรมเสร็จดิฉันกับผู้ปฏิบัติงาน U2T และอาจารย์ประจำโครงการได้ลงพื้นที่ติดตามชาวบ้านต้นแบบที่ปลูกผักสวนครัวจำนวน 1 ครัวเรือน

       ช่วงบ่าย เวลา 13:00น. จัดกิจกรรมที่บ้านบุก้านตงพัฒนา จำทำปุ๋ยจากก้อนเห็ดเก่า และรอติดตาผล

หลังทำ หลังจบกิจกรรมดิฉันกับผู้ปฏิบัติงาน U2T และอาจารย์ประจำโครงการ ได้ลงพื้นที่สวนต้นแบบ บ้านสวนเกษตรยายอนงคฺ์ การปลูกผลไม้ ไร้สารเคมี เพื่อที่จะศึกษาต่อยอดกับโครงการ

การจัดทำปุ๋ยหมักจากเห็ดเก่า ดังนี้

 • ปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่าในกระสอบ

วัสดุ

1 ขี้วัว    1  กระสอบ
2 รำหยาบ    1  กระสอบ
3 ก้อนเห็ดเก่าบี้ให้ละเอียด
4 น้ำหมัก (จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว ,จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่) อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ขัน
5 บัวรดน้ำขนาด   5 ลิตร
6 น้ำเปล่า ประมาณ   25 ลิตร

วิธีทำ

 1. เทน้ำหมักผสมในน้ำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน

      2.เทขี้วัวกับรำหยาบและก้อนเห็ดบี้ละเอียดลงในกะละมังผสมปูน 

      3.รดน้ำลงไป 1 บัว แล้วใช้จอบคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากันทำ (นับรอบที่ 1) คลุกเคล้าดินอีก 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้รดน้ำ 1 บัวต่อรอบ เมื่อคลุกเคล้าเสร็จใน

 1. รอบที่ 4 ให้ลองกำส่วนผสมดูก่อนว่าส่วนผสมมีความชื้นหรือยัง ถ้ายังให้รดน้ำรอบที่ 5 แล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน
 2. ตักใส่กระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบ แล้วมัดด้วยเชือกเอาไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักไว้ 45-60 วัน

วิธีใช้ : ใช้รองหลุมปลูกพืชผักทุกชนิด และใส่พืชผักแทนปุ๋ยได้เลย

ประโยชน์ : ปุ๋ยหมักสูตรนี้มีไนโตรเจนสูง ปลูกผักงามไว ปลูกอะไรก็เขียว เพิ่มผลผลิต

 • หมักดินปลูกจากก้อนเห็ดเก่าในกระสอบ

วัสดุ

1 ขี้วัว 1  ส่วน
2 รำหยาบ     1  ส่วน
3 แกลบเก่า   1 ส่วน
4 แกลบใหม่  1 ส่วน
5 ดินร่วน    1 ส่วน
6 น้ำหมัก (จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว,จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ อย่างใดอย่างหนึ่ง   1 ขัน
7 บัวรดน้ำขนาด  5  ลิตร
8 น้ำเปล่า ประมาณ  น้ำเปล่า   ประมาณ   25 ลิตร

วิธีทำ

 1. เทน้ำหมักผสมในน้ำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน

      2. เทส่วนผสมข้อ 1-5 ลงในกะละมังผสมปูน 

      3. รดน้ำลงไป 1 บัว แล้วใช้จอบคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากัน ทำ (นับรอบที่ 1) คลุกเคล้าดินอีก 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้รดน้ำ 1 บัวต่อรอบ เมื่อคลุกเคล้าเสร็จ

      4. ให้ลองกำส่วนผสมดูก่อนว่าส่วนผสมมีความชื้นหรือยัง ถ้ายังให้รดน้ำรอบที่ 5 แล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน

      5. ตักใส่กระสอบปุ๋ยครึ่งกระสอบ แล้วมัดด้วยเชือกเอาไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักไว้ 30 วัน

วิธีใช้ : ใช้ปลูกพืชผักทุกชนิด 

ประโยชน์ : ดินหมักสูตรนี้มีไนโตรเจนสูง ปลูกผักงามไว ปลูกอะไรก็เขียว เพิ่มผลผลิต

4. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์

ดิฉันและภายในทีมเลขาได้มีการแบ่งกลุ่มให้กับผู้ปฏิบัติงาน U2T เพื่อที่จะแบ่งหน้าที่การทำแต่ละบท ในส่วนของดิฉันได้ทำบทที่ 2 มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 7 คน จัดทำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ จุดแข็ง​ (Strength)​ จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (opportunity) อุปสรรค (threat) ปัญหาและความต้องการพัฒนาชุมชน และข้อเสนอแนะ ภายในกลุ่มจะให้แต่ละคนคิดในแต่ละหัวข้อแล้วมารวบรวม ให้เป็นในแนวเดียวกัน และให้อาจารย์ประจำโครงการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแล้วรวบรวมรูปเล่มส่ง

5. การจัด TSI สรุปภาพรวมของโครงการ

      การสรุปภาพรวมของตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ของแต่ละหัวข้อ ดังนี้ ข้อมูลพื้นที่ตำบล กลไกการทำงาน กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ผลลัพธ์ และข้อเสนอแนะ ดังภาพ

6. กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ 5 ธันวาคม 2564

       วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ดิฉันและผู้ปฏิบัติงาน U2T และอาจารย์ประจำโครงการ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  และมีการมอบเมล็ดพันธ์ผัก และต้นกล้าผัก ให้กับชาวบ้านนำไปปลูกผักสวนครัวพออยู่พอกิน เพื่อลดค่าในจ่ายในครัวเรือน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของราชกาลที่ 9

7. การจัดทำตลาดออนไลน์

       มีการสร้างเพจ (Facebook) เพื่อเจาะตลาดลูกค้าที่เป็นเกตรกร ทำการตลาดโพสขายสินค้าการขายน้ำหมักปุ๋ยอินทรีย์ ฮอร์โมนไข่ บรรจุภัณฑ์ขายจัดทำโปรโมชั่นขายช่วงแรกจัดส่งสินค้าฟรีเพื่อให้ลูกค้าทดลองการใช้งานและรอติดตามผลจากลูกค้า

ปัญหาและอุปสรรค

 • ปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ยากต่อการลงพื้นที่ ยากต่อการขอข้อมูลกับชาวบ้าน การอบรมในแต่ละครั้งไม่สามารถเชิญชาวบ้านมาอบรมตามจำนวนที่ต้องการได้
 • ปัญหาการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD และเก็บข้อมูล BCG คนที่ต้องการข้อมูลที่จำเป็นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ และช่วงนี่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวจึงทำให้ยากต่อการขอข้อมูล บางท่านต้องโทรสอบถามข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

       ชาวบ้านที่มาอบรมต้องการคนที่มีจิตอาสาจริงๆ มาอบรมและนำไปปฏิบัติทันที ให้เกิดผลผลิตและเป็นรูปร่างเพื่อที่จะต่อยอดโครงการที่ทำ ให้เกิดการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ต่อครอบครัวขยายสู่ชมชน เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ในตำบลให้เข้มแข็งสู่อนาคต

วีดีโอประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู