บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมพัฒนาประจำเดือนมิถุนายน

บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่ 8 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นางสาว อารียา วิลาศ กลุ่มนักศึกษา

************************************************************

สภาพบริบทขิงบ้านหนองตาหล่า หมู่ที่ 8 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พบว่าเป็นช่วงเวลาวานข้าวลงทนา มีสภาพแวดล้อมที่สดชื่น ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกพืชผักสวนครัวขายและชาวบ้านมีความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ทำให้มีการวิตกกังวลในเรื่องโรคไวรัสโควิด19 ไม่สะดวกต่อการประกอบอาชีพต่างๆ หรือออกไปนอกพื้นที่ทำใช้ชาวบ้านช่วนใหญ่ขาดรายได้เสริมและการตกงานและขาดรายได้ เป็นจำนวนมา

                                                     

รูปภาพ 1.1.ลงพื้นที่พบชาวบ้าน                                                                                   รูปภาพ 1.2.แจกเจลแอลกอฮอล์

ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม  2564  โดยมีการประชุมกันเพื่อรณรงค์ตามหมู่บ้านจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รอบหมูบ้านหนองตาดตามุ่ง  ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา  อาการแสดงและวิธีการป้องกันการติดเชื้อ   การล้างมืออย่างถูกวิธี   การใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี  ภายใต้แนวคิด “กินร้อน  ช้อนกลาง  ล้างมือ และสวมหน้ากากป้องกันโรค”

จึงต้องขอความร่วมมือของประชาชนต่อในเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ซึ่งการระบาดระลอกแรกใช้มาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ครั้งนี้จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อชาติอีกครั้ง ถ้าเราฉีดวัคซีนได้ถึง 50-60% ของประชากรก็จะสามารถเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย การทำธุรกิจ การท่องเที่ยวก็เดินหน้าได้ ประเทศไทยก็จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

เชิญชวนและรณรงค์ประชาชนให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด​ 19​ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่​สำหรับประเทศไทย​ และในอนาคตจะสามารถเปิดประเทศเพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ​ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งในเร็ววัน

                                  

หมายเหตุ: ภาพรวมการเดินรณรงค์ให้ความรู้กับพี่น้องในชุมชน

มีการจัดอบรมตัวแทนกลุ่มเป้าหมายและอบรมสมาชิกกลุ่มย่อยในการเรื่องการทำเห็ดฟางจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ สถานที่ในการอบรมวัดป่าแสลงพันและศาลาประชาคมบ้านสี่เหลี่ยมเจริญ วิทยากรโดย คุณแม่อำนวย ศรีคล้ายและ คุณภัทร ภูมิรา

โดยมีสมาชิกผู้เข้าอบรมจำนวน 5 คน ดังนี้

  1. นายเอื้อน การัมย์ บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่ 8
  2. บ้าน นายกิติภาพ บุญลาภศิลทวี บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่ 8
  3. นายเตี๊ยบ วโรรัมย์ บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่ 8
  4. นายสงกา ศรีสมพร บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่ 8
  5. นายศาคม โสภาคะยัง บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่ 8

                       

อบรมในภาพรวมครั่งนี้ชาวบ้านได้ทำการลงมือปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางจากเศษวัสดุเหลือใช้และได้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักเพื่อสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดและขยายไปสู่ชุมชนของตนเองอีกด้วยอาชีพที่อบรมคือการเพาะเห็ดฟางจากเศษวัสดุเหลือใช้จากฟางข้าวทางการเกษตรมีวิธีการดังนี

การเพาะเห็ดฟาง

-ฟางแช่น้ำค้าง 1 คืน

-หัวเชื้อ 1 ก้อน แบ่งเป็น 3 กอง เพาะได้ 3 ตะกร้า

-ฟางอัดลงก้นตะกร้ากดให้แน่น สูง 1 ฝ่ามือ

-อาหารเสริมต่างๆแช่น้ำพอชื้น โรยชิดขอบตะกร้า

-โรยเชื้อเห็ดฟาง 1 ส่วนทับบนอาหารเสริม เสร็จชั้นที่ 1

-ทำชั้นที่ 2 และ 3 เหมือนชั้นที่ 1

-ชั้นบนสุด โรยอาหารเสริมเต็มหน้าตะกร้า โรยเชื้อให้ทั่ว กลบด้วยอาหารเสริมอีกครั้ง

 ผลิตภัณฑ์ประโยชน์จุลินทรีย์หน่อกล้วย

-ป้องกันเชื้อรา

-รากเน่า

-โคนเน่า

-ทำให้ดินร่วนซุย

วิธีใช้

2-5 แกง ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นตอนเช้าหรือตอนเย็น ทุกสัปดาห์

ประโยชน์ไตรโคเดอร์มา

-ป้องกันเชื้อรา

-รากเน่า

-โคนเน่า

-แดงเกอร์

วิธีใช้

2 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นจอนเช้าหรือตอนเย็น ทุกสัปดาห์

           

         

 

ภาพประกอบ

 

 

อื่นๆ

เมนู