ข้าพเจ้า นางสาวอารียา วิลาศ ประเภทกลุ่มนักศึกษา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร: HS06อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดลงพื้นที่เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานที่ วัดป่าแสลงพัน วันที่ 5 เมษายน2564 เวลา 10.30 น. มีประเด็นวาระการประชุมดังนี้  1.ส่งรายชื่อให้ทีมเลขาภายในเวลา 4โมงเย็น 2.ทำเสื้อทีมทุกตำบลที่รับผิดชอบ 3.ปฏิบัติงานตามมอบหมายอย่างเคร่งครัด  4.เรื่องการลงเวลาปฏิบัติงาน 5.เรื่องค่าตอบแทน 6.จัดโครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ วันที่ 20 เมษายน 7.แบบฟอร์ม 01,02,06 กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 10 เมษายน 8.ส่งรูปภาพการลงพื้นที่ถึงวันที่ 10เมษายน 9.ส่งบทความให้อาจารย์ตรวจสอบก่อนวันที่ 16เมษายน 10.วันที่ 18-19 เมษายน ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ หลังจากชี้แจงเรียบร้อยแล้วก็มีการแยกย้ายการลงพื้นที่ ที่รับผิดชอบ โดยในส่วนของนักศึกษาที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาหล่า ในส่วนของตัวข้าพเจ้า และทีมงานอีกหนึ่งคนได้รับผิดชอบลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาหล่า ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการที่ชาวบ้านสนใจจะสร้างรายได้และหากลุ่มบุคคลที่สนใจจะทำอย่างจริงจัง เพื่อจะนำบุคคลที่สนใจในการทำได้มาสานต่อให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายต่อไป

   ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปติดต่อ กับผู้นำชุมชนบ้านหนองตาหล่าและประกลุ่มประชาชนจำนวน5คน สิ่งที่ชาวบ้านสนใจจะทำรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คือปุ๋ยหมักในช่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเดือนตุลาคม เป็นช่วงการเก็บเกี่ยวและฤดูใบไม้ร่วงทำให้มีเศษพืชที่เป็นเชื้อเพลิงมากมาย การเผาเศษพืชและใบไม้ในชุมชนทำให้เกิดหมอกควันและสร้างผลกระทบต่อเด็กเล็กและผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ติดบ้านและไม่ค่อยมีปากเสียงในชุมชน การทำแปรสภาพเศษพืชให้เป็นปุ๋ยหมักคุณภาพสูง เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแยกเศษพืชใบไม้ออกจากขยะทั่วไปทำให้ชุมชนมีขยะน้อยลง เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดเผา เป็นการดูแลสุขภาพเด็กเล็กและผู้สูงอายุในชุมชน และเป็นการสร้างอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านไม่ต้องไปหาซื้อปุ๋ยตามท้องตลาดสามารถทำขึ้นมาใช้เองบริบทส่วนใหญ่ของชาวบ้านหนองตาหล่าส่วนมากปลูกผักสวนครัวขายทางออนไลน์ซึ่งชาวบ้านได้มองเห็นว่าถ้าทำปุ๋ยหมักอาจจะลดต้นทุนในการทำเกษตรของชาวบ้านแลtยังสามารถเอามาขายทางออนไลน์พร้อมกับพืชผักสวนครัวของชาวบ้าน

       

                                               สวนน้อยหน่าชาวบ้าน                                                   กลุ่มผู้สนใจทำปุ๋ยหมัก

                                                ใบไม้ที่กวาดไว้รอเผา             สอบถามความต้องการของชาวบ้าน

               

ใบไม้ที่กวาดไว้รอเผา                                          กล้วยที่ชาวบ้านปลูกขาย

 

อื่นๆ

เมนู