โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
หลักสูตร HS06-การสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

          ข้าพเจ้านางสาวดวงฤทัย อัมราสกุลสมบัติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ บ้านบุขี้เหล็ก ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ได้ทำการอบรมพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยอบรมให้ครบทั้ง 4 ด้าน ผ่านระบบ e-Learning  ได้แก่

           1) ด้าน Digital Literacy อบรมทักษะเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ และ การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

           2) ด้าน Financial Literacy อบรมทักษะเรื่อง ห้องเรียนกองทุนรวม The Series , เงินทองต้องวางแผน ,หมดหนี้มีออม และครบเครื่องเรื่องลงทุน

           3) ด้าน Language Literacy อบรมทักษะเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ

           4) ด้าน Social Literacy อบรมทักษะเรื่อง จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ และนวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นฐาน

          วันที่ 25 เมษายน 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำหลักสูตร เกี่ยวกับงานที่ต้องทำในเดือนพฤษภาคม และการอบรมทักษะให้ครบทั้ง 4 ด้านพร้อมให้กรอกข้อมูลการอบรมทักษะลงในแบบฟอร์มของระบบ U2T ให้เรียบร้อย

          วันที่ 28 เมษายน 2564 ได้ประชุม ณ วัดป่าแสลงพัน กับอาจารย์ประจำหลักสูตร เกี่ยวกับการเลื่อนอบรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมาทำการอบรมการทำปุ๋ยหมักและการเพาะเห็ดแทน อาสาสมัครที่ได้ลงชื่อไว้

          วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร เดินทางมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับการฝึกอบรมตามหลักสูตร ณ วัดป่าแสลงพัน

          วันที่ 4 พฤษภาคม 2564  ผู้ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร คณบดี กำนันตำบลแสลงพัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองตาดตามุ่ง และวิทยากร เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรการสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางและปุ๋ยหมัก จากฟางข้าวและเปลือกมันสำปะหลัง ในงานวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ และให้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

                           การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย ไว้สำหรับป้องกันเชื้อรา กำจัดกลิ่นเหม็น

วัสดุอุปกรณ์

1.ต้นกล้วย(ตัดในช่วงเช้า)

2.กากน้ำตาล

วิธีทำ

1.สับต้นกล้วยให้ละเอียด

2.นำกากน้ำตาลผสมกับต้นกล้วยที่สับแล้ว ในสัดส่วน 1/3 ผสมแล้วคนให้เข้ากันทิ้งไว้ 7 วัน จึงจะสามารถนำมาใช้ได้

การทำฮอร์โมนไข่ ไว้สำหรับเร่งผลผลิต

วัสดุอุปกรณ์

1.ไข่ไก่ทั้งฟอง 6 กิโลกรัม

2.กากน้ำตาล 6 กิโลกรัม

3.แป้งข้าวหมาก 1 ก้อน

4.ยาคูลท์หรือนมเปรี้ยว 1 ขวด

5.เครื่องปั่น 1 เครื่อง

วิธีทำ

1.นำไข่ไก่ทั้งฟองไปปั่นให้ละเอียด เทใส่ถังที่เตรียมไว้

2.นำกากน้ำตาลเทลงไป

3.นำแป้งข้าวหมากบดให้ละเอียดเทลงไป

4.นำยาคูลท์เทลงไป คนให้เข้ากัน คนในทางเดียวกัน หมักไว้ 14 วัน จึงจะสามารถนำไปใช้ได้

การทำไตรโคเดอร์มา ไว้สำหรับ กำจัดเชื้อรา

วัสดุอุปกรณ์

1.หัวเชื้อไตรโคเดอร์มา 2 ช้อนโต๊ะ

2.น้ำตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม

3.น้ำเปล่า 20 ลิตร

วิธีทำ

1.เทน้ำใส่ถัง

2.ตามด้วยน้ำตาลทรายแดง คนให้ละลาย

3.ใส่ผงหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาลงไป คนให้เข้ากันอีกครั้ง หมักไว้ 48 ชั่วโมง จึงสามารถนำไปใช้ได้

การทำปุ๋ย (ปุ๋ยหมักเงินล้าน) ไว้สำหรับบำรุงดิน

วัสดุอุปกรณ์

1.เศษหญ้า หรือเศษฟาง

2.ขี้วัวแห้ง

3.น้ำเปล่า

4.น้ำหมักฮอร์โมนไข่ ไตรโครเดอร์มา และจุลินทรีย์หน่อกล้วย

วิธีทำ

1.นำเศษหญ้าหรือฟางกองรวมกัน

2.ตามด้วยขี้วัวแห้ง วางสลับกันไป

3.นำน้ำหมักทั้ง3 มาผสมน้ำ

4.นำไปรดให้ทั่วกอง กลับไปกลับมา จนชุ่มดี

5.นำผ้ามาปิดไว้ รอจนเศษต่างๆ ย่อย จึงสามารถนำไปใช้ได้

           จากการอบรมและลงมือปฏิบัติในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ และขั้นตอนวิธีการทำน้ำหมักต่างๆ ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงาน นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับอาสาสมัครที่ได้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้เข้าใจ และลงมือปฏิบัติได้จริงในครั้งต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิท -19 จึงไม่สามารถให้อาสาสมัครมาร่วมเข้าอบรมได้ แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว จะมีการจัดอบรมอีกครั้งเป็นลำดับถัดไป

อื่นๆ

เมนู