1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS06-การติดตามการปลูกผักสวนครัวและการทำปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

HS06-การติดตามการปลูกผักสวนครัวและการทำปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

 

บทความสรุปผลการปฏิบัติงาน

 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

การติดตามการปลูกผักสวนครัวและการทำปุ๋ยจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ข้าพเจ้า นายนำชัย   แซงรัมย์ กลุ่มประชาชน

หลักสูตร : HS06 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำเดือนธัวาคม 2564

                                                                               ***************************************************

ได้รับมอบหมายงานประจำเดือนธัวาคม2564 กระผมและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
-เมื่อวันที่​ 23​พฤศจิกายน​ 2564  เวลา 12.00น.ประชุมออนไลน์นัดหมายและมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ติดตามการปลูกผักสวนครัวโดยมีอาจารย์ประจำโครงการเป็นที่ปรึกษา
สรุป​วาระการประชุม​
1.จัดทำรายงาน​การปฏิบัติ​งาน​รูปเล่มรายงาน บททีี่1-5 -จัดทำให้แล้วเสร็จ​ภายใน​วันที่​ 17​ ธันวาคม 2564  แบ่งกลุ่มจัดทำในแต่ละบท​ แจ้งอาจารย์​ให้ทราบทุกคนต้องเตรียมลิ้งค์วีดีโอ ลิ้งค์บทความในแต่ละเดือนเพื่อนำใส่รายงานแต่ละบทควรมีภาพประกอบด้วย
2.​ การพัฒนา​หลักสูตร​ระยะสั้น​ การทำน้ำ​หมัก​ชีวภาพ กาะเพาะเห็ด​และแปรรูป​ผลิตภัณฑ์
3.​การส่งบทความและแบบรายงานผล​การปฏิบัติ​งาน​ประจำ​เดือนธัน​วาคม​ 2564 -วันที่​ 7-8​ ธันวาคม​ ส่งบทความตรวจพร้อมแก้ไข -วันที่​ 8​ ธันวาคม​ ส่งแบบรายงาน​ผล​การปฏิบัติ​งาน​พร้อมแก้ไข -วันที่​ 9​ ธันวาคม​ ส่งแบบรายงาน​ผล​การปฏิบัติ​งานที่สำนักงานคณะ​ ไม่เกิน​ 12:00น.​
4.การลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ของสมาชิก​ในชุมชน
5.การพัฒนาทำเว็ปเพจ​ (Facebook) การลงโฆษนาขายของออนไลน์สินค้าของชุมชนตำบลแสลงพัน
6.การพัฒนา​บรรจุภัณฑ์​ทำให้หลากหลายหลักสูตร​

เมื่อวันที่27 พฤศจิกายน​ 2564 อบรมพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน 80 ชั่วโมงตามโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศแล้ว ได้ แก่ 1) English Literacy 2) Digital Literacy โดยมีเรื่องที่อบรม ดังนี้

1. ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ (โปรแกรมนำเสนอชิ้นงาน)  Microsoft PowerPoint
2.
การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ  Creating Professional Team Working
3.
การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์  Network Creating with Communication in Social Media
4.
จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน  Cross-cultural psychology at work
5.
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน  Network Literacy
6.
จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  Ethics for Using Information Technology
7.
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  Easy English for Everyday Life
8.
เทคโนโลยีการเงิน  Financial Technology
9. 
การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)
10.
การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน Managerial Accounting and Financial Management

 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามการปลูกผักสวนครัวณหมู่บ้านบุขี้เหล็ก ชาวบ้านได้ทำแปลงผักสวนครัว เพื่อนําไปต่อยอดการจัดหาอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร เพื่อประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงในตำบล เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว เช่น การปลูกพริก การปลูกต้นหอม การปลูกผักชีจีน การปลูกผักบุ้ง และการปลูกมะเขือเทศ และผักสวนครัวชนิดต่างๆ
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สามารถช่วยให้ประชาชนในชุมชนจากหลายพื้นที่เกิดการพึ่งพาตนเองได้และลงการใช้สารเคมีในการดูแลพืชผักชนิดต่างๆผักปลอดสารพิษ
 

-วันที่ 4 ธันวาคม  2564  เวลา 09.00น กระผมและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่17 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันทำดินเกษตรจากเห็ดและปุ๋ยหมักชีวภาพและส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปเพราะปลูกไว้กรับประทานภายในครัวเรือน และได้ทำก้อนเห็ดมาทำดินไว้ปลูกพืชผักเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาด้านเกษตรและสามารถนำไปสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อีก และทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
-วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00น ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบ้านบุก้านตงพัฒนา หมู่ 16 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับทีมงานตำบลแสลงพันและชาวบ้านในชุมชนได้มีการจัดทำปุ๋ยหมักจากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ขี้วัว ฟางข้าว และEM ผสมให้เข้ากันและนำผ้ามาคลุมให้เกิดความร้อน

ขั้นตอน หมักดินปลูกจากก้อนเห็ดเก่าในกระสอบ

วัสดุ

1.ขี้วัว    1  ส่วน

2.รำหยาบ    1  ส่วน

3.แกลบเก่า  1 ส่วน

4.แกลบใหม่   1 ส่วน

5.ดินร่วน   1 ส่วน

6.น้ำหมัก (จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว , จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ อย่างใดอย่างหนึ่ง  1 ขัน

4.บัวรดน้ำขนาด   5  ลิตร

5.น้ำเปล่า ประมาณ   25 ลิตร

6 .ฟาง

วิธีทำ

  1. เทน้ำหมักผสมในน้ำที่เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน

2.เทส่วนผสมข้อ 1-5 ลงในกะละมังผสมปูน

3.รดน้ำลงไป 1 บัว แล้วใช้จอบคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากัน . ทำ (นับรอบที่ 1) คลุมด้วยฟาง คลุกเคล้าดินอีก 3 รอบ โดยแต่ละรอบให้รดน้ำ 1 บัวต่อรอบ เมื่อคลุกเคล้าเสร็จในรอบที่ 4 ให้ลองกำส่วนผสมดูก่อนว่าส่วนผสมมีความชื้นหรือยัง ถ้ายังให้รดน้ำรอบที่ 5 แล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากัน แล้วเอาฟางคลุมไว้ด้านบน ปิดด้วยผ้าใบ

วิธีใช้ : ใช้ปลูกพืชผักทุกชนิด

ประโยชน์ : ดินหมักสูตรนี้มีไนโตรเจนสูง ปลูกผักงามไว ปลูกอะไรก็เขียว เพิ่มผลผลิตวิดีโอประจำเดือนธันวาคม 2564

 

อื่นๆ

เมนู