1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS06-ตำบลแสลงพัน กิจกรรมการอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์(Online Marketing) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

HS06-ตำบลแสลงพัน กิจกรรมการอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์(Online Marketing) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้า นายอนุชา กำลังรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่
ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : HS06 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทีมงานสมาชิก U2T’ ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาตำบลแสลงพันวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาตำบลแสลงพัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในตำบลแสลงพันเน้นการใช้น้ำหมักชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมีในการปลูกผักปลอดสารพิษทานเองเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน  ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งในการทำน้ำหมักยังเป็นการนำเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน เศษใบไม้ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างประโยชน์ให้ชุมชน และยังเป็นการช่วยลดขยะภายในชุมชน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

  1. กำหนดกิจกรรมการลงพื้นที่พัฒนาตำบลแสลงพัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ) วันที่ 27-28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยแบ่งโซนในการจัดกิจกรรม ดังนี้

– วันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็นช่วงเช้า-ช่วงบ่าย มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมการอบรม ดังนี้
กิจกรรมตอนเช้า ได้แก่ 1.บ้านหนองตาดตามุ่ง 2.บ้านแสลงพัน 3.บ้านบุก้านตง 4.บ้านแสลงพันพัฒนา 5.บ้านบุก้านตงพัฒนา สถานทีจัดอบรม ศาลาเอนกประสงค์บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 7

กิจกรรมตอนบ่าย ได้แก่ 1.บ้านโคกใหม่ 2.บ้านหนองสรวง 3.บ้านโคกใหม่พัฒนา สถานทีจัดอบรม วัดบ้านโคกใหม่คงคาราม

ภาพ กิจกรรมพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
(ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 แบ่งออกเป็นช่วงเช้า-ช่วงบ่าย มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมการอบรม ดังนี้
กิจกรรมตอนเช้า  ได้แก่ 1.บ้านหนองผักโพด 2.บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 3.บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ 4.บ้านสามเขย สถานที่อบรมศาลาเอนกประสงค์บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ ข้างอบต.แสลงพัน หมู่ที่ 1
กิจกรรมตอนบ่าย  ได้แก่  1.บ้านหนองระนาม 2.บ้านบุขี้เหล็ก 3.บ้านหนองตาหล่า 4.บ้านบุขี้เหล็กพัฒนา 5.บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา สถานที่อบรมศาลากลางบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา หมู่ที่ 17

ภาพ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
(ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ)

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหมู่บ้านโคกใหม่หนองสรวงและได้รับหน้าที่เป็นช่างภาพลงถ่ายภาพกิจกรรมทุกพื้นที่กับทีมงาน ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการติดต่อประสานงาน สอบถามความต้องการเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรครัวกับตัวแทนจิตอาสา/ครอบครัวต้นแบบ ซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชทางการเกษตรที่ตัวแทนต้องการ ได้แก่ ผักชีจีน ผักคะน้า ผักคะน้า ผักกาดขาว โหระพา มะเขือเทศ ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ผักกาดหอม ผักบุ้ง พริกขี้หนู ขึ้นฉ่าย ผักชีลาว มะเขือเปราะ ผักกวางตุ้งดอก มะเขือเทศน้อย มะละกอ และในวันที่ 27-28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 มีการให้ความรู้กับตัวแทนจิตอาสาเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่าง ๆ และประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพด้านการเกษตร ที่ใช้ฉีดพ่นหรือเติมในดินหรือน้ำ ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ในดินและน้ำ ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี ช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในดิน ช่วยเพิ่มอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์ในดินและน้ำ ใช้รดต้นพืชหรือแช่เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์เพื่อเร่งการเกิดราก และการเจริญเติบโตของพืช เป็นสารที่ทำหน้าที่เหมือนฮอร์โมนพืชกระตุ้นการเกิดราก ใช้ฉีดพ่นในแปลงเกษตรช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ช่วยในการแตกตาดอก เพิ่มความแข็งแรง ช่วยต้านแมลงศัตรูพืช และลดจำนวนแมลงศัตรูพืช

สูตรการทำน้ำหมักชีวภาพฮอร์โมนไข่
วัสดุและอุปกรณ์
1. ไข่ไก่ 1 กก. ( 16ฟอง )
2. หัวเชื้อจุลินทรีย์เหง้ากล้วย 1 ลิตร
3. กากน้ำตาล 1 ลิตร
4. น้ำมะพร้าวอ่อน 4 ลูก
5. นมเปรี้ยว 1 กล่อง

วิธีทำ
ตอกไข่ไก่ 1 กก. เอาเฉพาะเนื้อไข่ นำส่วนผสมทั้งหมด หัวเชื้อจุลินทรีย์เหง้ากล้วย 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำมะพร้าวอ่อน 2 ลูก นมเปรี้ยว 1 กล่อง มาผสมกันในถังหมัก หมักทิ้งไว้ 30 วัน เป็นอันใช้ได้

วิธีใช้:
1. ผสมฮอร์โมนไข่ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร ฉีดรดต้นไม้ตอนที่ยังไม่ออกดอก
2. หากต้นไม้เริ่มออกดอกใช้เพียง 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร หากใช้มากเกินไปจะทำให้ดอกร่วงได้

สูตรการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
วัสดุและอุปกรณ์
1.เศษอาหารแห้ง เช่น เศษข้าว เศษขนมปัง ก้างปลา เปลือกไข่ เปลือกผลไม้ 1 ส่วน
2.มูลสัตว์ เช่น ขี้วัว ขี้ไก่ ขี้ม้า 1 ส่วน
3. ใบไม้ 1 ส่วน
4.ถังขนาด 20 ลิตร
5.ตาข่ายกันแมลง

วิธีทำ
1.นำถังขนาด 20 ลิตร มาเจาะรูไว้รอบถังแล้วใช้ตาข่ายกันแมลงพันให้รอบ เพื่อช่วยระบายอากาศและป้องกันแมลงรบกวน
2.ผสมเศษอาหารแห้งที่มีขนาดเล็กและไม่มีน้ำ เช่น เศษข้าว เศษขนมปัง ก้างปลา เปลือกไข่ และเปลือกผลไม้ เข้ากับมูลสัตว์ เช่น ขี้วัว ขี้ไก่ ขี้ม้า และเศษใบไม้ ในอัตรา 1:1:1 ส่วน
3.คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดฝาให้สนิท ถ้าหากวันต่อไปมีเศษอาหารเพิ่ม ก็นำมาเติมเข้าไปได้ แต่อย่าลืมผสมในอัตราส่วนเท่าเดิมด้วย
4.พลิกกลับส่วนผสมวันละ 1-2 ครั้ง เป็นประจำทุกวัน
หมายเหตุ: ในช่วงแรกไม่จำเป็นต้องเติมน้ำ เพราะเศษอาหารมีความชื้นอยู่แล้ว แต่เมื่อเห็นว่าส่วนผสมเริ่มแห้งลง ก็สามารถพรมน้ำเข้าไปได้เล็กน้อย โดยจะใช้เวลาในการหมักประมาณ 1 เดือน ก็จะได้ปุ๋ยหมักสีดำขนาดเล็ก ที่แห้งสนิทและไม่มีกลิ่นเหม็นไว้ใช้บำรุงต้นไม้แล้ว

การอบรมการตลาดออนไลน์ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
วิทยากร นายปัณณทัต สระอุบล
ตำแหน่ง นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketer)
ตลาดออนไลน์ (Online Marketing)คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น
โฆษณา Facebook,
โฆษณา Google,
โฆษณา Youtube,
โฆษณา Instagram,
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่สื่อสินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ
ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์
เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด
การอบรมวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า, การสร้างเพจบนFacebook,
การเขียนContent การสื่อสารข้อมูลผ่านคอนเทนต์ที่ดีจะต้องถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
คอนเท้นต์เป็นคำที่เราได้ยินบ่อยในการตลาดเพราะว่า คอนเท้นต์อย่าง ภาพ วิดีโอ การเขียน นั้นก็เป็นวิธีการสื่อสารกับลูกค้า
และการตลาดก็คือการบริหารวิธีการสือสารให้กับลูกค้า เช่นการการไลค์วิดีโอ เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้านั้นทักเข้ามาซื้อของ
ในระหว่างการอบรมวิทยากรได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเพื่อให้ผู้อบรมได้ลองสร้างเพจFacebook
ด้วยตนเองและให้เขียนคอนเทนต์เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าสนใจสินค้า ของตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพ การอบรมการตลาดออนไลน์

 

ผลงานการอบรมการตลาดออนไลน์

การออกแบบเนื้อหาคอนเทนต์ผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ
#ปุ๋ยหมักชีภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ปลอดสารเคมี)
**ไม่ต้องมีพลังพิเศษ หรือเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ แค่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากปุ๋ยหมักชีวภาพ ได้ผลผลิตดีแน่นอน
#สินค้าปลอดภัย
#เน้นสินค้าคุณภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้าน
ขวดละ 25 บาท
โปรโมชั่น 3 ขวด 50 บาท
สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ที่
inbox เพจ#ปุ๋ยอินทีย์คืนดิน #สินค้าปลอดภัย #เน้นสินค้าคุณภาพ #เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้าน

การติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพสารปรับปรุงดินและการปลูกผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในตำบลแสลงพันเน้นการใช้น้ำหมักชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมีในการปลูกผักปลอดสารพิษทานเองเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งในการทำน้ำหมักยังเป็นการนำเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน เศษใบไม้ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างประโยชน์ให้ชุมชน และยังเป็นการช่วยลดขยะ มีคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพดินเนื่องจากดินเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพืช โดยทั่วไปดินที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ ดินที่อุดมสมบูรณ์ มีแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชได้มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งเป็นการช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ใช้เพื่อเพิ่มหรือยกระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ้น ทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชมากยิ่งขึ้น

ภาพ ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพสารปรับปรุงดินและการปลูกผักสวนครัว

การเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายบ้านโคกใหม่หนองสรวง และได้ช่วยทีม U2T ตำบลแสลงพัน ดำเนินการทำ Data cleaning โดยเลือก Area-ตำบล เลือกข้อมูล top-3 ได้แก่ หมวดแหล่งเที่ยว แหล่งน้ำในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จาก 10 หมวด มาวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่หา Pain Point และทีมบัณฑิตจบใหม่ได้รับมอบหมายจัดทำภาพกราฟิก เส้นทางการท่องเที่ยว
วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการประชุมตัวแทน 3 คน วางแผนการจัดแผนที่การท่องเที่ยว ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานจัดทำ powerpoint กราฟฟิกเส้นทางการท่องเที่ยว 3 หัวหมวด หมวดแหล่งเที่ยว แหล่งน้ำในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และออกแบบกราฟฟิกโปสเตอร์บรรจุภัณฑ์สินค้าตำบลแสลงพัน ฮอร์โมนไข่นมสด

ภาพ การจัดทำภาพกราฟิกเส้นทางการท่องเที่ยวและแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพ การจัดทำภาพกราฟิกเส้นทางการท่องเที่ยว

ภาพ การจัดทำภาพกราฟิกออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า

กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทำ VTR วิถีชีวิตชาวบ้านและปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน และทำการรวบรวมรูปเล่มบทที่ 1 เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่พัฒนาซึ่งจะนำไปวิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินการ ลงพื้นที่ในชุมชนต่อไป ข้อมูลที่จะสำรวจมีดังนี้
1 ประวัติทั่วไป
2 แผนที่ชุมชน
3 ข้อมูลสำคัญรายตำบล (หมู่บ้าน)
– ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญา
– เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
– ร้านค้าชุมชน
– วัด
-โรงเรียน
– แหล่งน้ำ
– ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
– อาชีพ
– กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
– ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
– เส้นทางคมนาคม
4 ข้อมูลสมาชิกชุมชน
– ผู้สูงอายุ
– ทารกแรกเกิด
– เด็กและเยาวชน (อายุ 1 ขวบ -19 ปี)
– สตรีมีครรภ์
– ผู้พิการ
– สมาชิก อสม.
5 ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรม
– จารีต (ข้อปฏิบัติของแต่ละชุมชน)
– ประเพณี
– ภูมิปัญญา
6 พืชสมุนไพรในชุมชน

อื่นๆ

เมนู