1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
  4. รายงานผลการปฏิบัติงานและร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ ป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวง อว. ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนมิถุนายน บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงานและร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ ป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวง อว. ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนมิถุนายน บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประจำเดือนมิถุนายน 2564


ดิฉันนางสาวเพ็ญนภา  ตาชูชาติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS06 – รายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

     จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่15 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านสภาพแวดล้อมในชุมชนมีหนองน้ำและลำคลองเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร  อาชีพและรายได้หลักของชุมชนส่วนใหญ่จะมาจากการทำการเกษตรเป็นหลัก เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นในแต่ละวัน ทำให้ส่งผลกระทบหลายๆอย่าง ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T จึงร่วมแรง ร่วมใจ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน สร้างเขตปลอดภัย ให้ความรู้ และวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์โควิด 19 จึงมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านในชุมชน

         

     การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เราต้องเผชิญในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นฝันร้ายของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการวิจัยและคิดค้นวัคซีนในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อลดโอกาสเสียชีวิตและความรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด 19  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พวกเราทีมงาน U2T ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อยากเชิญชวนให้พี่น้องมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆโดยวัคซีนที่รัฐบาลนำเข้ามาทุกชนิดเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าปลอดภัย ซึ่งก็เป็นวัคซีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทุกวันนี้มีคนฉีดไปแล้วหลายสิบล้านคน นอกจากนั้นยังเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้กับประเทศไทยของเรา เข็มฉีดยาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มาร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะ แต่การตัดสินใจฉีด หรือไม่ฉีดวัคซีนนั้น ขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล ข่าวสาร และการตัดสินใจค่ะ

“การฉีดวัคซีน ส่งผลให้ลดอัตราการติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตเท่านั้น

ไม่ได้มีผล 100% หลังการฉีดวัคซีน ทุกท่านยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์

เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนที่ท่านรัก”

     ซึ่งกิจกรรมการรณรงค์โรคโควิด 19 และ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 แก่ พ่อแม่พี่น้องตำบลแสลงพัน ตามมาตรการที่ได้รับ คือ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน 3 STEP ดังต่อไปนี้

STEP 1

     คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด 19  ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อ ทำให้ตำบลแสลงพันของเราน่าอยู่มากขึ้นช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อโรคและได้จัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

-กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เช่น วัดป่าแสลงพัน  และ ศาลาประชาคมหมู่บ้านในชุมชน

STEP 2

     สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัย ห่างไกลโรคโควิด 19 การเตรียมความพร้อม การใช้พื้นที่อย่างปลอดภัยศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข สำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่ และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงออกแบบและเผยแพร่มาตรการการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัย มีดังต่อไปนี้

  • จัดการสร้างเขตปลอดภัยตามหมู่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน และ มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายบุคคลเข้าออกหมู่บ้านร่วมด้วยกับทีมงานผู้นำชุมชนทั้ง 17 หมู่บ้านและทีมงาน อสม. ประจำหมู่บ้าน
  • การทำวัสดุป้องกันการแพร่ระบาด เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ การทำสบู่ และการทำเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลแสลงพัน

STEP 3

     จัดหาเครื่องมือให้พร้อมกับสถานการณ์โควิด 19 เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกัน การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

          สุดท้ายนี้ดิฉันขอให้ทุกท่านระมัดระวังอย่าประมาทในการป้องกันตัวเอง เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้เป็นการแพร่ระบาดที่รวดเร็วและรุนแรงที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ถ้าเรามีสติและไม่ประมาทในการป้องกันจะช่วยให้เราผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

           

การฝึกอบรมการสร้างอาชีพให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

1. อบรมโครงการหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับประชาชนในเขตตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ ณ วัดป่าแสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณภัทร ภูมรา วิทยากรการเพาะเห็ด โดยมีสมาชิกในชุมชนบ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ 15  เพื่อร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน ได้แก่

          1. นายจำรัส  วงค์ธรรม      บ้านโคกใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 15

          2. นายสาคร  ประทุม        บ้านโคกใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 15

          3. นายทองสูน  ประทุม      บ้านโคกใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 15

          4. นายโพธิ์  เสาแก้ว          บ้านโคกใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 15

          5. นายสุดใจ  เขียวอ่อน     บ้านโคกใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 15

          จากการอบรมในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชน ความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมรับฟังเพื่อที่จะได้นำกลับไปต่อยอดในการสร้างรายจากการเพาะเห็ดฟางจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งจะสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ภายในครัวเรือนได้จริงและอย่างยั่งยืน

2. อบรมโครงการหลักสูตรปุ๋ยชีวภาพจากฟางข้าวและเปลือกมันสำปะหลัง : เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับประชาชนในเขตตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ ณ วัดป่าแสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณอำนวย ศรีคล้าย วิทยากรการทำปุ๋ยชีวภาพ โดยผู้เข้าอบรมได้แก่สมาชิกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของตำบลแสลงพัน เป็นตัวแทนที่เข้าอบรมอาชีพเพื่อถ่ายทอดสู่สมาชิกในชุมชน เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 จึงทำให้สมาชิกในชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้

          จากการอบรม ซึ่งได้ร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มเป็นอย่างดีมาก ทำให้ดิฉันได้รับรู้ถึงความสามัคคีของในหมู่คณะที่มาช่วยกันทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดทำให้สะอาดและจัดเป็นสถานที่เข้าอบรม  ทำให้ดิฉันได้ทราบถึงการตระหนักของความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด – 19 และการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ในการอบรมครั้งนี้ทำให้ดิฉันและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลแสลงพันและอาจารย์ มีความประใจกับความร่วมมือร่วมใจจากจากผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง

   

   

การเพาะเห็ดจากฟางข้าว

อุปกรณ์

1. ตะกร้าไม้ไผ่ หรือพลาสติก ที่มีตาห่างกันประมาณ 1 นิ้ว 2. ก้อนเชื้อเห็ดฟาง
3. อาหารเห็ด 4. รำข้าว
5. แป้งข้าวเหนียว 6. ฟาง
7. พลาสติก สำหรับคลุม

วิธีการทำ

1. เริ่มจากแช่ฟางในน้ำทิ้งไว้ 1 คืน

2. บี้ก้อนเชื้อเห็ดฟาง แล้วนำมาผสมอาหารเห็ด รำข้าว และแป้งข้าวเหนียว กะปริมาณให้พอดีกัน

3. นำฟางที่แช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน มาใส่รองก้นตะกร้า เป็นชั้นที่ 1 ที่สำคัญคือต้องกดให้แน่น และเก็บฟางให้เรียบร้อยอย่าให้ออกมาช่องตะกร้า อาจใช้กรรไกรช่วยเล็มออกก็ได้

4. โรยเชื้อเห็ดฟางที่ผสมแล้ว โดยโรยบริเวณริมขอบตะกร้า เว้นตรงกลางไว้หากใครมีปุ๋ยคอก อาจใส่ปุ๋ยคอกลงตรงกลาง เพื่อบำรุงเห็ดให้เติบโตดีขึ้นก็ได้

5. นำฟางมาคลุมปิด และทำสลับชั้นกันกับเชื้อเห็ดฟาง โดยใช้ฟางทั้งหมด 4 ชั้น และเชื้อเห็ด 3 ชั้น มีเคล็ดลับอยู่ว่า พอถึงเชื้อเห็ดชั้นที่ 3 ให้โรยไปให้ทั่ว ไม่ต้องเว้นตรงกลางไว้แล้วใช้ฟางคลุมปิดเป็นชั้นสุดท้าย

6. จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม แล้วใช้พลาสติกใสคลุมทิ้งไว้ หากเพาะหลายตะกร้า อาจทำเป็นกระโจมพลาสติกคลุมก็ได้

วิธีการดูแล

1. ตั้งไว้ในที่ร่ำไร คือได้แดดกับร่ม ประมาณ 50/50 เรียกว่าต้องไม่ร้อนและไม่เย็นเกินไป จากนั้นดูแลความชื้นให้ดี โดยสังเกตที่พลาสติกใส หากมีไอสีขาวๆ แสดงว่าความชื้นพอดี แต่ถ้าแห้ง ควรรดน้ำบริเวณรอบๆ ตะกร้า เพื่อเพิ่มความชื้นให้ตะกร้าเพาะ โดยไม่ต้องเปิดพลาสติกออกมารด

2. ข้อควรรู้อีกประการคือ หากจะวางตะกร้าบนดิน ควรหาก้อนหินหรือก้อนอิฐ สำหรับวางตะกร้า เพื่อป้องกันแมลงอย่างมดหรือปลวกรบกวน

3. รอประมาณ 5-10 วัน เห็ดรอบแรกก็จะออกมาให้ชื่นใจ เมื่อเก็บเห็ดแล้ว ให้รดน้ำให้ชุ่ม คลุมพลาสติกอีกครั้ง อีกประมาณ 7 วัน จะมีเห็ดออกมาให้เก็บอีกรอบ รวมแล้ว ถ้าดูแลดีๆ เชื้อเห็ด 1 ก้อน เพาะให้ตะกร้า 1 ใบ น่าจะได้เห็ดประมาณ 1 กิโลกรัม

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ

        สูตรฮอร์โมนไข่

วัสดุอุปกรณ์

1. ไข่ไก่ทั้งฟอง 6 กิโลกรัม  2. กากน้ำตาล 6 กิโลกรัม
3. แป้งข้าวหมาก 1 ก้อน  4. ยาคูลท์หรือนมเปรี้ยว 1 ขวด
 5. ถังน้ำ 1 ถัง     6. ไม้คน 1 อัน
7. เครื่องปั่น 1 เครื่อง

วิธีทำ

1. นำไข่ไก่ไปปั่นให้ละเอียด เทใส่ถังที่เตรียมไว้

2. นำกากน้ำตาลเทลงไป

3. นำแป้งข้าวหมากบดให้ละเอียดเทลงไป

4. นำยาคูลท์เทลง คนให้เข้ากัน ต้องคนไปในทางเดียวกัน ห้ามสลับทาง

***หมักไว้ 14 วัน  เก็บไว้ในที่ร่ม***

ประโยชน์ฮอร์โมนไข่

1. บำรุงใบเขียว

2.เร่งดอก ผลผลิต

วิธีใช้

 -ใช้ 2-5 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร

-ฉีดพ่นตอนเช้าหรือตอนเย็น ทุกสัปดาห์

        สูตรฮอร์โมนกล้วย

วัสดุอุปกรณ์

-ต้นกล้วย(ตัดในช่วงเช้า)

-กากน้ำตาล

วิธีการ

1.สับต้นกล้วยให้ละเอียด

2.นำกากน้ำตาลผสมกับต้นกล้วยที่สับแล้ว ในสัดส่วน 1/3 ผสมแล้วคนให้เข้ากันทิ้งไว้ 7 วัน จึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ประโยชน์จุลินทรีย์หน่อกล้วย

1. ป้องกันเชื้อรา

2. รากเน่า

3. โคนเน่า

4.ทำให้ดินร่วนซุย

วิธีใช้

  2-5 แกง ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นตอนเช้าหรือตอนเย็น ทุกสัปดาห์

        สูตรไตรโครเดอร์มา

วัสดุอุปกรณ์

1. ถังใส่น้ำ 1ถัง   2. ไม้พาย 1อัน
3. เชื้อไตรโครเดอร์มา 2ช้อนแกง  4. น้ำตาลแดงธรรมชาติ 2 กิโลกรัม

วิธีการทำ

1.นำน้ำ 20 ลิตรมาเทลงในถังภาชนะ

2.นำน้ำตาลแดง 2 กิโลกรัมมาเทลงใส่ถัง

3.นำเชื้อไตรโครโรมา 2 ช้อนแกง เทลงใส่ถัง

4.ผสมให้เข้ากันไปในทิดทางเดียวกันให้น้ำตาลละลาย

5.หมักไว้48ชั่วโมง หรือ2วันนำออกมาใช้ได้เลย

ประโยชน์ไตรโคเดอร์มา

1. ป้องกันเชื้อรา

2. รากเน่า

3. โคนเน่า

4. แดงเกอร์

วิธีใช้

 2 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร  ฉีดพ่นจอนเช้าหรือตอนเย็น ทุกสัปดาห์

 

อื่นๆ

เมนู