รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 

ดิฉันนางสาวเพ็ญนภา  ตาชูชาติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ 15 บ้านโคกใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS06 – สร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

 

            ในเดือนกรกฎาคม ดิฉันและและทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดอบรมกิจกรรมการรณรงค์โรคโควิด 19 และ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 แก่ พ่อแม่พี่น้องตำบลแสลงพัน ตามมาตรการที่ได้รับ คือ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจากครูอี๊ด คุณภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านเธอแอง กรุ๊ปส์ จำกัด  เป็นวิทยากรการทำสบู่เหลวล้างมือ โดยเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าแสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านในชุมชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม

                    

  ในการอบรมครั้งนี้จะเป็นการเสริมทักษะให้มีการพัฒนาสบู่ได้ดีขึ้น และสอดแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่หาไม่ได้จากใน You Tube เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ของวิทยากร เพื่อให้ชาวบ้านได้ประโยชน์สูงสุดจากการอบรมในครั้งนี้

ในกิจกรรมอบรมครั้งนี้มีหัวข้อหลักในการอบรมทั้งหมด 2 หัวข้อดังนี้

1.ส่วนผสม

2.ขั้นตอนการทำ

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้ให้ชาวบ้านลงมือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ส่วนผสม ที่ใช้มีดังนี้

รายการ ปริมาณ หน่วย
AD 25 (Ammonium Lauryl Sulfate ความเข้มข้น 25%) 600 กรัม
N70  (Sodium Lauryl Ether Sulfate ความเข้มข้น 70%) 1,000 กรัม
ผงข้น 350 กรัม
KD 250 กรัม
น้ำ + สมุนไพร 8,000 มิลลิกรัม
สารกันเสีย 1 ออนซ์
น้ำหอม 1 ออนซ์
สีผสมอาหาร พอประมาณ

 

2.ขั้นตอนการทำ มีดังนี้

1. สวมหมวกคลุมผม ถุงมือ และผ้ากันเปื้อนให้เรียบร้อย

2. นำน้ำ + สมุนไพร ต้มให้เดือดแล้วกรองเอากากออก

3. นำ AD 25 + N70 ผสมให้เข้ากัน

4. นำน้ำสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ผงข้น คนให้ละลาย แล้วเทผสมในข้อ 2 คนให้เข้ากันอีกรอบ

5. เติม KD + สารกันเสีย + สีผสมอาหาร และน้ำหอมคนให้เข้ากัน แล้วบรรจุลงภาชนะ             

                         

                    

ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นการอบรมโครงการหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง จัดกิจกรรมสถานที่ ณ บ้านหนองตาดตามุ่งและบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณภัทร ภูมรา วิทยากรการเพาะเห็ด ซึ่งชาวบ้านในชุมชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม

            ในการอบรมครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่ชาวบ้านเคยทำมาก่อนแล้ว เป็นการเสริมทักษะให้มีการพัฒนาการเพาะเห็ดฟางและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดได้ดีขึ้น และสอดแทรกเกร็ดความรู้เล็กน้อย เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ของวิทยากร เพื่อให้ชาวบ้านได้ประโยชน์สูงสุดจากการอบรมในครั้งนี้และในกิจกรรมอบรมครั้งนี้มีขั้นตอนหลักในการลงพื้นที่อบรมทั้งหมดมีดังนี้

1.จัดเตรียมสถานที่ในการทำโรงเรือนเพาะเห็ด ให้กับหมู่บ้านหนองตาดตามุ่งและหมู่บ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา

                   

                   

2.ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน นำก้อนเชื้อเห็ดลงสู่โรงเรือนเพาะเห็ดให้ทั้ง 2 หมู่บ้าน  และให้คำแนะนำในการดูแลรดน้ำ การเปิดหน้าเห็ดจากวิทยากร

                   

                   

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

1.สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากเข้าสู่หน้าฝน ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่อย่างที่ควร

2.สภาพการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ค่อนข้างมากเป็นอุปสรรคทั้งในฝึกการอบรมและการลงปฏิบัติการในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

3.เกษตรกรและผู้นำชุมชนยังคงกังวลใจในการระบาดของโควิด-19 เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการทำงาน ภาคสนาม

4.ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน ส่วนลูกหลานจะออกไปทำงาน จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเก็บข้อมูล

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1.ควรติดตาม ให้คำแนะนำการปฏิบัติ และการพัฒนากลุ่มสมาชิกเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2.รับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีม

3.ติดตามผลงานเสมอ

4.สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกในหมู่บ้านว่าจะทำโครงการได้สำเร็จ

วีดีโอปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม

 

อื่นๆ

เมนู