บทความรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน (เดือนเมษายน)

หมู่บ้านหนองสรวง ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)

 

                             ข้าพเจ้านางสาววนิดา เชาวนกุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS06 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 3 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

                ข้าพเจ้านางสาววนิดา เชาวนกุล ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมวางแผนกับผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 5เมษายน 2564 เพื่อวางแผนการทำงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจัดหาประชาชนที่สนใจอยากมาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ อีกทั้งในการประชุมได้สรุปผลการทำงานของเดือนมีนาคม พูดถึงสิ่งที่ได้จากการทำงาน ปัญหาด้านการทำงาน เป็นต้น  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของชุมชนของพื้นที่ที่ได้รับหมอบหมายและจะนำไปปรับแก้ไข หมู่บ้านที่ได้เข้าไปประสานงาน บ้านหนองสรวง หมู่ 3 บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ 15 และบ้านหนองผักโพด หมู่ 4 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ 9 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5-10 เมษายน 2564 อีกทั้งได้เตรียมการจัดอบรมให้กับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้มีความพร้อมต่อการอบรมในทุกๆด้าน

ภาพลงพื้นที่ชุมชน

                

 

   

ภาพการวางแผนการประชุม

 

 

อื่นๆ

เมนู