ข้าพเจ้านางสุหลา  เศรษฐภักดี  ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงพื้นที่    ได้ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลจาก Application U2T และวางแผนการทำงานให้สะดวก และปลอดภัย ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมด้วย  ในหัวข้อแหล่งน้ำในท้องถิ่น ร้านอาหารในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด    ทางทีมงานของพวกเราจึงได้เตรียมลงพื้นที่กันในแต่ละส่วนของชุมชนตามหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบเป็นต้น

และได้มีการเข้าร่วมประชุมออนไลนืในการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อหาแนวทางในการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู