โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้ประเทศ)
                                                                                                                                                                                                                                   ปวีณา  ใจตรง

หลักการทำงาน

 1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้ร้องเรียนเขียนเรื่องที่จะร้องเรียนลงในเอกสารที่จะร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสะแกนส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์รอตอบรับทางผู้ร้องเรียน
 2. ให้คำปรึกษาเเก่ชาวบ้านที่เข้ามาร้องเรียน/ร้องทุกข์
 3. เช็กรายชื่อและที่อยู่ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ถูกต้องก่อนทำการเขียนส่งจดหมายที่อยู่ของผู้เรียน/ร้องทุกข์
 4. จัดสถานที่รองรับไว้ให้รับเจรจาไกล่เกลี่ยร้องเรียน/ร้องทุกข์
 5. ถ่ายสำเนาหนังสือข้อมูลของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์เก็บไว้เป็นหลักฐานการแจ้งเรื่อง
 6. พิมพ์หนังสือคำสั่งและรายชื่อบุคคลที่ร่วมกิจกรรมงานวันหมุนวงล้อออกสลากกาชาด
 7. ปริ้นหนังสือการจัดกิจกรรมงาหมุนวงล้อการออกสลากกาชาดไว้หลายชุดเพื่อไว้แจกเอกสารให้แก่คณะกรรมการร่วมงาน
 8. พิมพ์รายชื่อผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ประจำเวณปกครองศูนย์ดำรงธรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 9. พิมพ์หนังสือคำสั่งประจำเวณปกครองศูนย์ดำรงธรรม ประเดือน กรกฎาคม 2564
 10. ปริ้นหนังสือรายชื่อประจำเวณปกครองใส่แฟ้มสำหรับเจ้าหน้าที่เซ็นรับทราบการปฏิบัติห้าที่ประจำเวณปกครองศูนย์ดำรงธรรม

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ดอกเบี้ยรายวันดอกเบี้ยโหด)

กรณีร้องเรียนผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมว่า มีบุคคล (รายหลาย)ได้กระทำการปล่อยเงินกู้นอกระบบเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตรากฎหมายกำหนด ผู้ร้องประกอบอาชีพค้าขาย ช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVlD-19) ทำให้ขายของไม่ดี รายได้ลดลง และทำการกู้เงินนอกระบบ      ซึ่งจะต้องมีการชำระหนี้เป็นรายวัน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำปลายมาศ ให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ถูกร้องทำการปล่อยกู้นอกระบบให้แก่ผู้ร้อง โดยทำการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตรา กฎหมายกำหนดจริง ตรวจค้นพาหนะพบหลักฐานการ์ดขำระหนี้ ซึ่งมีรายชื่อผู้ร้อง และผู้เสียหายอื่นอยู่ด้วยซึ่งเป็นนความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.๒๕๖0 แล้วนำตัวผู้ถูกจับ (ผู้ถูกร้อง)พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลำปลายมาศ ดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งประสานให้ผู้ร้อง ผู้เสียหายและผู้ถูกร้อง (เจ้าหนี้รายที่ยังไม่ถูกจับกุม) ทั้งหมด ทำการเจรจารับสภาพหนี้กันเอง ผลสามารถตกลงกันได้โดยผ่อนชำระเฉพาะเงินต้นในส่วนที่เหลือเท่านั้น ไม่มีการเรียกชำระในส่วนที่เป็นอกเบี้ยใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับการช่วยเหลือลูกหนี้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบสถาบันการเงิน

 

 

 • ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปิดทางเข้าออกที่ดิน

คู่พิพาทฝ่ายผู้ร้องได้ร้องขอความเป็นธรรมถูกปิดทางซึ่งใช้สัญจรเข้าออกทางทำการเกษตกร แต่ผู้ถูกร้องซึ่งมีที่ดินติดกัน อ้างว่าเป็นที่ดินของตน จึงได้ทำรั้วไม้รั้วปิดทางเข้าออกบ้านของผู้ร้อง จึงไม่มีทางเข้าออกทางการเกษตกรมากอื่นอีกทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำปลายมาศพร้อมคณะไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริงคู่พิพาททั้งสองฝ่ายรับข้อพิพาทดังกล่าวมีการใช้สัญจรเป็นทางเข้าออกของผู้ร้องจริง แต่เนื่องจากคู่พิพาท

 

 

อื่นๆ

เมนู