ข้าพเจ้านางสาวจุรีรัตน์ ผมทำ ประเภท นักศึกษา ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานกับทีมงานu2tตำบลโคกสะอาด ได้เข้าร่วมการแข่งขันHackathon 2021 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กิจกรรมการแข่งขันHackathon 2021นี้กำหนดให้มีผู้แข่งขันในทีมทั้งหมด7คน ประกอบไปด้วย ประเภทประชาชน 2 คน ประเภทบัณฑิตจบใหม่4 คน และนักศึกษา 1 คน โดยทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาดได้เข้าร่วมการแข่งขันในชื่อทีม Cok Clean Model ซึ่งแปลว่าโคกสะอาด. ทีม cok Clean Model ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งในอันดับแรกได้ฟังการอบรมผ่านgoogle meet เพื่อที่จะได้รู้แนวทางในการเตรียมการแข่งขัน รวมถึงการแจ้งกฎและกติกาต่างๆ ซึ่งเราได้ผ่านเข้ารอบและได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการแข่งขันอยู่2 กลุ่มคือ 1.ผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าวได้แก่ ครีมมาร์คผิวหน้า และ 2.ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากสมุนไพร ได้แก่ สเปรย์ Cok Clean 2 in 1 ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง2กลุ่มนี้ได้มาจากการอบรมและลงพื้นที่ในเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา ทีมCok Clean Model จึงเลือกที่จะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตำบลโคกสะอาด ที่จะใช้ในการแข่งขันHackathon 2021 ในวันที่17 กรกฎาคม 2564 ในลำดับต่อไป. และนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลรูปนา ไร่ ของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อที่จะนำไปลงในระบบของu2tอีกด้วย.

 

 

 

อื่นๆ

เมนู