การปฏิบัติงาน หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือน (สิงหาคม 2564)

ข้าพเจ้านางสาวปวีณา ใจตรง ผู้ปฏิบัติงาน จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณการ 1 ตำบล 1 มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้ปรเทศ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

(กลุ่มงาน กพร.ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์)

ด้านการปฏิบัติงาน

 • รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทุกข์กรอกข้อมูลที่จะร้องทุกข์เเละเเนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนไว้เป็นหลักฐาน
 • ให้ผู้ร้องทุกข์ติดต่อคุยปรึกษากับหัวหน้างานเพื่อจะรับเรื่องปัญหา/คามต้องการที่จะร้องทุกข์/เเละให้ข้อเสนอเเนะเเนวทาง
 • ปรึกษาหารือ นัดเจรจาที่จะไกล่เกลี่ยระหว่างผู้กรณีโดยจะทำหนังสือส่งถึงผู้ร้องทุกข์เเละคู่กรณัผู้ร้องทุกข์เพื่อจะนับเจรจาไกล่เกลี่ย
 • นัดวันกำหนดการเจรจาไกล่เกลี่ยตกลกันระหว่างผู้ร้องทุกข์กับคู่กรณีเพื่อหาเเนวทางการเเก้ไขปัญหากัน
 • สรุปการเจรจาหารือกันเพื่อทำการสรุปเบ็ดเสร็จเเละทำการคีย์ข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ปิดเรื่องที่รับร้องทุกข์
 • พิมพ์หนังสือตอบรับหน่อยงานราชการที่ส่งมา
 • ให้หัวหน้าตรวจความถูกต้องหนังสือเเละเซ็นต์อนุมัติ
 • ออกเลขหนังสือนำส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • สเเกนส่งหนังสือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เเละส่งทางอีเมลให้กับหน่วยงานที่ส่งหนังสือมา
 • ร่วมจัดสถานที่กิจกรรม วันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเเละวันเเม่เเห่งชาติ

การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำปลายมาศ

1.ขอความช่วยเหลือกรณีที่ดินเเล้วยังไม่ได้เเบ่งเเยกกรรมสิทธิ์

ประเภทเรื่อง ที่ดิน  วันที่รับเรื่องร้องเรียน 9/08/2564

ประเด็น/รายละเอียดการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนอ้างว่าได้ซื้อที่ดินจากนายดอน ยองเเก้ว หลายครั้งเเล้วเเบ่งเเยกกรรมสิทธิ์ ผู้ร้องได้ติต่อนายดอน ยองเเก้ว หลาครั้งเเล้วเเต่นายดอนปฏิเสธบ่ายเบี่ยงตลอดเเละยังเรียกเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อน

ความต้องการของผู้ร้อง

ประสงค์ให้เชิญนายดอน ยองเเก้วเเละนางผัน ยองเเก้วมาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหายุติ

2. ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านเเละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ประเภทเรื่อง ขอร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยของรัฐ  วันที่รับเรื่องร้องเรียน 10/08/2564

ประเด็น/รายละเอียดการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องอ้างว่าผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่บ้านเละนายพงศ์ภัค ขวาหาญ(ผู้ช่วยฯ)ประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้านในเรื่องส่วนตัวเเละทักทายลูกบ้านเเละยังได้รับคนกลับจากพื้นที่สีเเดงเข้มโดยไม่เเจ้งลูกบ้านให้ทราบความต้องการของผู้ร้อง

ความต้องการของผู้ร้อง

ผู้ร้องประสงค์ให้ตรวจสอบลายมือชื่อผู้ใหญ่บ้านกรณีทางอำเภอเรียกประชุมว่าเป็นลายเซ็นต์ของผู้ใหญ่บ้านหรือไม่เเละประสงค์ให้ผู้ใหญ่บ้านยุติบทบาทการเป็นผู้ใหญ่บ้าน

3. ขอความช่วยเหลืออยากให้เเม่ได้บัตรประจำตัวประชาชน

ประเภทเรื่อง ขอความช่วยเหลือ วันที่รัเรื่อง 11/08/2564

ประเด็น/ราละเอียดการร้องเรียน

ผู้ร้องอ้างว่านางยวน เสียบกระโทรก(เเม่ผู้ร้อง)ได้ย้ายออกจากทะเบียน บ้านเลขที่ 75 ม.4 ต.หนองกระทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัม์ เเละได้ทำใบเเจ้งย้ายหายจึงไม่สามารถย้ายเข้าทะเบียนของสามีได้เป็นเวลากว่า 30 ปีเเล้ว

ความต้องการของผู้ร้อง

ผู้ร้องประสงค์ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ นางยวน เสียบกระโทรก เเม่ผู้ร้อง เพื่อที่จะได้รับสวัสดิการต่างๆ ต่อไป

   

กิจกรรมทำความสะอาด 5 ส.ที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม

 • ส.สาง มีทีจัดเก็บเครื่องมือ เครืองมือเก็บไว้บนชั้นวางของมีป้ายชื่อบอกชั้นวางของสามารถตรวจเช็คได้รวดเร็ว จัดเก็บไว้นชั้นวางของ มีป้ายบอกชั้นวางของ
 • ส.สะดวก กำหนดจุดติดตั้งเพื่อสะดวกในการหยิบใช้งาน ลดเวลาในการหาเครื่องมือเเละอุปกรณ์สามรถตรวจสอบเเละควบคุมปริมาณพัสดุต่างๆ
 • ส.สะอาด รับผิดชอบพื้นที่ ที่ทำความสะอาดเอง
 • ส.สุขลักษณะ มีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ดูสะอาดตาเป็นระบบระเบียบมีถังใส่ขยะ
 • ส.สร้างนิสัย มีความเข้าใจในกิจกรรม 5 ส.เเละได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ด้วยตนเอง สร้างความประทับใจต่อผู้มาติดต่องาน

จัดสถานที่วันเเม่เเห่งชาติ

 • จับผ้าเเละจัดป้ายรูปบนโต๊ะถวายพระพร

           

จัดสถานที่วันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

 • จัดโต๊ะเเละเก้าอี้ตามเปลนผังโต๊ะประชุม
 • จัดหาเก้าอี้ตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
 • มีการจัดเก้าอี้เว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด2019
 • ปูผ้าคลุมโต๊ะเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

อื่นๆ

เมนู