หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
ข้าพเจ้า​ ​นายอุดมทรัพย์​  ดวง​นิล​   ผู้ปฏิบัติงานประเภท​ บัณฑิตย์​ จบใหม่
ตำบล​โคก​สะอาด​ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ใน​ ต.โคก​สะอาด​ 4 หมู่บ้าน​  ได้แก่​  หมู่3บ้านสนวน​ หมู่ 13 บ้านสนวนพัฒนา​ หมู่ 9 ห้วยหวา​ย และหมู่ 15​ บ้านห้วยหวายพัฒ​นา​ ตามแนวทาง​ ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการรายตำบล ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน​นักศึกษา​และบัณฑิตย์​จบใหม่​
ได้ลงพื้น

             เมื่อวันที่1​-1​1​เมษายน​ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่
ในชุม​ชน ต.โคก​สะอาด​ทั้ง4หมู่​บ้าน​ เพื่อ​ หาข้อมูล​เพิ่มเติม​ เกี่ยวกับ​สมุนไพร​ไพร​ของชุมชนที่​ คนในชุมชนทั้ง4หมู่​บ้าน​  ทำกันมากที่สุด​ในชุมชนและคิดว่ามีประสิทธิภาพ​  และปริมาณ​ของพืชสมุนไพร​เยอะที่สุด​แล้วได้​ สำรวจ​เพิ่มเติม​ ในเรื่องจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละหมู่​บ้าน​ เพื่อจะนำข้อมูล​ไป​ประชุม​กับคณะอาจารย์​ในวันที่กำหนด​ ในขณะนั้น​ กลุ่ม​ข้าพเจ้า​ได้แบ่งหน้าที่กัน​ เพื่อจะได้​ บทสรุปที่เร็วขึ้น​  จึงแยกกันออกเป็น2ทีม​ อีกทีมไปหารายชื่อ​ ของสมาชิก​ในชุมชนทั้ง4หมู่​บ้าน​ โดยเข้าหาผู้ใหญ่​บ้านแต่ละเขตเพื่อจะให้ผู้ใหญ่​แจ้งหรือประชาสัมพันธ์​ประกาศตามสายโดยจะเลือก หมู่บ้าน​ละ10คน​ เพื่อจะหาประชาชน​ที่สนใจ​ในโครงการ​นี้​ ไปอบรมในวันที่25​เมษายน​2564​ ที่อาจารย์​ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร​ของชุมชน​
ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด​จะไปสรุปกัน​อีกทีในวันที่5​เมษายน​2564   อาคาร​25ชั้น2​ ที่​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​ ณ​ เวลา 13.00-16.30​ กับทีมงานและคณะอาจารย์​

 เนื่องจากหลังวันประชุม กลุ่มข้าพเจ้า​และพี่ๆน้องๆ​นักศึกษา​ บัณฑิตย์​จบใหม่​ และประชาชน​ที่ได้รับมอบหมาย​ใน​ ๑ฃตำบลโคก​สะอาด​ อ.ลำปลายมาศ​ จังหวัด​บุรีรัมย์.​รวมทั้ง​หมดมี 4​กลุ่มและมีทั้งหมด16หมู่บ้านได้คัด  ชุมชนที่​ มีคุณสมบัติ​ที่เข้าเกณฑ์​จะนำไปพัฒนา​และต่อยอด​ในเรื่องสมุนไพร​ของชุมชน ได้4หมู่​บ้าน​ มีดังนี้​ หมู่ 4บ้านขี่ตุ่น​  หมู่​6​บ้านตะไคร่​   หมู่7บ้านค้อ​   หมู่13บ้านสนวนพัฒนา​  ทั้ง4หมู่​บ้านนี้​  ที่จะนำมาสร้างผลิตภัณฑ์​ในชุมชน​ ที่จะร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนา​และเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดไป​  เพื่อจะนำไปปรับปรุง​และสร้าง​ รายได้ใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่​ต.โคกสะอาด​   ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนและให้ดีมีคุณภาพ​ในอนาคตต่อไป​

อื่นๆ

เมนู