1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาววรรณพร สุขหนา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม 2564 ทางคณะอาจารย์และทีมงานของตำบลโคกสะอาดนั้นได้มีการจัดกิจกรรม covid-19 week  u2t ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด โดยทีมงานภายในตำบลโคกสะอาด ได้ไปจัดทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยมีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือให้กับชาวบ้านและได้มีการทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน บริเวณที่สำคัญๆ และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโควิด covid-19

เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤษภาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน เรื่องผลิตภัณฑ์ พืชสมุนไพร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากน้ำนมข้าว ,โทนเนอร์ , สลีปปิ้งมาร์ค ,บอดี้โลชั่น , สบู่เหลวล้างมือ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมงาน u2t ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อที่จะนำความรู้และแนวทางการให้คนในชุมชนสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างรายได้

กิจกรรมวันที่ 11 เดือนมิถุนายน 2564 ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้อบรมเรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (covid-19) หรือสำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ได้แก่  ผลิตภัณฑ์สารล้างมือ หรือ สารระงับเชื้อในมือ , สเปรย์หอมไล่ยุงจากตะไคร้หอม เป็นต้น

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าปัญหาและอุปสรรค คือ สถานการณ์ในชุมชนตำบลโคกสะอาดพบเจอปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดจึงทำให้มีผลต่อการลงพื้นที่ แต่กลุ่มข้าพเจ้าก็ได้เตรียมความพร้อม ดูแลรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการลงพื้นที่ครั้งนี้ และทำให้กลุ่มข้าพเจ้าได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและนำข้อมูลลงระบบได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

       

       

         

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู