• โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้ประเทศ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ปวีณา  ใจตรง

    อำเภอลำปลายมาศได้ออกหน่วยให้บริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ นายอำเภอลำปลายมาศ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เเละคณะกรรมการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมกันออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ลานวัดปทุมคงคา เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาเเละความต้องการของประชาชนเเละบริการประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลเเละยังได้ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเเก่ประชาชนให้เข้าใจ เช่น การให้ความรู้เเก่ประชาชนเรื่องการป้องกัน COVID-19 เเละเเจกใบโบร์ชัวร์เรื่องความเป็นธรรมเเก่ประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้ Application ร้องทุกข์ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรับเรื่องร้องทุกข์ได้อย่างทั่วถึง

รูปประกอบการทำงาน

    – จุดบริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ของอำเภอลำปลายมาศ

จากที่กล่าวมาข้างต้น  ยังมีประชาชนที่อยู่ห่างไกล ที่ไม่สะดวกต่อการเดินทางเข้ามาใช้บริการในสถานที่ราชการ สามารถเเจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่านทาง Application ร้องทุกข์ผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัดได้โดยตรงเเละเพิ่มความสะดวกเเก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพได้

อื่นๆ

เมนู