1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร : HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร : HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้า นางสาวดลพร มุ่งดี ประเภท ประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากที่ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่ระหว่างวันที่4-16มีนาคม 2564 ทางกลุ่มได้รับการต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำและคนในชุมชน วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในชุมชนแต่ละหมู่บ้าน จะเป็นเกษตรกร ทำนา ทำไร่เป็นหลัก มีการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ดไว้บริโภคในครัวเรือนถ้าเหลือกินก็จะนำออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้อีกหนึ่งช่องทางนอกเหนือจากการทำนาซึ่งทำได้เพียงปีละ1ครั้ง และการทำนาของประชากรในพื้นที่ต้องรอน้ำฝนตามฤดูกาลเท่านั้นและปริมาตรน้ำฝนแต่ละปีเอาแน่นอนไม่ได้ บางปีก็มากเกินบางปีก็น้อยจนแล้ง จึงเป็นสาเหตุให้คนหนุ่มสาวต้องดิ้นรนเข้าเมืองหลวงเพื่อหาเงินมาเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัว เลยจะเห็นได้ว่าเวลาลงพื้นที่มักจะพบแต่คนแก่และเด็กซะส่วนใหญ่ และแต่ละชุมชนจะมีภูมิปัญญาทางด้านต่างๆในหลายชุมชนอาทิเช่น                                                                    — ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมดั่งเดิม  ม.6 บ้านเขื่อน ต.โคกสะอาด ตั้งกลุ่มทอผ้า ผ้าไหมบ้านเขื่อน เลี้ยงไหมเอง มัดหมี่ ย้อมสีเคมีและสีจากธรรมชาติและส่งผลิตภัณฑ์ไปประกวดคัดสรร ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาว 4ดาว มีประธานกลุ่มคือแม่ หนูเทพ

-ภูมิปัญญาด้านอาหาร-การนำปลาที่มีมากเกินที่จะบริโภคต่อวันได้มาหมักมาดอง ที่เรียกว่า ปลาร้า ที่เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน ของคุณแม่ ซา ผมทำ

จากการลงพื้นที่พูดคุยชักถามปัญหาหลักๆที่รับรู้ได้คือเรื่องปากท้องและยากจนจึงเป็นสาเหตุของแม่บ้านส่วนมากอยากมีรายได้เพิ่มหรืออาชีพเสริมแต่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงอยากให้มีหน่วยงานออกมาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและติดตามผลแบบต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู