1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนักศึกษา ได้รับผิดชอบในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนกรกฎาคม 2564  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่่ที่ 10 บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ช่วยเหลือสังเคราะห์ข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ฟังการอบรมผ่าน Zoom Cloud Meetings เพื่อที่จะได้รู้แนวทางในการปฏิบัติงานและได้วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ตามโครงการยกระดับดศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ช่วยเหลือสังเคราะห์ข้อมูล

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานจากอาจารย์และหัวหน้าประจำโครงการในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้รับผิดชอบคือ ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเกษตรกรของแต่ละครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลมาลงในระบบที่ส่วนกลางจัดเตรียมมาให้

ข้าพเจ้าได้เข้าฟังอบรมใน Google meet ตามที่มหาวิทยาลัยได้ส่งมาให้เข้าร่วมเพื่อรู้แนวทางในการในการเตรียมแข่งขัน และทีมงานโคกสะอาดได้เข้าร่วมแข่งขันในชื่อทีม Cok Clean Model  นอกจากนี้ทีม Cok Clean Mode ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์จากข้าวและ สเปรย์ ที่ได้มาจากการอบรมและลงพื้นที่ในเดือนที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการแข่งขัน และให้ความร่วมมือในการแข่งขันเป็นอย่างดีนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมเชียร์การแข่งขัน Hackathon 2021 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           

https://bit.ly/2UWtHby

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู