1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ • ข้าพเจ้านายกัมปนาท ดวงศรี ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ • ข้าพเจ้านายกัมปนาท ดวงศรี ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

ข้าพเจ้านายกัมปนาท ดวงศรี ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ตำบลโคกสะอาดมีทั้งหมด    16   หมู่บ้าน   ได้แก่ หมู่1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่2 บ้านตะไก้ย หมู่3 บ้านสนวน หมู่4 บ้านขี่ตุ่น  หมู่5 บ้านว่าน หมู่6 บ้านเขื่อน หมู่7 บ้านค้อ หมู่8 บ้านหนองปลิง หมู่9 บ้านห้วยหวาย หมู่10 บ้านหนองโน หมู่11 บ้านว่านพัฒนา หมู่12 บ้านหนองแสง หมู่13 บ้านสนวนพัฒนา หมู่14 บ้านค้อพัฒนา หมู่15 บ้านห้วยหวายพัฒนา หมู่16 บ้านโนนสะอาด

เนื่องด้วยผมรับผิดชอบแนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการและหัวหน้าโครงการโดยได้ปฏิบัติและได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมได้ลงสำรวจข้อมูล ในพื้นที่ หมู่ที่1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่4 บ้านขี่ตุ่น หมู่ที่10 บ้านหนองโน หมู่ที่12 บ้านหนองแสง

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้พบเห็นชาวบ้านในตำบลโคกสะอาดมีวิถีอาชีพในแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานงานในไร่นาอย่างขยันขันแข็ง ทำงานเช่นปลูกผักหลายชนิด เช่น พริก มะเขือ มะเขือเทศ ต้นหอม กระเทียม และพืชเศรษฐกิจ เช่น ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ยางพารา และฝักทอง ในช่วงเดือนพฤษภาคม

ชาวนาบางคนก็เริ่มไถนาเตรียมหว่านข้าวนาปีเพราะส่วนใหญ่ประชาชนในตำบลโคกสะอาดมีอาชีพทำนา

ในเดือน พฤษภาคม 2564 ก็ได้มีการอบรม เกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพพืชสมุนไพรในท้องถิ่นบนฐานภูมิปัญญา(การส่งเสริมการปลูกกัญชา กัญชง สำหรับเกษตรกร) มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด4หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที4 บ้านขี่ตุ่น หมู่ที่6 บ้านเขื่อน หมู่ที่7 บ้านค้อ หมู่ที่13 บ้านสนวนพัฒนา   เป็นหมู่บ้านต้นแบบเข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ก็เป็นการอบรมแบบ NEW Normal ฐานวิถีชีวิตใหม่ ส่งตรงความรู้แบบไร้สาย

ในการสอบถามข้อมูลก็เป็นปัญหาบ้างเล็กน้อยก่อนที่เข้าไปพบปะชาวบ้านก็มีการสวมแมส มีเจลล้างมือ เว้นระยะห่าง การสอบถามข้อมูล ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีด้วย

อื่นๆ

เมนู