1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวปารวี บำรุงธรรม ประเภทนักศึกษา ได้รับผิดชอบในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนมิถุนายน 2564  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่่ที่ 10 บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับดศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ช่วยเหลือสังเคราะห์ข้อมูล

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบคือ ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเกษตรกรของแต่ละครัวเรือนเพื่อนำข้อมูลมาลงในระบบที่ส่วนกลางจัดเตรียมมาให้

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องการนำสมุนไพรมาแปรรูปในวันที่ 11 มิถุนายน 2564  วิทยากรได้อบรมให้ความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับการนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงและได้ทำเจลแอลกอฮอล์ที่ทำจากพืชสมุนไพรที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นอีกด้วย และสามารถนำความรู้ที่อบรมนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว หรือจะทำใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่และเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ของโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

                     

https://bit.ly/35swLhw

อื่นๆ

เมนู