โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้ประเทศ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ปวีณา  ใจตรง

                โดยผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้มีประสงค์ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำปลายมาศ เจราให้ผู้ติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ฯ ย้ายสถานที่ ที่ติดตั้งไปที่อื่น โดยผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งว่าได้รับผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายให้กับบุคคลและอาจถึงแก่ชีวิตได้จึงได้เจรจาให้ตัวแทนบริษัท True Move ย้ายเสาติดตั้งออกจากตำแหน่งที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิต แต่ทางบริษัท True Move ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย และไม่มีความเสี่ยงต่อชีวิตบุคคลใกล้เคียงเพราะสัญญาณติดตั้งเป็นไปตามหลักการของเครือข่าย

               ทางผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทำการเข้าใจในการติดตั้งเสาโทรศัพท์เครือข่าย True Move ไปได้ด้วยดีและยุติการเจรจาข้อสงสัยกับการติดตั้งเสาโทรศัพท์True Move และทางบริษัทได้ชี้แจงการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ เเละพร้อมทั้งชี้แจงนโยบายทางบริษัทเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รับทราบ จึงทำการไกล่เกลี่ยข้อตกลงกันไปได้เรียบร้อย

       

 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์และคู่กรณีตัวแทนบริษัท True Move ได้เจรจาการไกล่เกลี่ยกันเรียบร้อย และทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำปลายมาศบันทึกข้อความ และชี้แจงให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายฟัง และชี้แจงความเป็นธรรมให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยุติเป็นไปด้วยดีและพร้อมบันทึกข้อความ เพื่อแจ้งเรื่องลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู