1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์HS07 – ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
HS07 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตำบลโคกสะอาด
เขียนโดย นายจตุพงษ์ พิเศษ
ข้าพเจ้านายจตุพงษ์ พิเศษ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกสะอาด ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการเริ่มลงปฏิบัติงาน โดยลงพื้นที่ปฏิบัติงาน หมู่ที่ 5 บ้านว่าน หมู่ที่ 7 บ้านค้อ หมู่ที่ 11 บ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ 14 บ้านค้อพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในการลงพื้นที่ในการปฎิบัติงานในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อที่จะสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมของคนในชุมชน ในส่วนของการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ เพื่อลงข้อมูลในระบบต่อไป
เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด19 นั้น จึงส่งผลทำให้การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะต้องมีการวางแผนในการดำเนินงานที่รอบคอบ รัดกุม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของทีมงาน ตลอดจนความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรัส เพื่อให้ได้มาของข้อมูล โดยในส่วนของการสำรวจข้อมูลนั้น มีการสำรวจในหัวข้อต่างๆ โดยในส่วนของการสำรวจข้อมูลนั้น มีการสำรวจในหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พักหรือโรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น
ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.15 ได้มีการอบรมแบบออนไลน์ร่วมกับชาวบ้าน วางแผนประชุมการปลูกพืชสมุนไพร (กัญชา) แนวทางในการดำเนินงาน การให้ความรู้แก่คนในชุมชนการปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป 

 

 

อื่นๆ

เมนู