ข้าพเจ้า นายทิฆัมพร สงสุแก ประเภทบัณฑิต  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่ม HS07

               ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม covid week u2t โดยทีมงานภายในตำบลโคกสะอาด ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยมีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือให้กับชาวบ้าน และได้มีการทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน บริเวณที่สำคัญๆที่ชาวบ้านรวมตัว และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโควิด โดยได้มีการให้คำแนะนำกับชาวบ้านดังนี้ สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกไปทำธุระ   มั่นทำการตรวจเช็คสุขภาพของตนเอง หากรู้สึกไม่สบายควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล      ให้ชาวบ้านคนในชุมชนเล้งเห็นถึงความสำคัญในด้านความสะอาด โดยการล้างมือโดยสบู่หรือน้ำยาล้างมือตามขั้นตอนตามระเวลาที่ถูกต้อง และเมื่อล้างมือเสร็จทำการสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า70%  กินอาหารที่มีประโยชน์ที่ปรุงสุกใหม่ๆ  หรือยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อโรค   ออกกำลังกายเป็นประจำ ไม่มีเหตุอันสมควรที่ต้องออกจากบ้าน ควรอยู่ที่บ้าน

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู