1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาววรรณพร  สุขหนา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้นำรายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาลงในระบบ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม 2564 ได้ไปปรึกษาสอบถามความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในป่ากับคุณพ่อเล แสนสนิท ท่านมีความรู้ความชำนานเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรในป่ามาก เช่น สมุนไพรแก้เจ็บคอไอเรื้อรังให้กินชะเอมเทศ, ย่างจืด รากสามสิบ อบเชย ฟ้าทะลายโจร ขิง ใบย่านาง กระวานป่า กระทุ่มนา ตับเต่า หม่อน คำฝอย มะขามป้อม งิ้วป่า จำปา ชะพลู กระชายขาว นมแมว ใบระบาด ใบหม่อน สบู่ดำ สบู่แดง ส้มป่อย สะระแหน่  หญ้าหนวดแมว หนอนตายอยาก หางไหลขาว เอื้องเพชรม้า อินทนิลน้ำ ว่านนางคำ มะหาด บอระเพ็ด บุนนาค และ ขมิ้น เป็นต้น

เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม 2564 ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันเตรียมปุ๋ยคอกและนำปุ๋ยไปใส่ต้นไม่สมุนไพรที่ปลูกกันเมื่อ 12 สิงหาคม 2564  และวันต่อๆก็ไปรดน้ำอยู่ตลอด

เมื่อวันที่ 3 เดือนกันยายน 2564 ได้นัดรวมตัวกันที่บ้านสนวน ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อที่ทำรายงานสรุปกิจกรรมต่างๆ ที่ทำตั้งแต่เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 5-16 เดือนกันยายน 2564 ก็ได้ไปรดน้ำต้นไม้อย่างสม่ำเสมอและติดตามผลการดำเนินงานค่ะ

           

                     

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู