ข้าพเจ้านายสนธยา ล้านทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและทำการกรอกข้อมูลลงในระบบส่วนของชุมชน หมู่ที่3 บ้านสนวน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหวาย หมู่ที่13 บ้านสนวนพัฒนา และหมู่ที่15  บ้านห้วยหวายพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้จับอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกสะอาดเข้ารับฟังการอบรมการผลิตภัณฑ์ไวน์ที่ทำจากกล้วย โดยมีขั้นตอนในการอบรมการทำไวน์ ที่หลากหลายและเมื่อครบตามระยะเวลาที่กำหนดการหมักไวน์แล้ว ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกสะอาดได้มีการนำมาไวน์ที่หมักไว้มากรองเอาน้ำไวน์ และได้มีการลองชิมรส การทำไวน์จากกล้วยเป็นผลไม้ในชุมชนที่หาได้ง่าย ที่มีในชุมชนและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชในชุมชน

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ตําบลโคกสะอาด ได้มีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเป็นการพัฒนาโดยการนำปุ๋ยคอกไปใส่ต้นไม้ที่ได้ร่วมกับปลูกไว้ และรดน้ำต้นไม้สมุนไพรเป็นการดูแลรักษาและยังเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ให้อยู่กับสังคมไทยตลอดไป

วันที่ 3 กันยายน 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและหัวหน้าประจำโครงการ ได้มีการนัดหมายประชุม เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ และผมได้รับมอบหมายให้ไปจัดทำรูปเล่มการปฏิบัติงานในส่วนของตนเองจากการปฏิบัติงานโครงการ HS07 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ จัดทำเป็นรูปเล่มจำนวนคนละ 1 เล่ม มีเนื้อหาในเล่มอยู่ 5 บท

จากการลงพื้นที่ผมจึงได้มีการศึกษาเรื่องพืชสมุนไพร จึงได้ศึกษาในส่วนของฟ้าทะลายโจร เชื่อกันว่าเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น ช่วยลดอาการไข้หวัด เจ็บคอ ไอและยังมีการนำมา เพื่อรักษาความสมดุลในร่างกาย คนไทยส่วนใหญ่จึงนิยมใช้ประโยชน์ของฟ้าทะลายโจรในการรักษาไข้หวัด ไข้หวัด และสมุนไพรในประเทศไทยส่วนใหญ่มีสรรพคุณ ในเรื่อง บรรเทาอาการอักเสบ เช่น หลอดลมอักเสบ คออักเสบ และต่อมทอนซิลอักเสบ  และแก้อาการหวัด ปวดหัว ตัวร้อน เป็นต้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู