ข้าพเจ้านางสาวกนิษฐา คะเณวัน  ประเภท ประชาชน  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

ข้าพเจ้าได้รับเลือกให้ทำงานในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชน วันที่1 ตุลาคม ได้มีการเข้ารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และได้รับมอบหมายให้ทำงานภายใต้กลุ่ม 2 ได้แก่ หมู่3 บ้านสนวน  หมู่9 บ้านห้วยหวาย  หมู่13 บ้านสนวนพัฒนา  และหมู่15 บ้านห้วยหวายพัฒนา จากทั้งหมด 4 กลุ่ม 16 หมู่บ้าน

วันที่ 3 ได้มีการลงพื้นที่แปลงสมุนไพรถอนหญ้า พรวนดิน ข้าพเจ้าไปช่วยทำงานในวันดังกล่าวได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพรที่ปลูกไว้และทำความรู้จักเพื่อน ๆ ในที่ทำงานพูดคุยเรื่องงานที่จะทำต่อไปในวันที่ 9 ตุลาคมคือการอบรมออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้มีการนัดแนะให้มาเตรียมสถานที่อบรมในวันที่ 8 ตุลาคม มีการกางเต็นท์ เตรียมสถานที่ จัดเก้าอี้ สมาชิกในทีมทุกคนช่วยกันดี

วันที่ 9-10 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีท่านรองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์มาเปิดงาน มีวิทยากร 3 ท่านมาให้ความรู้เรื่องการออกแบบ แปรรูปผลิตภัณฑ์ การแปรรูปของกินของใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กล้วยก็เอามาทำอาหารได้หลายประเภท ได้แก่ ประเภททอด  ประเภทอบ  ประเภทตาก ประเภทผง ประเภททำแห้ง ประเภทกวน และประเภทของเหลว ข้าวก็เอามาแปรรูปเป็น แป้ง เครื่องดื่ม อาหาร เครื่องสำอาง อบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยน่าจดจำกับผลิตภัณฑ์ของเราได้ช่วยคิดสโลแกน การออกแบบกับผลิตภัณฑ์ไล่ยุง ทุกอย่างเสร็จราบรื่นเรียนร้อยดี

นอกจากนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ผู้ดูแล ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ ในเขตที่รับผิดชอบ หมู่3 บ้านสนวน  หมู่9 บ้านห้วยหวาย  หมู่13 บ้านสนวนพัฒนา  และหมู่15 บ้านห้วยหวายพัฒนา ในโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และนำแบบสอบถามที่ได้จากการลงพื้นที่มาคีย์ข้อมูลลงในระบบ U2T ตามเว็บไซต์ที่รัฐได้จัดเตรียมให้

 

อื่นๆ

เมนู