คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์HS07 – ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
HS07 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตำบลโคกสะอาด

ข้าพเจ้านางปานทิพย์ วรรณกิจ ประเภทประชาชน HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานวันที่3 ตุลาคม 2564  อาจารย์ได้นัดผู้ปฏิบัติงานทุกคนทั้งคนเก่าและคนใหม่มาช่วยกันนำใส่ปุ๋ยคอกไปใส่ต้นสมุนไพรที่ป่าชุมชบ้านหนองปิง เมื่อในส่ปุ๋ยคอกเสร็จทางอาจารย์ได้อธิบายเรื่องการปฏิบัติงานให้กับคนใหม่ที่เข้ามาว่ามีอะไรบ้างที่ต้องทำในแต่ละเดือน และได้ฟังอธิบายเรื่องการอบรมทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านดิจิทัล ด้านภาษาอังกฤษ และเรื่องการเขียนบทความรายงานปฏิบัติงานในแต่ละเดือนว่าต้องเขียนอย่างไรและส่งภายในวันที่เท่าไหร่

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานในวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่ที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564    ข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่จะอบรมในวันที่ 9 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องของความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ซึ่งทำให้ได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า

                             

อื่นๆ

เมนู