ข้าพเจ้านายพุธ เศรษฐ์ภักดี ประเภทประชาชน HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปสำรวจติดตามพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ปลุกไว้ กำลังเจริญเติบโตงอกงาม จึงได้พรวนดิน ถางหญ้า รดน้ำ และใส่ปุ๋ย ให้เจริญงอกงามและเมื่อโตเต็มที่จะเก็บผลผลิตไปเป็นแนวทางพัฒนาต่อไป ในการใช้เป็นยารักษาโรค ทางทีมงานได้จัดอบรมขึ้น เกี่ยวกับ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างรายได้แก่ชุมชน และตรงต่อความต้องการของประชาชน โดยการอบรมครั้งนี้ให้ความรู้ตั้งแต่การเริ่มเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มาแปรรูป เช่น ข้าว ซึ่งในประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ปลูกข้าว แต่ราคาข้าวมีราคาต่ำ การแปรรูปจึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งทางทีมงานได้ร่วมอบรมการแปรรูปเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในตำบลโคกสะอาด

จากกิจกรรมการอบรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยังได้จัดกิจกรรมที่มีประชาชนมาร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างชื่อผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจ และการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ การอบรมครั้งนี้ได้ความรู้มากยิ่งขึ้นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

               

             

อื่นๆ

เมนู