1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 บทความประจำเดือนตุลาคม อบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นบนฐานภูมิปัญญา โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) และลงสวนสมุนไพร

HS07 บทความประจำเดือนตุลาคม อบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นบนฐานภูมิปัญญา โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) และลงสวนสมุนไพร

                    นางสุหลา เศรษฐ์ภักดี  ประชาชน   ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   กลุ่ม HS07

                     ในการปฏิบัติงานวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการใส่ปุ๋ยดูแลพืชสมุนไพรที่ปลูกไว้ที่ได้มีการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ต้นข่าเหลือง ที่ได้ปลูกไว้ร่วมกับคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด เพื่อที่จะได้นำมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชน ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานใหม่และอาจารย์ที่รับผิดชอบ  และได้มีเข้าอบรมและประชุมทางออนไลน์ร่วมกับทีมงานเพื่อวางแผนจะจัดกิจกรรมอบรมที่จะจัดขึ้น

 ในการปฏิบัติงานวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ได้มีการเตรียมสถานที่จัดสถานที่ในการจัดอบรม ร่วมกับทีมงานทุกท่านช่วยกันทำอย่างดี จนงานออกมาเสร็จเรียบร้อย   ในวันที่ 9 ได้เข้าอบรมร่วมกับทีมงานและประชาชนในพื้นที่ ในหัวเรื่องของ การยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นบนฐานภูมิปัญญา โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.)” ทำให้มีการจัดกลุ่ม เพื่อนำเสนอ ไอเดียความคิดในการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์สินค้าออกแบบโลโก้

อื่นๆ

เมนู