1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 อบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นบนฐานภูมิปัญญา โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) และลงสวนสมุนไพร

HS07 อบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นบนฐานภูมิปัญญา โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) และลงสวนสมุนไพร

HS07 อบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นบนฐานภูมิปัญญา โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) และลงสวนสมุนไพร

ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านายศุภรักษ์  กล้าหาญ  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตามแผนดำเนินงานของตำบลโคกสะอาด ภายในเดือนตุลาคมนี้ได้มีการประชุมพบปะกับสมาชิกใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ทำความรู้จักแนะนำสมาชิกในทีม รวมถึงการบอกรายละเอียดการทำงานคร่าว ๆ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการลงเวลาการทำงาน การเขียนใบลา และการอบรมทักษะต่าง ๆ ตามที่กระทรวงกำหนด ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้อธิบายการลงเวลาทำงานให้กับสมาชิกใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นบนฐานภูมิปัญญา โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.)” จัดขึ้นในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 มีสมาชิกร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ที่บ้านสนวน ตำบลโคกสะอาด ซึ่งทางทีมงานได้เตรียมความพร้อมจัดสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการอบรมไว้อย่างเรียบร้อยในวันที่ 8 ตุลาคม ไม่ว่าจะเป็นการกางเตนท์เพื่อบังแดด จัดเก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม การจัดโต๊ะจัดสถานที่ต้อนรับคณาจารย์และวิทยากรในการอบรม การจัดอบรมยังเป็นการจัดแบบ New Normal เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในช่วงนี้ เนื่องจากมีการรวมตัวกันของคณะทำงานและประชาชนของตำบลโคกสะอาด เราได้จัดจุดคัดกรองเพื่อคัดกรองก่อนเข้าร่วมอบรมอีกด้วย ในวันเดียวกันข้าพเจ้ายังได้อธิบายการเขียนบทความให้กับสมาชิกใหม่เพื่อให้เข้าใจตรงกันในการเขียนรายงานผลการทำงานในแต่ละเดือนได้อย่างถูกต้อง

ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ยังมีการลงพื้นที่แปลงสมุนไพรที่เราได้ทำการปลูกไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในการถางหญ้า รดน้ำ พรวนดิน และใส่ปุ๋ย หลังจากการลงแปลงเสร็จได้มีการประชุม พบปะพูดคุยกับสมาชิกทุกคนในทีมมีการทำความรู้จักกันและแบ่งสมาชิกกลุ่มทำงานเพื่อแบ่งพื้นที่ หน้าที่ เพื่อให้งานเสร็จรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมมูล SROI ในพื้นที่ตำบลในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้นำในชุมชน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และกลุ่มประชาชนบางส่วน หลังจากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วยังมีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในระบบออนไลน์ที่ทางกระทรวงกำหนดเพื่อเป็นการนำส่งข้อมูลไปยังกระทรวง กิจกรรมทั้งหมดข้าพเจ้าได้มีการบันทึกภาพและภาพเคลื่อนไหวเพื่อมาทำเป็นวิดีโอประมวณผลการทำงานของเดือนตุลาคมอีกด้วย โดยข้าพเจ้าได้จัดทำเป็นวิดีโอสรุปผลการทำงานประจำเดือนและอัปโหลดในช่องทาง YouTube และแจกจ่ายลิงก์ให้กับคณะทำงานเพื่อทำสรุปผลการทำงานรายเดือนตุลาคมต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู