บทความเรื่อง ช่องทางร้องทุกข์

          นายอัครวัฒน์ เชาวชูรัมย์

กพร.ศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอหนองหงส์

          ด้วยสังคมปัจจุบันมีความวุ่นวายทั้งปัญหาทางการเมืองที่ทำให้ดึงระบบเศรษฐกิจของประเทศให้แย่ลงไปด้วย อีกทั้งภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และโรคติดเชื้อต่างๆ ที่ทวีคูณความรุนแรงขึ้นทุกวัน ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นล้วนมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การทำมาหากินก็เป็นไปอย่างยากลำบาก ปัญหาเหล่านี้จะค่อยๆเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลต่างๆให้เปลี่ยนไปจากเดิม แต่สำหรับคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ก็จะมีปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้า เช่น ขาดทรัพย์และอาหารในการประกอบชีพ ไม่มีงานทำ(ตกงาน) หรือหนักที่สุดอาจสติหลุดจนคลุมคลังขึ้นมาได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ทางกรมการปกครองไม่ได้ละเลยหากมีการเข้ามาร้องทุกข์

ด้วยการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลมีทิศทางที่ไม่เหมือนกัน และการดำเนินชีวิตนั้นย่อมมีปัญหา ทั้งที่สามารถหาทางออกได้ และปัญหาที่ไม่สามารถหาทางออกได้เช่น ปัญหาความเดือดร้อน ภัยคุกคาม ต่างๆซึ่งจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมหรือเจ้าหน้าที่ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องหาทางออกร่วม โดยหลักแล้วประชาชนจะขอความช่วยเหลือไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลัก หากทางเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาไม่ได้หรือแก้ปัญหาไม่จบ ประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะต้องดำเนินหาทางแก้ไข หรือปรึกษาใครได้ ทั้งนี้ผู้เขียนต้องการสื่อให้เห็นถึงช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ประชาชนสามารถเข้ามายื่นประสงค์ต่างๆ หรือไม่ก็สามารถเข้ามาปรึกษาหาทางออกได้ ดังนี้

  1. ยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาที่ว่าการกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลาการจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
  2. ยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพมหานคร 10200 ไปรษณีย์ตามที่อยู่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และไปรษณีย์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ

3 แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1567 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

  1. แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านแอปพลิเคชัน MOI 1567 ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
  2. แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.domrongdham.moi.go.th ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และเว็บไซต์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

ช่องทางที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถเป็นทางออกสำหรับประชาชนที่มีปัญหาหรือสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไม่มากก็น้อย กระบวนการดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและตรงไปตรงมาเพราะเป็นหน่วยงานของกรมการปกครอง (ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ) ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ “บำบัดทุก บำรุงสุข ทั่วประชา” ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการหาทางออกในแต่ละปัญหานั้น ไม่เสมอไปว่าจะมีสถานที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่เดียวแต่หากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้คำแนะนำ ช่วยให้คำปรึกษา ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหานั้นๆให้คลี่คลายลงได้

ทั้งนี้ผู้เขียนอยากให้ผู้ที่ประสบปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ ไม่มีที่ปรึกษา ไม่มีทางที่จะไปให้ลองเปิดใจและก้าวเข้ามาขอความช่วยเหลือ เพื่อท่านจะได้กลับมาใช้ชีวิตที่ปกติ ไม่ต้องทุกข์ใจ หรือตรอมใจจนเจ็บป่วยผู้เขียนจะขอแจ้งอีกครับ ทุกอย่างมีทางออก แต่เมื่อหลุดพ้นปัญหาไปแล้วก่อนจะทำอะไรควรคิดไตร่ตรองให้ดี

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

1.ร่วมบูรณะศาลเจ้าพ่อพรหมื่นฤทธิ์

                     

2.ร่วมกิจกรรมงานกฐินอำเภอหนองหงส์

                       

3.ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์แปลงโคกหนองนาโมเดลอำเภอหนองหงส์ และเกี่ยวข้าวในแปลงนา

                   

 

4.ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์

               

ลิ้งก์วีดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู