ข้าพเจ้า นางสาวจุรีรัตน์ ผมทำ ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน u2t ตำบลโคกสะอาด เมื่อวันที่27 เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาทีมงานu2tตำบลโคกสะอาดได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดสถานที่เพื่อเตรียมอบรมกิจกรรมของโครงการที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2564  ณ บ้านสนวนพัฒนาหมู่ 13

และในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ประธานชมรม มัคคุเทศ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอาจารย์ จินตนา จินดาศรี ซึ่งเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์  มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านได้บรรยายความรู้เรื่องการท่องเที่ยวและได้นำผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนทำกิจกรรมจำลองโปรแกรมทัวร์ ซึ่งถือว่ามีประโยชน์ต่อทีมงานu2t และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ซึ่งองค์ประกอบหลักของการจัดการท่องเที่ยวชุมชน CBT มีอยู่ 4 ด้าน ได้แก่

1)ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) การจัดการ 4) การเรียนรู้

CBT เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทำให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและทำให้ได้รับประโยชน์จากการทำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแนวทางที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน

ต่อมาในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีการจัดกิจกรรมเดินป่า ตามหาสมุนไพร โดยมีวิทยากรคือ ท่านอาจารย์พระครูรัตนวนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าแก้วหนองแสง และพ่อเล แสนสนิท ปราชญ์ชาวบ้านหนองปลิงหมู่ที่8

ในช่วงเช้า 9:00-12:00น. ได้เดินสำรวจป่าโคกหนองขี้เห็น ป่าชุมชนบ้านหนองแสงเพื่อปักหมุดต้นสมุนไพรแต่ละชนิด ร่วมกับทีมประชาชนอนุรักษ์ป่าของจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยท่านอาจารย์พระครูรัตนวนานุรักษ์ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องสรรพคุณของสมุนไพรหลายประเภท เช่น ต้นพระยายา เป็นราชาของสมุนไพรรักษาโรค จัดเป็นยาอายุวัฒนะ ต้นเล็บแมว รักษาอาการแก้ไอ  ต้นหัวขวัญ เป็นยาสั่ง  ตะขบป่า รักษาความดันเบาหวาน  สาวทึนทึบ รักษาโรคที่เกี่ยวกับผู้หญิง  ต้นเงินแปร เป็นยาอายุวัฒนะ ต้นสบู่เลือด รักษาอาการบาดเจ็บ กระดุมเงินกระดุมทอง รักษาเบาหวานความดัน  ไมยราบ รักษาความดัน  ต้นส้มลม เป็นยาระบาย เครือจิ้งหรีด แก้ฝีหนอง และยังพบสมุนไพรอีกหลายชนิดที่มีในป่าโคกหนองขี้เห็น บ้านหนองแสง

และต่อมาในช่วงบ่ายเวลา 13:00-16:00 น.ได้ไปเดินป่าโคกหนองโคงวัว ซึ่งเป็นป่าชุมชน ณ บ้านหนองปลิงหมู่8 นำโดยปราชญ์ชุมชน คือ พ่อเล แสนสนิท และ พ่อทองม้วน โพธิ์นา ร่วมกับทีมผู้นำชุมชน ประชาชนหมู่ 8 หมู่ 16 เดินสำรวจป่าเพื่อปักหมุดสมุนไพร ซึ่งมีพ่อเล แสนสนิท และพ่อทองม้วน โพธิ์นา เป็นวิทยากรบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆที่มีอยู่ในป่าโคกหนองโคงวัว เช่น โด่ไม่รู้ล้ม  ต้นขัดมอน รักษาไมเกรน  ต้นพระยายา รักษาโรคปวดหลัง

ต้นอูดอีด  ต้นปลง  แก้ฝีหนอง  ต้นเหมียดแก่ รักษาโรคบิด  ต้นหมี่ เป็นยารักษาโรคกระเพาะ  ต้นตะขบป่า เป็นยารักษาโรคริดสีดวง  ต้มตูมกา มีสรรพคุณในการถอนพิษ ต้นแดง แก้ช้ำใน  ต้นเครือสูด  ต้นชะเอม  รักษาอาการแก้ไอ แก้เจ็บคอ ต้นพังคี แก้ท้องอืด  ต้นจะบก แก้ปวดหลัง ปวดเอว ต้นนางดำ แก่นใช้ในการย้อมสีธรรมชาติ ให้มีความสวยงาม ผลสามารถกินได้ ต้นกระดูกหิน แก้ปวดท้อง และนอกจากนี้ยังพบเห็ดที่ออกอยู่ตามป่าตามฤดูตามธรรมชาติ นับว่าเป็นป่าสมุนไพรที่มีความอุดมสมบูรณ์ เอื้อประโยชน์ต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก

อื่นๆ

เมนู