ชื่อบทความ : “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์”
พื้นที่ : ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน : นายสุกฤษฎิ์ เทพศัทธา (ประชาชน)

เข้ามาทำงานเดือนแรกที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างอายุมากแล้วแต่น้อง ๆ ช่วยดีให้คำแนะนำพาทำนู่นนี่ ได้รับผิดชอบกลุ่ม 3 ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 5 บ้านว่าน หมู่ 7 บ้านค้อ หมู่ 11 บ้านว่านพัฒนา และหมู่ 14 บ้านค้อพัฒนา ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ตำบลโคกสะอาด แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1  บ้านหนองเฒ่ากา

หมู่ที่ 2   บ้านตะไก้

หมู่ที่ 3   บ้านสนวน

หมู่ที่ 4   บ้านขี้ตุ่น

หมู่ที่ 5   บ้านว่าน

หมู่ที่ 6   บ้านเขื่อน

หมู่ที่ 7   บ้านค้อ

หมู่ที่ 8   บ้านหนองปลิง

หมู่ที่ 9   บ้านห้วยหวาย

หมู่ที่ 10  บ้านหนองโน

หมู่ที่ 11  บ้านว่านพัฒนา

หมู่ที่ 12  บ้านหนองแสง

หมู่ที่ 13  บ้านสนวนพัฒนา

หมู่ที่ 14  บ้านค้อพัฒนา

หมู่ที่ 15  บ้านห้วยหวายพัฒนา

หมู่ที่ 16  บ้านโนนสะอาด

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

          

การอบรมการท่องเที่ยวเชิงวิเวศน์ วันที่ 27 ตุลาคม มีการนัดให้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรม วันที่ 28 ตุลาคม ได้มีการอบรมเรื่องการท่องเที่ยววิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมระดมความคิดจัดโปรแกรมทัวร์ในกลุ่มที่รับผิดชอบ ภายใน 1 วัน จะพานักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอะไรบ้างโดยสอดแทรกความเป็นชุมชน เอกลักษณ์ สิ่งโดดเด่นในชุมชนให้น่าสนใจ ได้รับผิดชอบกลุ่ม 3 หมู่ 5 บ้านว่าน หมู่ 7 บ้านค้อ หมู่ 11 บ้านว่านพัฒนา และหมู่ 14 บ้านค้อพัฒนา และได้นำเสนอสิ่งที่ช่วยกันคิดในกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมได้ฟัง วิทยากรแนะนำแก้ไขให้โปรแกรมน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่ 2 การลงพื้นที่ป่าสมุนไพร

          

กิจกรรมลงพื้นที่ป่าสมุนไพรติดป้ายชื่อและสรรพคุณโดยกลุ่มประชาชนในพื้นที่และผู้ปฏิบัติงาน มีผู้ให้ข้อมูลคือพระครูรัตนวนานุรักษ์และปราชญ์ชาวบ้านอีกประมาณ 4-5 คน ได้เดินไปด้วยกันสมุนไพรในป่ามีหลากหลายรวมทั้งหมดประมาณ 50 กว่าชนิด กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม ต่อจากการอบรมการท่องเที่ยวระหว่างการติดป้ายสมุนไพรได้มีการถ่ายรูปและเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ สมุนไพรที่พบมากและผมสนใจคือ “โด่ไม่รู้ล้ม”

           

ชื่อสมุนไพร  โด่ไม่รู้ล้ม

ชื่ออื่นๆ / ชื่อท้องถิ่น หญ้าไก่นกคุ้ม , หญ้าสามสิบสองหาบ , หญ้าไฟนกคุ้ม , หนาดผา (ภาคเหนือ) , ขี้ไฟนกคุ่ม (เลย) , หญ้าปราบ (ภาคใต้) , หนาดมีแคลน (สุราษฎร์ธานี) , เคยโป๊ , ตะชีโกวะ (กะเหรี่ยง) , ก้อมทะ (ลั๊วะ) , จ่อเก๋ (ม้ง)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Elephantopus scaber Linn.

ชื่อสามัญ  Prickly-Leaved Elephant’s Foot

วงศ์   ASTERACEAE

ถิ่นกำเนิดโด่ไม่รู้ล้ม

โด่ไม่รู้ล้มเป็นพืชที่ถูกเรียกชื่อตามลักษณะของลำต้นที่เมื่อถูกเหยียบย่ำหรือถูกทับก็จะแบนราบลงไปกับพื้นดิน แต่เมื่อเวลาผ่านไปเพียงชั่วครู่ ลำต้นก็จะกลับมาตั้งโด่เหมือนเดิม จึงเป็นที่มาของชื่อ โด่ไม่รู้ล้ม ซึ่งพืชนี้ข้อมูลถิ่นกำเนิดที่แท้จริงยังไม่ชัดเจนแต่จัดเป็นพืชในเขตร้อนที่พบได้ในประเทศเขตร้อนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศ และพบมากตามป่าดิบ ป่าสนเขา ป่าเต็งรัง และป่าโปร่งที่มีสภาพของดินเป็นดินร่วนปนทราย

ประโยชน์และสรรพคุณโด่ไม่รู้ล้ม

 1. เป็นยาขับปัสสาวะ
 2. แก้ไข้ แก้ไข้จับสั่น
 3. ขับน้ำเหลืองเสีย
 4. แก้บิด แก้ท้องเสีย
 5. แก้ไอ แก้วัณโรค
 6. ช่วยบำรุงหัวใจ
 7. ขับเหงื่อ ขับระดู ขับพยาธิตัวกลม
 8. แก้ปัสสาวะพิการ
 9. บำรุงความกำหนัด
 10. แก้กระษัย
 11. แก้กามโรค
 12. แก้บวมน้ำ แก้นิ่ว
 13. แก้ไข้หวัด แก้เจ็บคอ
 14. แก้ตาแดง แก้ดีซ่าน
 15. แก้เลือดกำเดาออกง่าย
 16. แก้ฝี แก้แผลมีหนอง
 17. แก้แผลงู แก้แมลงมีพิษกัดต่อย
 18. แก้อักเสบ แก้แผลในกระเพาะอาหาร
 19. แก้แผลเปื่อยในปาก
 20. แก้เหน็บชา
 21. เป็นยาคุมสำหรับหญิงที่คลอดบุตรใหม่ เป็นยาบำรุง
 22. บำรุงกำลัง
 23. บำรุงสมรรถภาพทางเพศ
 24. แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
 25. แก้อาการอ่อนเพลีย
 26. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก
 27. ช่วยลดการเกิดนิ่วและยังมีฤทธิ์ช่วยบำรุงกำหนัด
 28. เพิ่มความต้องการทางเพศทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย
 29. ช่วยฟื้นฟูและบำรุงสมรรถภาพ
 30. ช่วยลดภาวะอวัยวะเพศแข็งตัวช้า อ่อนตัวเร็ว และหลั่งเร็วในผู้ชาย

กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล

 

          วันที่ 8 มีการประชุมออนไลน์นพูดคุยเรื่องผลการทำงานและให้ทำสรุปข้อมูล

วันที่ 9 พฤศจิกายน ทีมผู้ปฏิบัติงานได้นัดหมายลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลการทำ Pocket Book เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคเพื่อนำไปมอบให้คนในชุมชน

วันที่ 11 พฤศจิกายน นัดทีมทำงานวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายและ จัดทำ Power Point สรุปผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู